Kategorija: Suradnja

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u školi OŠ Josip Kozarac Lipovljani

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u školi OŠ Josip Kozarac Lipovljani

Na temelju objavljenih rezultata ocjenjivanja likovnog natječaja raspisanog povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika na web stranici Slovačkog centra za kulturu Našice, sa učiteljicom slovačkog jezika Jelenom Dejanović i ravnateljicom Osnovne škole Josip Kozarac Lipovljani Mirjanom Faltis, dogovoreno je dodjeljivanje diploma, nagrada i zahvalnica učenicima koji su sudjelovali u likovnom natječaju. Dana 31. ožujka 2020 na […]

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u područnoj školi OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica u Miljevcima

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u područnoj školi OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica u Miljevcima

Na temelju objavljenih rezultata ocjenjivanja likovnog natječaja raspisanog povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika na web stranici Slovačkog centra za kulturu Našice, sa učiteljem slovačkog jezika Dominikom Rajačićem i ravnateljicom Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica Laretom Žubrinić, dogovoreno je dodjeljivanje diploma, nagrada i zahvalnica učenicima koji su sudjelovali u likovnom natječaju u područnoj školi u […]

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u OŠ Josip Kozarac Josipovac Punitovački

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u OŠ Josip Kozarac Josipovac Punitovački

Na temelju objavljenih rezultata ocjenjivanja likovnog natječaja raspisanog povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika na web stranici Slovačkog centra za kulturu Našice, sa učiteljicom slovačkog jezika Boženkom Dasović i ravnateljem OŠ Josip Kozarac Josipovac Punitovački Darkom Ocvirkom, dogovoreno je dodjeljivanje diploma, nagrada i zahvalnica učenicima koji su sudjelovali u likovnom natječaju. Dana 30. ožujka 2020 na […]

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u OŠ kralja Tomislava Našice

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u OŠ kralja Tomislava Našice

Na temelju objavljenih rezultata ocjenjivanja likovnog natječaja raspisanog povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika na web stranici Slovačkog centra za kulturu Našice, sa učiteljicom slovačkog jezika Anom Marošević i ravnateljicom OŠ kralja Tomislava Našice Vlatkom Zahirević, dogovoreno je dodjeljivanje diploma, nagrada i zahvalnica učenicima koji su sudjelovali u likovnom natječaju. Dana 30. ožujka 2020 na školskom […]

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u OŠ Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u OŠ Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac

Na temelju objavljenih rezultata ocjenjivanja likovnog natječaja raspisanog povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika na web stranici Slovačkog centra za kulturu Našice, sa učiteljicom slovačkog jezika Brankom Kandžerom i ravnateljicom OŠ Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac Ljerkom Ćorković, dogovoreno je dodjeljivanje diploma, nagrada i zahvalnica učenicima koji su sudjelovali u likovnom natječaju. Dana 30. ožujka 2020 u […]

Mjesec slovačke knjige u Slovačkom centru za kulturu Našice

Mjesec slovačke knjige u Slovačkom centru za kulturu Našice

22. ožujka u Slovačkom centru za kulturu Našice bila je organizirana akcija u kojoj je knjižni fond Središnje knjižnice Slovaka u Hrvatskoj, koja djeluje u sklopu Narodne knjižnice i čitaonice Našice, složen na police u novouređenom prostoru u Slovačkom centru za kulturu Našice. U akciji su sudjelovali ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Našice Silvija Šokić […]

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u OŠ Julija Benešića Ilok i područnoj školi u Radošu

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u OŠ Julija Benešića Ilok i područnoj školi u Radošu

Na temelju objavljenih rezultata ocjenjivanja likovnog natječaja raspisanog povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika na web stranici Slovačkog centra za kulturu Našice, sa učiteljicom slovačkog jezika Marijom Pejak i ravnateljem Osnovne škole Julija Benešića Ilok Miroslavom Bošnjakom bilo je dogovoreno dodjeljivanje diploma, nagrada i zahvalnica učenicima koji su sudjelovali u likovnom natječaju uvedene škole u Iloku […]

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u područnoj školi OŠ Josip Kozarac Josipovac Punitovački u Jurjevcu

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u područnoj školi OŠ Josip Kozarac Josipovac Punitovački u Jurjevcu

Na temelju objavljenih rezultata ocjenjivanja likovnog natječaja raspisanog povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika na web stranici Slovačkog centra za kulturu Našice, sa učiteljicom Boženkom Dasović i ravnateljom osnovne škole Josip Kozarac Josipovac Punitovački Darkom Ocvirkom dogovoreno je dodjeljivanje diploma, nagrada i zahvalnica učenicima koji su sudjelovali u likovnom natječaju u područnoj školi u Jurjevcu. U […]

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u područnoj školi kralja Tomislava Našice u Markovcu Našičkom

Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u područnoj školi kralja Tomislava Našice u Markovcu Našičkom

Na temelju objavljenih rezultata ocjenjivanja likovnog natječaja raspisanog povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika na web stranici Slovačkog centra za kulturu Našice, sa učiteljicom slovačkog jezika Anom Marošević i ravnateljicom Osnovne škole kralja Tomislava Našice Vlatkom Zahirović dogovoreno je dodjeljivanje diploma, nagrada i zahvalnica učenicima koji su sudjelovali u likovnom natječaju u područnoj školi u Markovcu […]

Ocjenjivanje natjecanja na temu Međunarodni dan materinjeg jezika

Ocjenjivanje natjecanja na temu Međunarodni dan materinjeg jezika

15.03.2021. stručni žiri u sastavu dr.sc. Sandra Kralj Vukšić – Slovački centar za kulturu Našice, predsjednica, Mgr. Marko Kurtek – Slovački centar za kulturu Našice, član i Antonela Topolovec –  Savez Slovaka, član, pristupili su k ocjenjivanju likovnog natjecanja na temu Međunarodni dan materinjeg jezika, raspisanog dana 11.02.2021. Elektronički ili klasičnom poštom je ukupno bilo zaprimljeno […]

Scroll to Top