Urednik

Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2021

Gratulujeme víťazom 29. ročníka súťaže celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2021, najmä Janovi Hvizdakovi a Tihane Hulakovej. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie sa neuskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov v Nových Zámkoch a ÚSŽZ nebude ani tento rok organizovať sprievodné podujatie – poznávací pobyt pre ocenených a ich […]

Ukážky molovania z Jelisavca

Ukážky molovania z Jelisavca

Výskum molovania, ktorý začal v spolupráci Slovenského kultúrneho centra (ďalej iba Centra) a Múzea Slavónie pokračoval 27. mája 2021 v Jelisavci. Po teoretickej časti, ktorú im pani Marija Marenjaková odprezentovala 22. apríla, kedy okrem Jurjevca, Josipovca Punitovského a Markovca Našického navštívili aj Jelisavec zamestnanci Slovenského kultúrneho centra v Našiciach spolu s etnologičkou Múzea Slavónie Tünde […]

Na návšteve v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach

Na návšteve v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach

Žiaci šiestej a ôsmej triedy ZŠ kráľa Tomislava so svojou učiteľkou slovenčinárkou navštívili Slovenské kultúrne centrum a Zväz Slovákov v Našiciach. V SKC ich srdečne privítali riaditeľka Sandra Kralj Vukšić a pracovník centra Marko Kurtek, ktorí deťom povedali zopar slóv o výstave v ich priestoroch, na ktorú sa deti prišli aj pozrieť. Riaditeľka zdôraznila, ako […]

Žiaci na tvorivej dielni „Kuchtík – umelec“

Žiaci na tvorivej dielni „Kuchtík – umelec“ iaci 3. a 4. ročníka vysunutého pracoviska Základnej školy Josip Kozarac Josipovec Punitovsky v Jurjevci na dielni

Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pod vedením odbornej lektorky Moniky Necpálovej zo Slovenska zorganizovalo pre žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka v termíne 1. a 2. júna tvorivú dielňu pod názvom „Kuchtík – umelec“. Celkovo bolo v rámci projektu zrealizovaných osem dielní, pre osem skupín žiakov: […]

Štátne odborné stretnutie pre pedagógov vzdelávacích inštitúcií v jazyku a písme národnostných menšín na území Chorvátskej republiky

Agentúra pre vzdelávanie, pobočka v Rijeke, zorganizovala 20. a 21. mája 2021 Štátne odborné stretnutie pre pedagógov vzdelávacích inštitúcií v jazyku a písme národnostných menšín na území Chorvátskej republiky. Témou stretnutia boli Kľúčové vlastnosti aplikácie kurikula materinských jazykov národnostných menšín v závislosti od modelu vzdelávania v jazyku a písme národnostných menšín (model A, B a […]

Predseda Zväzu Slovákov: Slovensko je môj druhý domov

Predseda Zväzu Slovákov: Slovensko je môj druhý domov

Posledných sedem rokov pôsobí Zväz Slovákov pod vedením predsedu Mirka Vavru. Zároveň je pán Vavra prvým človekom redakcie tohto časopisu, ktorý Zväz Slovákov vydáva od roku 1991. Profesionálne je zamestnancom najväčšej chorvátskej spoločnosti na distribúciu elektrickej energie HEP ELEKTRA s.r.o., čo je v súlade s jeho vysokoškolským vzdelaním na Elektrotechnickej fakulte, kde v roku 1990 […]

Výstava „Umenie slavónskej šľachty – vrcholné diela európskeho dedičstva“ spája Chorvátsko a Slovensko

Výstava „Umenie slavónskej šľachty – vrcholné diela európskeho dedičstva“ spája Chorvátsko a Slovensko

Pre milovníkov umenia je od 22. apríla na druhom poschodí záhrebskej galérie Klovićevi dvori sprístupnená výstava „Umenie slavónskej šľachty – vrcholné diela európskeho dedičstva“. Autorkami sú dr. Jasminka Najcer Sabljak, historička umenia a odborná asistentka na Akadémii umení a kultúry v Osijeku a Silvija Lučevnjak, profesorka dejín umenia a komparatívnej literatúry, a tiež riaditeľka Vlastivedného […]

Dva turnusy online vzdelávania pre deti

Milí priatelia, na mesiac jún pripravujeme 2 turnusy online vzdelávania, do ktorého by sa mohli zapojiť celé triedy, resp. deti vo väčších skupinách – podľa toho, aká je situácia vo Vašich krajinách a školách. Základnou ideou je snaha o pomoc Vašim pedagógom, ktorí si môžu vybrať ten turnus, ktorý im viac časovo vyhovuje. Plán je […]

Nahrávanie relácie Dedovizeň v Chorvátsku

Nahrávanie relácie Dedovizeň v Chorvátsku

Od 3. mája 2021 vysiela verejnoprávna televízia RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska) na programe Jednotky každý deň od pondelka do piatku v čase okolo 14. hodiny polhodinovú reláciu Dedovizeň. Relácia slovenskému divákovi približuje príbehy jednotlivcov, príslušníkov národnostných menšín na Slovensku, ale aj krajanov zo zahraničia, ich väzby s materskou krajinou, ich rodinné príbehy, súkromné a […]

Scroll to Top