Kategória: Správy

Informácie o štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2021/2022

Informácie o štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2021/2022

V brožúre Informácie o štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2021/2022, sú uvedené podrobné informácie o možnostiach štúdia na fakultách Univerzity Mateja Bela, termíny podania prihlášok, termíny konania prijímacích pohovorov a podmienky prijatia na jednotlivé študijné programy, ktoré ponúkajú fakulty UMB. Online verziu brožúr nájdete na stránke: https://www.umb.sk/studium/uchadzac/studijne-programy/ponuka-studia-na-ar-2021-2022/ spolu s […]

Slovenské rozprávky z celého sveta

Slovenské rozprávky z celého sveta

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že 4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR III. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola. Súťaž sa uskutoční v termíne […]

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe na príležitostnej návšteve Slovenského kultúrneho centra Našice

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe na príležitostnej návšteve Slovenského kultúrneho centra Našice

V pondelok 5. októbra pri príležitosti 10. výročia jeho založenia navštívil Slovenské kultúrne centrum v Našiciach a Zväz Slovákov veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe J. E. Peter Susko a konzulka Linda Karašová. V súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami sa stretnutia zúčastnili aj poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek a […]

Návšteva predsedu vlády Andreja Plenkovića a ministerky kultúry a médií Nine Obuljenovej Koržinekovej

Návšteva predsedu vlády Andreja Plenkovića a ministerky kultúry a médií Nine Obuljenovej Koržinekovej

Dňa 5. októbra navštívili Slovenské kultúrne centrum v Našiciach a Zväz Slovákov predseda vlády Andrej Plenković a ministerka kultúry a médií Nina Obuljenová Koržineková. Privítal ich predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra, ktorý sa v mene slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku poďakoval za podporu celej chorvátskej vláde, a v neposlednom rade aj poslancovi pre […]

Vernisáž výstavy Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov

Vernisáž výstavy Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov

Pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku Slovenské kultúrne centrum Našice pre Vás pripravilo online vernisáž výstavy Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov, ktorá sa uskutočnila dňa 2. októbra 2020  so začiatkom o 10:30 na www.skc.hr. Výstava potrvá do 23. októbra 2020 a bude sprístupnená v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Našice na adrese Braće Radića 68 od pondelka […]

Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka zo Slovenska a Chorvátska

Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka zo Slovenska a Chorvátska

Dňa 26. augusta 2020 sa v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach konalo metodické stretnutie lektoriek z Jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP) Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave s kolegami, učiteľmi zo základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Chorvátsku. Stretnutie bolo súčasťou plánovanej mobility európskeho projektu v rámci programu Erasmus+ pod názvom […]

V Našiciach sa stretli chorvátski učitelia slovenského jazyka a lektorky zo Slovenska

V Našiciach sa stretli chorvátski učitelia slovenského jazyka a lektorky zo Slovenska

Druhé pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka v roku 2020 sa uskutočnilo v súlade s opatreniami súvisiacimi so stavom Covid-19 v stredu 26. augusta v Našiciach. Stretnutie sa po prvýkrát konalo v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Našice, kde v prítomnosti Andriju Kurica, školského dozorcu – poradcu pre výučbu slovenského materinského jazyka, učiteľov slovenského jazyka, ktorí […]

Scroll to Top