Urednik

U Selcima otkrivena spomen-ploča i klupa slovačko-hrvatskog prijateljstva

U Selcima otkrivena spomen-ploča i klupa slovačko-hrvatskog prijateljstva

U Selcu na otoku Braču, u koje se prije gotovo 130 godina zaljubio i preselio slovački liječnik i književnik Martin Kukučín, dana 24. studenoga veleposlanik Republike Slovačke u Republici Hrvatskoj Peter Susko zajedno s predstavnicima grada svečano je otkrio spomen-ploču i klupu slovačko-hrvatskog prijateljstva, koju su iz kamena isklesali lokalni klesari. Kako je u svom […]

27. Slovenčina moja u Jelisavcu

27. Slovenčina moja u Jelisavcu

Literarno-recitatorsko-dramska smotra “Slovenčina moja” ove je godine obilježila 27. godinu. Domaćin državne manifestacije koja se svake godine održava u drugoj školi i predstavlja učeničke aktivnosti na slovačkom jeziku, bila je Osnovna škola Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac. U organizaciji je, uz Slovački centar za kulturu Našice, sudjelovala i Matica slovačka Jelisavac. Dobrodošlicu učenicima-sudionicima smotre i svim […]

Rezultat provedbe jednostavne nabave Ur.br. 34/2022 za uslugu stručnog nadzora građevinskih i obrtničkih radova, radova na konstrukciji, na elektroinstalacijama jake i slabe struje te instalacijama plina, grijanja i hlađenja na objektu Slovačkog centra za kulturu Našice

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – nadzor Zapisnik o javnom otvaranju ponuda-nadzor

Rezultat provedbe jednostavne nabave Ur.br. 33/2022 za nabavu i izvođenje građevinskih i obrtničkih radova, radova na konstrukciji, na elektroinstalacijama jake i slabe struje te instalacijama plina, grijanja i hlađenja na objektu Slovačkog centra za kulturu Našice

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Zapisnik o javnom otvaranju ponuda – radovi

Susret folklorista 2022

Susret folklorista 2022

U obilježavanju Dana europske baštine Slovački centar za kulturu Našice sudjelovao je s projektom Susret folklorista. U suradnji s Maticom slovačkom Josipovac te uz financijsku podršku Ureda za iseljene Slovake od 30. rujna do 2. listopada 2022. u Josipovcu Punitovačkom organizirao je trodnevnu kreativnu radionicu za folkloriste slovačkih udruga i ljubitelje slovačkog folklora. Fokus radionice […]

Održan Dan sa slovačkim filmom u Našicama

Održan Dan sa slovačkim filmom u Našicama

Slovački centar za kulturu Našice u suradnji s Veleposlanstvom Republike Slovačke u Zagrebu, a uz financijsku potporu Ureda za iseljene Slovake te tehničku potporu Radija Našice, organizirao je Dan sa slovačkim filmom prigodom Europskog dana jezika. U Domu kulture Našice 28. rujna oko 150 učenika koji pohađaju sate slovačkog jezika i kulture u OŠ Ivana […]

Jezični izazovi Slovaka u Hrvatskoj 2022

Jezični izazovi Slovaka u Hrvatskoj 2022

U petak 23. rujna u izložbenom salonu Slovačkog centra za kulturu Našice održan je stručni skup pod nazivom Jezični izazovi Slovaka u Hrvatskoj. Susret je organizirao SCK Našice uz potporu Savjeta za nacionalne manjine RH s ciljem očuvanja materinjeg jezika slovačke zajednice u Hrvatskoj. Više u časopisu Prameň 10/2022.  

Poziv na dostavu ponuda za uslugu stručnog nadzora građevinskih i obrtničkih radova, radova na konstrukciji, na elektroinstalacijama jake i slabe struju te instalacijama plina, grijanja i hlađenja na objektu Slovačkog centra za kulturu Našice

0 – Poziv na dostavu ponuda za uslugu stručnog nadzora građevinskih i obrtničkih radova… 1 – detaljno specificiran troškovnik za radove 2 – obrazac- ponudbeni list 3 – Izjava o dostavi jamstva

Scroll to Top