Urednik

JaSom v Novom Sade

JaSom v Novom Sade

Aktivitamy v Srbsku bola úspešne ukončená prvá fázu projektu JaSom. Dňoch 19.-23.10.2020 v Novom Sade boli realizované dve aktivity. Školiace podujatie v dňoch 19. – 21.10.2020 bolo realizované so študentmi na pôde Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Nadnárodné stretnutie sa konalo v dňoch 22. a23.10.2020 na ktorom partneri prezentovali doterajšie počiny v […]

Výkonný vybor MS Jurjevac na vystave v SKC Našice

Výkonný vybor MS Jurjevac na vystave v SKC Našice

Výkonní vybor MS Jurjevac a starostka obce Punitovce Jasna Matkovićova navštívili 14. 10. 2020 Slovenské kultúrne centrum Našice a pozreli si výstavu Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov, pre verejnosť sprístupnenu vo výstavnej miestnosti SKC-a Našice. Pri tejto príležitosti riaditeľka SKC-a Našice odovzdala ďakovný list predsedovi MS Jurjevac a to za výrazný prínos […]

Žiaci Základnej školy kralja Tomislava Našice na výstave v SKC Našice

Žiaci Základnej školy kralja Tomislava Našice na výstave v SKC Našice

Výstavu Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov navštívili žiaci Základnej školy kralja Tomislava Našice spolu s pani učiteľkou Anou Maroševićovou. Kvôli bezpečnostným opatreniam na výstavu prišli v dvoch termínov, 14.10.2020 žiaci 7. ročníka a 16.10.2020. žiaci 5. ročníka.

Slovenské rozprávky z celého sveta

Slovenské rozprávky z celého sveta

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že 4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR III. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola. Súťaž sa uskutoční v termíne […]

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe na príležitostnej návšteve Slovenského kultúrneho centra Našice

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe na príležitostnej návšteve Slovenského kultúrneho centra Našice

V pondelok 5. októbra pri príležitosti 10. výročia jeho založenia navštívil Slovenské kultúrne centrum Našice veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe J. E. Peter Susko a konzulka Linda Karášová. V súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami sa stretnutia zúčastnili aj poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek a predstavitelia Zväzu Slovákov – […]

Návšteva predsedu vlády Andreja Plenkovića a ministerky kultúry a médií Nine Obuljenovej Koržinekovej

Návšteva predsedu vlády Andreja Plenkovića a ministerky kultúry a médií Nine Obuljenovej Koržinekovej

Počas pobytu v Našiciach predseda vlády Andrej Plenković a ministerka kultúry a médií Nina Obuljenová Koržineková navštívili Slovenské kultúrne centrum Našice a Zväz Slovákov. Privítali ich predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá im odovzdala ďakovné listy pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenského kultúrneho centra Našice […]

SÚŤAŽ NA NÁVRH – Textilné nástenky dnešných gazdín

SÚŤAŽ NA NÁVRH – Textilné nástenky dnešných gazdín

Vlastivedné múzeum v Galante vyhlasuje súťaž v súvislosti s výstavou Textilné nápisové nástenky na návrh nástenky dnešných moderných gazdiniek. Oceňovaný bude nielen samotný design ale aj dôvtipnosť hesla. Viac o propozíciach na: https://www.muzeumgalanta.sk/kontakt/oznamy/sutaz-na-navrh-textilne-nastenky-dnesnych-gazdin-178sk.html 

Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka zo Slovenska a Chorvátska

Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka zo Slovenska a Chorvátska

Dňa 26. augusta 2020 sa v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach konalo metodické stretnutie lektoriek z Jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP) Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave s kolegami, učiteľmi zo základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Chorvátsku. Stretnutie bolo súčasťou plánovanej mobility európskeho projektu v rámci programu Erasmus+ pod názvom […]

Scroll to Top