Kategória: Správy

Vláda postupne navýši finančnú podporu slovenskému zahraničiu

Bratislava 1. mája (TASR) – Vláda postupne navýši finančnú podporu slovenskému zahraničiu až na úroveň, v akej ročne podporuje národnostné menšiny žijúce na Slovensku. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV). “V kontexte prípravy Koncepcie krajanskej štátnej politiky na roky 2021 – 2025 vláda SR prehodnotí fungovanie a kompetencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí […]

Pozastavenie vlastivedného pobytu na Slovensku – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Gratulujeme víťazom 27. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v krajanskej kategórii, najmä Mariu Maroševć a Katje Kuricovej. V súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu ÚSŽZ pozastavuje prípravu všetkých podujatí na Slovensku, ktoré organizuje. Žiaľ, v termíne 20. – 24. mája 2020 sa neuskutoční ani pobyt žiakov – ocenených účastníkov súťaže Prečo […]

Dielňa v organizácii MVV ChR

Dielňa v organizácii MVV ChR

S cieľom čo najkvalitnejšej prípravy prihlášok a plnenia stanovených kritérií verejných výziev na prihlasovanie programov a projektov 12. marca 2020 Ministerstvo vedy a vzdelávania uskutočnilo dve informačné dielne. Na dielňach pod vedením Darije Skoko, ktoré sa konalo na Ministerstve vedy a vzdelávania v Záhrebe, sa zúčastnili zástupcovia občianskych združení a ustanovizní národnostných menšín, ktoré sa […]

Účasť na prezentácii výsledkov projektu Spolu v rozmanitosti

Účasť na prezentácii výsledkov projektu Spolu v rozmanitosti

Na Základnej škole Josipa Kozarca v Lipovľanoch sa vo štvrtok 27. februára uskutočnila prezentácia výsledkov dvojročného projektu Erasmus + „Spolu v rozmanitosti/Together in diversity“. Jedne z chvályhodných výsledkov projektu pre slovenskú menšinu sú: – zvýšenie počtu žiakov slovenského jazyka a kultúry v dvoch rokoch z 18 na 36 – vypracované učebné pomôcky pre výučbu slovenského […]

Veľvyslanec Slovenska po prvýkrát navštívil Slovenské kultúrne centrum Našice

Veľvyslanec Slovenska po prvýkrát navštívil Slovenské kultúrne centrum Našice

Slovenské kultúrne centrum Našice po prvýkrát navštívili veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Peter Susko a konzulka Linda Karašová. Keďže sa rekonštrukcia objektu vo vlastníctve Zväzu Slovákov, a ktorý používa Slovenské kultúrne centrum Našice, blíži ku koncu, nastal čas na konkrétnu spoluprácu na vzdelávacích a kultúrnych programoch, čo bolo nosnou témou tohto stretnutia. Hostí z veľvyslanectva […]

Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

V Chorvátsku v súčasnosti 440 žiakov na základných školách navštevuje hodiny slovenského jazyka a kultúry. S cieľom uvedomiť si dôležitosť materinského jazyka, Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci so školami, na ktorých sa slovenský jazyk vyučuje, a pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, každoročne pripravuje vzdelávacie podujatie. V tomto roku pracovníčky SKC Našice, riaditeľka Sandra […]

Stretnutie so štátnou tajomníčkou

Stretnutie so štátnou tajomníčkou

FOTO: Stretnutie na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Záhrebe: poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny Andrija Kuric, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Oľga Nachtmannová, J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe Peter Susko, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra. […]

Koordinačná porada v Bratislave 2020

Koordinačná porada v Bratislave 2020

Dňa 31. januára 2020 sa v Bratislave uskutočnila koordinačná porada pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú organizuje Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na stretnutí, ktoré viedol generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky PhDr. […]

Medzinárodná konferencia Medzi ornamentom a umeleckým gestom (výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov)

Medzinárodná konferencia Medzi ornamentom a umeleckým gestom (výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov)

Trvanie: 20.03.2020 – 21.03.2020 Miesto: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Ulica: Independentei 36 Mesto/obec: Nadlak Smerové číslo: 315500 Štát: Rumunsko Medzinárodná konferencia, ktorá je súčasťou udeľovania ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku sa v tomto roku bude niesť v znamení témy Medzi ornamentom a umeleckým gestom (výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov). Konferencia sa […]