21. februára – Medzinárodný deň materinského jazyka

Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka všetkým milovníkom slovenskej reči prajeme časté a úspešné používanie materinskej reči v ktorej môžete čítať aj časopis Prameň.
https://www.savez-slovaka.hr/hr/casopis-pramen 

21. februára sa od roku 2000 sa slávi ako sviatok lásky k svojmu jazyku, keďže tento dátum stanovilo UNESCO v roku 1999 ako Medzinárodný deň materinského jazyka a odvtedy sa pripomína na celom svete. Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka je zveľaďovanie, učenie sa a rozvoj materinského jazyka, pestovanie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti.

Scroll to Top