Urednik

Výsledký súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta IV.

Výsledký súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta IV.

Štvrtá všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasila v poradí už IV. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostávala z literárneho kola a výtvarného kola. Súťaž bola určená pre školy a vzdelávacie centrá s […]

Obnovené Memorandum o spolupráci medzi Slovenským národným múzeom – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku a Slovenským kultúrnym centrom Našice

Obnovené Memorandum o spolupráci medzi Slovenským národným múzeom – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku a Slovenským kultúrnym centrom Našice

Výstava Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Významní Chorváti na Slovensku, ktorá je v Slovenskom kultúrnom centre Našice sprístupnená milovníkom kultúry a histórie pri príležitosti 30. výročia založenia Zväzu Slovákov, obohatí letnú kultúrnu ponuku mesta Našice. Úvod výstavy sa niesol v znamení obnovenia Memoranda o spolupráci medzi Slovenským národným múzeom – Múzeom […]

Vernisáž výstavy Osobnosti Chorvátov na Slovensku

Vernisáž výstavy Osobnosti Chorvátov na Slovensku

Pri príležitosti 30. výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku Slovenské kultúrne centrum Našice 11. júna sprístupnilo verejnosti výstavu Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Osobnosti Chorvátov na Slovensku. Vernisáže výstavy sa zúčastnili vážení hostia: veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku J. E. Peter Susko, poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente […]

Možná online registrácia na prvý online turnus vzdelávania v gescii MŠVVaŠ SR v roku 2022

Možná online registrácia na prvý online turnus vzdelávania v gescii MŠVVaŠ SR v roku 2022

Online vzdelávanie pre deti Slovákov zo zahraničia (20. – 24. 6. 2022) je vzhľadom na svoj termín vhodná aj pre skupinové pripojenie žiakov spoločne s ich pedagógom. V roku 2022 bude online vzdelávanie zamerané na povzbudenie účastníkov ku aktívnej a prirodzenej komunikácii v slovenskom jazyku. Základom bude prezentácia odchodu Slovákov do zahraničia v jeho jednotlivých […]

Záverečné stretnutie v rámci projektu JaSom

Záverečné stretnutie v rámci projektu JaSom

Od 1. do 3. júna 2022 sa v Banskej Bystrici konalo záverečné stretnutie projektu Erasmus + Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, JaSom (číslo projektu: 2019 – 1 – SK01 – KA201 – 060682). V rámci projektu sa konali tri aktivity: • Nadnárodné projektové stretnutie projektového tímu počas ktorého sa partneri zo Slovenska, […]

Letné vzdelávacie podujatia Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2022

Letné vzdelávacie podujatia Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2022

Online podujatia sú určené individuálnym záujemcom, ale aj skupinám či celým triedam – pedagógovia online formou pripravujú vzdelávacie aktivity, ktoré budú tento rok zamerané na podporu aktívnej komunikácie v slovenskom jazyku. Pobyty na Donovaloch sú určené pre celkový počet 80 osôb – v tomto počte sú obsiahnutí aj pedagógovia resp. sprevádzajúce osoby. Forma pobytu bude […]

Možnosť účasti na aktivitách v organizácii ÚJOP-u

Možnosť účasti na aktivitách v organizácii ÚJOP-u

Útvar jazykovej a odbornej prípravy Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave aj tento rok ponúka aktivity zamerané na krajanov. 30. 5. – 3. 6. 2022 Virtuálna mobilná učebňa slovenského jazyka: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-krajanov/vzdelavanie/virtualna-mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka/ Dva kurzy pre krajanov z ponuky Letnej univerzity ONLINE: 11. – 22. 7. 2022 https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov/ https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanov-maturantov/ Na kurzy je už možné sa prihlasovať. […]

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice zorganizovalo dňa 22. apríla 2022 pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka. V sídle organizátora sa v dopoludňajších hodinách stretli učitelia Ana Maroševićová, Boženka Dasovićová, Vlatko Miksad, Jelena Dejanovičová, Dora Boškovićová a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová. Po úspešnom prerokovaní programu boli učiteľom rozdané knihy a vzdelávacie pomôcky (hry […]

Scroll to Top