Urednik

Záhrebské posedenie s Martou Součkovou [Pozvánka na online podujatie]

Záhrebské posedenie s Martou Součkovou [Pozvánka na online podujatie]

Informácia o podujatí, ktoré organizuje Peter F. ‘Rius Jílek v rámci lektorátu slovenského jazyka a kultúry pri Univerzite v Záhrebe: V pondelok 17. januára o 17.00 SEČ sa bude konať online beseda s literárnou vedkyňou a profesorkou Prešovskej univerzity – Martou Součkovou. Beseda bude prebiehať cez platformu Microsoft Teams. V priloženom plagátiku nájdete prihlasovacie údaje […]

Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroka, čaroslováci spoločnými silami vydali 15. číslo internetového Čaroslovu https://caroslov.rs/caroslov-15/. V najnovšom čísle Čaroslovu môžete si prečítať o rôznych podujatiach z Dolnej zeme, zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku, Rumunsku a v Chorvátsku. O najnovšie číslo internetového Čaroslovu sa aj tentoraz postarala dvojica: autorka a koordinátorka […]

Slováci z Chorvátska prispeli do Slovenského svetového kalendára 2022

Slováci z Chorvátska prispeli do Slovenského svetového kalendára 2022

Slováci z Chorvátska svojimi príspevkami obohatili obsah 6. ročníka Slovenského svetového kalendára na obyčajný rok 2022. Ich prínos, ako aj prínos iných zahraničných Slovákov, si môžete prečítať na nasledujúcom linku: https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2022.pdf

Vinšovníci zo ZŠ kráľa Tomislava Našice v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Vinšovníci zo ZŠ kráľa Tomislava Našice v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Do Slovenského kultúrneho centra Našice a Zväzu Slovákov 22. decembra 2021 zavítali žiaci a učiteľka slovenského jazyka zo ZŠ kráľa Tomislava Našice a vysunutého pracoviska v Markovci Našickom.Na úvode riaditeľka Centra Sandra Kraljová Vukšićová privítala žiakov v mene domácich, zamestnankýň Centra a Zväzu Slovákov.Žiaci sa predstavili vinšami, hrou na syntetizátore a vianočnými piesňami v hudobnom […]

DÁVAME DO POZORNOSTI – Zapojenie žiakov do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Štátny pedagogický ústav organizuje každý rok literárno-výtvarnú súťaž určenú žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti. Bližšie informácie o súťaži nájdete tu. Uzávierka súťažných prác zo Slovenska i zo zahraničia je 15. januára 2022.

V relácii Dedovizeň prezentovaní Slováci z Chorvátska

V relácii Dedovizeň prezentovaní Slováci z Chorvátska

Od 3. mája 2021 vysiela verejnoprávna televízia RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska) na programe Jednotky každý deň od pondelka do piatku v čase okolo 14. hodiny polhodinovú reláciu Dedovizeň. Relácia slovenskému divákovi približuje príbehy jednotlivcov, príslušníkov národnostných menšín na Slovensku, ale aj krajanov zo zahraničia, ich väzby s materskou krajinou, ich rodinné príbehy, súkromné a […]

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku 2021

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku 2021

Vo výstavnej sieni Slovenského kultúrneho centra Našice sa v piatok 12. novembra uskutočnilo odborné stretnutie s názvom Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku. Stretnutie zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice (SKC Našice) s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky s cieľom zachovať materinský jazyk slovenskej komunity v Chorvátsku. Stretnutie bolo tematicky zamerané na publikačnú činnosť, okrem […]

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Prvé pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka v roku 2021 sa uskutočnilo vo štvrtok 4. novembra a to online, v súlade so snahou čeliť pandémií Kovidu 19. Stretnutie zorganizovala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová prostredníctvom zoom aplikácie, ktorej technické úskalia úspešne prekonali všetci účastníci stretnutia – učitelia slovenského jazyka, ktorí pôsobia v […]

R E F L E X I A Josipa Brandisa

R E F L E X I A Josipa Brandisa

Po niekoľkých úspešných spoluprácach Slovenského kultúrneho centra Našice a skupiny Kontrast (skupinové výstavy v Našiciach 2015, v Bratislave, Slovensko 2018), kam patrí aj Josip Brandis, a potom po jeho samostatných výstavách v galérii Kazamat v Osijeku (2016) a Waldingerovej galérii (2020), Josip Brandis konečne vystavuje v Slovenskom kultúrnom centre Našice. V termíne od 22. októbra […]

Scroll to Top