Kategória: Správy

Záhrebské posedenie s Martou Součkovou [Pozvánka na online podujatie]

Záhrebské posedenie s Martou Součkovou [Pozvánka na online podujatie]

Informácia o podujatí, ktoré organizuje Peter F. ‘Rius Jílek v rámci lektorátu slovenského jazyka a kultúry pri Univerzite v Záhrebe: V pondelok 17. januára o 17.00 SEČ sa bude konať online beseda s literárnou vedkyňou a profesorkou Prešovskej univerzity – Martou Součkovou. Beseda bude prebiehať cez platformu Microsoft Teams. V priloženom plagátiku nájdete prihlasovacie údaje […]

Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroka, čaroslováci spoločnými silami vydali 15. číslo internetového Čaroslovu https://caroslov.rs/caroslov-15/. V najnovšom čísle Čaroslovu môžete si prečítať o rôznych podujatiach z Dolnej zeme, zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku, Rumunsku a v Chorvátsku. O najnovšie číslo internetového Čaroslovu sa aj tentoraz postarala dvojica: autorka a koordinátorka […]

Slováci z Chorvátska prispeli do Slovenského svetového kalendára 2022

Slováci z Chorvátska prispeli do Slovenského svetového kalendára 2022

Slováci z Chorvátska svojimi príspevkami obohatili obsah 6. ročníka Slovenského svetového kalendára na obyčajný rok 2022. Ich prínos, ako aj prínos iných zahraničných Slovákov, si môžete prečítať na nasledujúcom linku: https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2022.pdf

DÁVAME DO POZORNOSTI – Zapojenie žiakov do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Štátny pedagogický ústav organizuje každý rok literárno-výtvarnú súťaž určenú žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti. Bližšie informácie o súťaži nájdete tu. Uzávierka súťažných prác zo Slovenska i zo zahraničia je 15. januára 2022.

Ďakujeme Slovensko

Ďakujeme Slovensko

Rezort školstva každoročne v rámci starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí posiela pomoc krajanom v Chorvátsku, a to v podobe učebníc a učebných pomôcok. Zvyčajne Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripraví ponuku pre krajanov, ktorí si vyberú […]

Stretnutie v rámci 27. Dni macedónskej kultúry

Stretnutie v rámci 27. Dni macedónskej kultúry

Slovenské kultúrne centrum v rámci 27. Dni macedónskej kultúry, v piatok 1. októbra navštívili vážení hostia zo Severného Macedónska, riaditeľ Agentúry pre vysťahovalectvo Republiky Severného Macedónska Slobodan Bliznakovski a manažérka Agentúry Biljana Kostová. Z Chorvátska sa na stretnutí zúčastnili predseda Macedónskeho kultúrneho spolku „Bratia Miladinovci“ z Osijeku Boris Trajanovski a predstaviteľ macedónskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej […]

Medzinárodná konferencia – Úloha slovenských strednych škôl v živote dolnozemských Slovákov

Medzinárodná konferencia – Úloha slovenských strednych škôl v živote dolnozemských Slovákov

V organizácii Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku sa v termine 09. – 11. septémber 2021 konala Medzinárodná konferencia pod názvom Úloha slovenských strednych škôl v živote dolnozemských Slovákov. Na konferencii sa zúčastnilo 35 odbornikov zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Rumunska a Chorvátska. Celkovo odznielo 29 prispevkov, z […]

Delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s učiteľmi a matičiarmi v Našiciach, Jelisavci, Jurjevci a Josipovci Punitovskom

Delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s učiteľmi a matičiarmi v Našiciach, Jelisavci, Jurjevci a Josipovci Punitovskom

Delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v zložení predseda Milan Ján Pilip, referentka strategického-politického odboru Iveta Baloghová a redaktorka Rádio Slovakia International Rozhlasu a televízie Slovenska Ingrid Slaninková, minuli týždeň absolvovala pracovnú cestu do Chorvátska, kde sa konalo stretnutie so Slovákmi činnými v menšinovom spoločenskom živote v rôznych kútikov tejto krajiny. V Slovenskom kultúrnom […]

Scroll to Top