Kategorija: Najave / Obavijesti

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ministarstvo školstva, znanosti, istraživanja i sporta Republike Slovačke, Ministarstvo kulture Republike Slovačke, Državni pedagoški zavod, Izdavaštvo SPN – Mladé letá, Matica slovačka, Izdavaštvo Matice slovačke, Društvo slovačkih pisaca, Lingvistički zavod Ľudovíta Štúra Slovačke akademije znanosti i Ured za iseljene Slovake najavljuju 28. godinu cijeloslovačkog literarnog natjecanja s međunarodnim sudjelovanjem Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám […]

Poziv za dostavu prijedloga za nagradu Pro Cultura Slovaca za doprinos u području kulture donjozemskih Slovaka za 2020. godinu

Poziv za dostavu prijedloga za nagradu Pro Cultura Slovaca za doprinos u području kulture donjozemskih Slovaka za 2020. godinu

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka (Srbija), Zavod kulture Slovaka u Mađarskoj (Mađarska) i Kulturno i znanstveno društvo Ivana Kraska (Rumunjska) (osnivači nagrade Pro Cultura Slovaca) pozivaju organizacije Slovaka u inozemstvu sa sjedištem izvan Republike Slovačke, kao i organizacije sa sjedištem u Republici Slovačkoj, koje se bave problematikom iseljenih Slovaka, da prema priloženom Statutu nagrade Pro […]

Scroll to Top