Kategória: Správy

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku

V poradí šieste odborné stretnutie pod názvom Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku sa uskutočnilo aj tohto roku s finančnou podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky (ďalej Rada) a podporou Zväzu Slovákov. Vzhľadom na zmeny, ktoré do konca roka očakávajú organizátori tohto stretnutia, a v súlade s epidemiologickými opatreniami, sa stretnutie, ktoré sa vždy uskutočňuje […]

Vykročenie k výstavám v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Vykročenie k výstavám v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Výstavná činnosť v Slovenskom kultúrnom centre len je jedna zo zložiek, ktoré vykonáva táto ustanovizeň. Prvú výstavu toto centrum pripravilo v roku 2015 v priestoroch Vlastivedného múzea Našice, a to pod názvom Tvár kontrastu. Bola to výstava výtvarnej skupiny Kontrast, ktorá pôsobí pri Matici slovenskej Josipovec, a obsahovala niekoľko desiatok malieb a sôch ôsmich autorov. […]

Schôdza na Ministerstve kultúry Chorvátskej republiky

Schôdza na Ministerstve kultúry Chorvátskej republiky Predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić, štátny tajomník Ministerstva kultúry ChR Ivica Poljičak, asistentka ministerky Marica Mikec, poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek.

  Úplné uplatnenie Dohody o spolufinancovaní Slovenského kultúrneho centra v Našiciach podpísané v roku 2010 Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky je témou viacročného procesu rokovania medzi stranami, ktoré dohodu podpísali; v prítomnosti zriaďovateľa Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, Zväzu Slovákov a parlamentného poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu Vladimira […]

Pracovná návšteva parlamentného poslanca Zväzu Slovákov a SKC v Našiciach

Pracovná návšteva parlamentného poslanca Zväzu Slovákov a SKC v Našiciach

Uvoľnenie obmedzenia pohybu ľudí mimo územia župy, v ktorej majú trvalé bydlisko, využil poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, a zavítal v rámci svojej pracovnej cesty aj do sídla Zväzu Slovákov v Našiciach. V priestoroch Zväzu Slovákov v piatok 8. mája pána poslanca privítal predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra […]

Vláda postupne navýši finančnú podporu slovenskému zahraničiu

Bratislava 1. mája (TASR) – Vláda postupne navýši finančnú podporu slovenskému zahraničiu až na úroveň, v akej ročne podporuje národnostné menšiny žijúce na Slovensku. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV). “V kontexte prípravy Koncepcie krajanskej štátnej politiky na roky 2021 – 2025 vláda SR prehodnotí fungovanie a kompetencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí […]

Pozastavenie vlastivedného pobytu na Slovensku – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Gratulujeme víťazom 27. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v krajanskej kategórii, najmä Mariu Maroševć a Katje Kuricovej. V súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu ÚSŽZ pozastavuje prípravu všetkých podujatí na Slovensku, ktoré organizuje. Žiaľ, v termíne 20. – 24. mája 2020 sa neuskutoční ani pobyt žiakov – ocenených účastníkov súťaže Prečo […]

Dielňa v organizácii MVV ChR

Dielňa v organizácii MVV ChR

S cieľom čo najkvalitnejšej prípravy prihlášok a plnenia stanovených kritérií verejných výziev na prihlasovanie programov a projektov 12. marca 2020 Ministerstvo vedy a vzdelávania uskutočnilo dve informačné dielne. Na dielňach pod vedením Darije Skoko, ktoré sa konalo na Ministerstve vedy a vzdelávania v Záhrebe, sa zúčastnili zástupcovia občianskych združení a ustanovizní národnostných menšín, ktoré sa […]

Účasť na prezentácii výsledkov projektu Spolu v rozmanitosti

Účasť na prezentácii výsledkov projektu Spolu v rozmanitosti

Na Základnej škole Josipa Kozarca v Lipovľanoch sa vo štvrtok 27. februára uskutočnila prezentácia výsledkov dvojročného projektu Erasmus + „Spolu v rozmanitosti/Together in diversity“. Jedne z chvályhodných výsledkov projektu pre slovenskú menšinu sú: – zvýšenie počtu žiakov slovenského jazyka a kultúry v dvoch rokoch z 18 na 36 – vypracované učebné pomôcky pre výučbu slovenského […]

Veľvyslanec Slovenska po prvýkrát navštívil Slovenské kultúrne centrum Našice

Veľvyslanec Slovenska po prvýkrát navštívil Slovenské kultúrne centrum Našice

Slovenské kultúrne centrum Našice po prvýkrát navštívili veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Peter Susko a konzulka Linda Karašová. Keďže sa rekonštrukcia objektu vo vlastníctve Zväzu Slovákov, a ktorý používa Slovenské kultúrne centrum Našice, blíži ku koncu, nastal čas na konkrétnu spoluprácu na vzdelávacích a kultúrnych programoch, čo bolo nosnou témou tohto stretnutia. Hostí z veľvyslanectva […]

Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

V Chorvátsku v súčasnosti 440 žiakov na základných školách navštevuje hodiny slovenského jazyka a kultúry. S cieľom uvedomiť si dôležitosť materinského jazyka, Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci so školami, na ktorých sa slovenský jazyk vyučuje, a pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, každoročne pripravuje vzdelávacie podujatie. V tomto roku pracovníčky SKC Našice, riaditeľka Sandra […]