Urednik

Výstava Inšpiratívni matičiari v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Výstava Inšpiratívni matičiari v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Vernisážou putovnej výstavy Inšpiratívni matičiari Veroniky Grznárovej a Tomáša Králika vo výstavnej sieni Slovenského kultúrneho centra Našice 23. mája bol oslávený Medzinárodný deň múzeí. Putovná výstava Matice slovenskej so sídlom v Martine prostredníctvom súčasného grafického umenia predstavuje dvanásť významných osobností Matice slovenskej, ktoré v najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizni Slovákov a Sloveniek dosiahli vo […]

Dávame do pozornosti – Letná škola slovenského jazyka

Dávame do pozornosti – Letná škola slovenského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe Letná škola slovenského jazyka. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám. Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk v priebehu júla a augusta 2024 organizuje podujatia pre krajanov. Ide o letné jazykové […]

Dávame do pozornosti – MOBILNÁ UČEBŇA

Dávame do pozornosti – MOBILNÁ UČEBŇA

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe MOBÍLNA UČEBŇA. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám.  Centrum Studia Academica Slovaca organizuje pre krajanov od 15 do 18 rokov 5-dňový program MOBILNÁ UČEBŇA, ktorý sa uskutoční od 24. 6. do 28. 6. 2024 […]

Dielne zdobenia tradičných slovenských medovníkov

Dielne zdobenia tradičných slovenských medovníkov

V dňoch 12. až 14. apríla zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou Matice slovenskej v Jurjevci Punitovskom už po druhýkrát dielne zdobenia medovníkov s cieľom povzbudiť a rozšíriť špecifické tradičné techniky výroby a zdobenia medovníkov medzi Slovákmi v Chorvátsku. Dielne, ktoré sa konali každý deň v priestore kultúrneho domu v Jurjevci Punitovskom, viedla Alena […]

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2023/2024

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2023/2024

Gratulujeme víťazom 32. ročníka súťaže celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2023/2024, najmä žiačke Petre Smješkovej. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva ocenených žiakov v sprievode ich pedagógov slovenčiny na Slovensko v dňoch 5. – 9. júna 2024 na slávnostné vyhlásenie výsledkov a krátky vlastivedný pobyt. […]

Bohatý program pre učiteľov slovenského jazyka v organizácii SKC Našice

Bohatý program pre učiteľov slovenského jazyka v organizácii SKC Našice

V rámci projektu Repozitár jazykov národnostných menšín v Chorvátsku (RENA) navštívili Slovenské kultúrne centrum Našice vedci z Ústavu chorvátskeho jazyka a jazykovedy v Záhrebe. Projektový manažér, Ph.D. Kristian Lewis a spoluvedúci Ph.D. Filip Škiljan 2. apríla uskutočnili rozhovory s učiteľmi slovenského jazyka v Chorvátsku. Na otázky týkajúce sa chápania vlastnej identity, aktivít v rámci kultúrnych […]

Slovenské kultúrne centrum Našice na stretnutí projektových partnerov v Paríži

Slovenské kultúrne centrum Našice na stretnutí projektových partnerov v Paríži

V rámci projektu MySme sa v dňoch 14. až 16. marca vo Francúzsku uskutočnilo stretnutie projektových partnerov. Trojdňové pracovné stretnutie sa konalo v Paríži a zorganizovali ho partneri z Francúzska – Slovenská víkendová škola, škôlka a folklórny spolok Margarétka v Paríži. Cieľom projektu MySme – Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v […]

Scroll to Top