Urednik

16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok

16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s partnerom VEDA, vydavateľstvo SAV, v rámci podujatia Dni Milana Hodžu, nad ktorými preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok […]

SKC Našice na medzinárodnej konferencii v Nadlaku

SKC Našice na medzinárodnej konferencii v Nadlaku

V dňoch 16. až 18. marca sa v rumunskom Nadlaku uskutočnilo odovzdávanie ceny Ondreja Štefanka a dvojdňová medzinárodná konferencia organizovaná Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana Kraska a Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku. Účastníci konferencie – vedeckí a kultúrni pracovníci zo slovenského vysťahovalectva a Slovenska – prezentovali na tému Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie […]

Prezentovaná nová publikácia o tradičnom odeve Slovákov v Iloku

Prezentovaná nová publikácia o tradičnom odeve Slovákov v Iloku

V priestoroch Múzea mesta Ilok bola v piatok 10. marca prezentovaná publikácia …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku, ktorej autorkou je etnologička Zuzana Drugová z Banskej Bystrice. Kniha vznikla predovšetkým z iniciatívy Vladka Miksáda, profesora slovenského jazyka, ktorý je dlhodobo činný v kultúrnom sektore Slovákov v Iloku. Publikácia dokumentuje tradičný odev […]

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2023/2024 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2023/2024 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2023/2024. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2023/2024 sú nasledovné: • […]

2. Výtvarno-literárna a kreatívna súťaž Deň včiel – Včielka Meduľka

2. Výtvarno-literárna a kreatívna súťaž Deň včiel – Včielka Meduľka

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátská republika v spolupráci s ISEIA.eu ( International Slovak Educational Institution and Association) a APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalacije Našicevypisujú medzinárodnú kreatívnu súťaž pri príležitosti Dňa včiel pre deti predškolského a školského veku, ktoré sa učia slovenský jazyk v Chorvátsku a v európskych a svetových centrách či školách, v ktorých […]

Druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

Druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – na tvorbu ilustrácií k literárnym prácam na tému „Škola a život v nej“, uvedeným v prílohe: Slovenské rozprávky […]

POZVÁNKA – Prezentácia knihy Zuzany Drugovej …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku

POZVÁNKA – Prezentácia knihy Zuzany Drugovej …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenské kultúrne centrum Našice, Múzeum mesta Ilok a Matica slovenská v Iloku Vás pozývajú na prezentáciu knihy slovenskej etnologičky Zuzany Drugovej …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku. Kniha vznikla na základe iniciatívy Vlatka Miksada – aktívneho reprezentanta […]

Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka v spolupráci so základnými školami v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Dňa 16. februára v priestoroch Centra žiakom zo ZŠ „Josip Kozarac“ z Josipovca Punitovského a z vysunutého pracoviska v Jurjevci Punitovskom v sprievode učiteľky slovenského jazyka Boženky Dasovićovej bol predstavený európsky projekt MY SME a […]

Koordinačná porada v Bratislave 2023

Koordinačná porada v Bratislave 2023

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovala dňa 27. januára v priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR – hotela Bôrik v Bratislave koordinačnú poradu, ktorej cieľom bolo informovať o pripravovaných podujatiach na podporu bilingválneho vzdelávania na školách v zahraničí pre žiakov a pedagógov uskutočňovaných s finančnou podporou ministerstva […]

Pozvánka na Medzinárodnú konferenciu Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov

Na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí rozhodla založiť Cenu Ondreja Štefanka, ktorá sa od roku 2009 každoročne udeľuje spravidla dvom žijúcim osobnostiam slovenského sveta. Súčasne s udeľovaním Ceny Ondreja Štefanka sa […]

Scroll to Top