Kategorija: Vijesti

Sastanak učitelja slovačkog jezika i kulture

Sastanak učitelja slovačkog jezika i kulture

Prvi sastanak učitelja slovačkog jezika i kulture ove godine održao se 17. siječnja u Osijeku. Andrija Kuric, savjetnik za slovački jezik i kulturu te ujedno i organizator ovog sastanka, na kojemu su prisustvovali gotovo svi učitelji, u uvodu je pozdravio sve prisutne te ujedno predstavio novu kolegicu Maju Kanđera, koja od ove školske godine radi […]

Sudjelovanje Slovačkog centra za kulturu Našice na sastanku pod nazivom Stála konferencia

Sudjelovanje Slovačkog centra za kulturu Našice na sastanku pod nazivom Stála konferencia

U terminu 30. – 31. 10. 2014. u Bratislavi održana je Konferencija Republike Slovačke i Slovaka koji žive u inozemstvu. Glavna tema bila je odnos država u kojima žive i djeluju Slovaci prema nacionalnim manjinama i zajednicama dijaspore. Slovaci iz Hrvatske bili su dobro zastupljeni, kako brojem sudionika, tako i brojem prijavljenih radova. Zastupnik za […]

Održan sastanak s predstavnicima Muzeja kulture Hrvata u Slovačkoj

Održan sastanak s predstavnicima Muzeja kulture Hrvata u Slovačkoj

U Bratislavi je 30. listopada 2014 održan sastanak predstavnika Slovaka iz RH sa zamjenikom ravnateljice Muzeja kulture Hrvata u Slovačkoj, Andrejom Solarom te predsjednikom Hrvatskog kulturnog saveza u Slovačkoj, Radoslavom Jankovićem o reciprocitetu prema kojemu su osnovani Muzej kulture Hrvata u Slovačkoj i Slovački centar za kulturu Našice. Slovake u Hrvatskoj predstavljali su zastupnik za […]

Radni susret prigodom pripreme za sudjelovanje na Lipovljanskim susretima Slovačka – država partner

Radni susret prigodom pripreme za sudjelovanje na Lipovljanskim susretima Slovačka – država partner

Na poziv organizatora Lipovljanskih susreta u općinu Lipovljani i Maticu slovačku Lipovljani, a s ciljem sudjelovanja na radnom sastanku 17. srpnja 2014., došli su predstavnici Veleposlanstva Republike Slovačke u RH, zastupnica veleposlanika Republike Slovačke u RH dr. Hana Kováčova i prvi tajnik slovačkog veleposlanstva Boris Petrik te ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić. Dočekali su ih članovi MS Lipovljani, […]

Gostovanje u Prizmi HRT-a

Gostovanje u Prizmi HRT-a

Na poziv Daniele Draštata, voditeljice multinacionalnog magazina Prizma dana 29. svibnja gost emisije bila je ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice, Sandra Kralj Vukšić. U emisiji, koja je emitirana 31. svibnja 2014 vodila se diskusija na temu zašto je folklor dominantan kada je riječ o kulturnom amaterizmu manjina. Pokušali smo približiti gledateljima zašto Slovaci u […]

Radni sastanak u Ministarstvu kulture RH

Radni sastanak u Ministarstvu kulture RH

U Ministarstvu kulture Republike Hrvatske u Zagrebu dana 22. svibnja 2014. održan je radni sastanak koji se odnosio na problematiku mogućnosti pružanja financijske potpore Slovačkom centru za kulturu Našice od strane ministarstva. U Ministarstvu kulture, zamjenik ministrice Berislav Šipuš primio je delegaciju u sastavu: zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Vladimir Bilek, […]

Radni sastanak triju našičkih slovačkih organizacija

Radni sastanak triju našičkih slovačkih organizacija

Dana 6. svibnja 2014. u prostorijama Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice na inicijativu predsjednika Saveza Slovaka održan je radni sastanak predstavnika Saveza Slovaka, Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice, odnosno Središnje knjižnice Slovaka u Hrvatskoj i Slovačkog centra za kulturu Našice.Predsjednik Saveza Slovaka Mirko Vavra i tajnica Branka Baksa informirali su prisutne o aktualnim […]

Međunarodna konferencija

Međunarodna konferencija

Od 7. do 11. svibnja 2014. u organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je međunarodna konferencija pod nazivom Hrvatska i Slovačka: Povijesne paralele i poveznice (od 1780. do danas).Na skupu, na kojemu je svoje stručne radove prezentiralo četrdesetak stručnjaka iz Slovačke, Češke i Hrvatske, prisustvovali su i predstavnici Saveza Slovaka, naime […]

Potpisan Memorandum o međunarodnoj suradnji

Potpisan Memorandum o međunarodnoj suradnji

U nedjelju 4. svibnja 2014 u Domu kulture u Soljanima održana je prezentacija monografije o Slovacima iz Soljana. Tom prigodom Slovački centar za kulturu Našice potpisao je sa Katedrom menadžmenta kulture i turizma Filozofskog fakulteta Sveučilišta Konstantina Filozofa u Nitri Memorandum o suradnji. Cilj memoranduma je razvijanje aktivnosti u području očuvanja tradicijske slovačke kulture i […]

Suradnja Instituta za migracije i narodnosti i SKC Našice

Suradnja Instituta za migracije i narodnosti i SKC Našice

Dana 24. ožujka 2014. znanstvenici iz Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu dr. sc. Filip Škiljan, viši znanstveni suradnik, i dr. sc. Marina Perić Kaselj, znanstvena suradnica, obavili su intervjue u Slovačkom centru za kulturu u Našicama. Intervjui su obavljeni s osam pripadnika slovačke nacionalne manjine iz Našica, Markovca Našičkog i Jelisavca, a pitanja […]

Scroll to Top