Kategória: Nekategorizované

Možnosť vzdelávania – Letná univerzita 2020

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou účasti na náhradnom programe namiesto Letnej univerzity 2020 v Modre. V ponuke je Online Letná univerzita 2020 počas 2 týždňov v mesiaci júl (13. – 24. 7. 2020). Viac informácii na webe: https://cdv.uniba.sk/ujop/online-letna-univerzita-slovenskeho-jazyka-a-kultury/ Aktuálne je v ponuke online program  pre samoplatcov. V prípade záujmu o bezplatnú účasť na kurze […]

Prihlaška do registra slovenských vedcov a výskumných pracovníkov pôsobiacich v členských štátoch EÚ a zahraničí

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spustilo iniciatívu ALUMNI databázy. Jedná sa o register slovenských vedcov a výskumných pracovníkov pôsobiacich v členských štátoch EÚ a zahraničí. Hlavným cieľom ALUMNI databázy je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce. Register vedcov pôsobiacich v zahraničí má slúžiť ako zdroj kontaktov pre (honorovaný) mentoring domácich riešiteľov projektov v […]

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Prvé pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka v roku 2020 sa uskutočnilo v sobotu 8. februára v Osijeku. Na stretnutí sa v prítomnosti Andriju Kurica, školského dozorcu – poradcu pre výučbu slovenského materinského jazyka a Sandry Kraljovej Vukšićovej, riaditeľky Slovenského kultúrneho centra Našice, stretli učitelia slovenského jazyka, ktorí pôsobia v Chorvátsku na základných a stredných […]

Nová predsedníčka aktívu učiteľov slovenského jazyka a kultúry

Nová predsedníčka aktívu učiteľov slovenského jazyka a kultúry

Aj v tomto roku bola jedna sobota vo februári vyhradená na uskutočnenie aktívu učiteľov slovenského jazyka a kultúry. Konal sa 9. februára v Osijeku, keď bola podaná a prijatá správa o činnosti, finančná správa, realizácia plánov a návrh projektov na rok 2019, ako aj správa z Koordinačnej porady, ktorú organizovala Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych […]

Výjazd SKC v Našiciach do terénu v rámci dokumentovania nástenných kuchárok v Markovci Našičkom 8.11., Josipovci Punitovskom 13.11. a Záhrebe 15.11.2016

Výjazd SKC v Našiciach do terénu v rámci dokumentovania nástenných kuchárok v Markovci Našičkom 8.11., Josipovci Punitovskom 13.11. a Záhrebe 15.11.2016

Slovenské kultúrne centrum v Našiciach pokračovalo v plnom prúde vo svojej výskumnej práci dokumentovania nástenných kuchárok aj v novembri. V tomto mesiaci spracovalo až tri slovenské lokality, v ktorých žijú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny, a zaznamenalo vzácne ručné práce, ktoré sa voľakedy nachádzali v takmer každom dome. Zo zabudnutia sa tak podarilo vytrhnúť nemalý počet […]

Slovenské kultúrne centrum Našice sa zúčastnilo programu v rámci Dňa mesta Našice

Slovenské kultúrne centrum Našice sa zúčastnilo programu v rámci Dňa mesta Našice

V rámci Dňa mesta Našice prezentovalo 6. júna 2015 Slovenské kultúrne centrum svoju činnosťpod názvom „Zoznámme sa so SKC“. Na Námestí doktora Franja Tuđmana mali návštevníci príležitosť zoznámiť sa s prácou centra, ako aj s možnosťami, ako sa zapojiť do jeho aktivít, o čom informoval zaujímavý leták. Okrem toho, centrum prezentovalo i viacjazyčnú webovú stránku […]

22. Slovenčina moja

22. Slovenčina moja

V sobotu 16. mája sa v novom kultúrnom dome v Josipovci uskutočnila ešte jedna literárno-recitačno-dramatická prehliadka pod názvom Slovenčina moja, organizovaná v spolupráci Slovenského kultúrneho centra Našice, Zväzu Slovákov v Chorvátsku, Základnej školy „Josip Kozarac“ a Matice slovenskej v Josipovci Punitovskom. Prehliadka bola vhodným priestorom aj na prezentáciu zbierky básní a próz detských prác Kvapky […]

Scroll to Top