Kategória: Nekategorizované

Práce deti z Chorvátska postupujúce do ďalšieho kola súťaže IV. ročníka medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

Práce deti z Chorvátska postupujúce do ďalšieho kola súťaže IV. ročníka medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

Hranolky Moje obľúbené jedlo je pizza s hranolkami. Viem, že to nie je zvyčajná kombinácia, aj učiteľka sa ma dvakrát spýtala či naozaj viem čo sú hranolky a či som si hranolky nepoplietla s párkami. Totiž, chorvátske slovo hrenovke, znamená párky a preto si Slováci v Chorvátsku často popletú hranolky s párkami aj keď sa […]

V relácii Dedovizeň prezentovaní Slováci z Chorvátska

V relácii Dedovizeň prezentovaní Slováci z Chorvátska

Od 3. mája 2021 vysiela verejnoprávna televízia RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska) na programe Jednotky každý deň od pondelka do piatku v čase okolo 14. hodiny polhodinovú reláciu Dedovizeň. Relácia slovenskému divákovi približuje príbehy jednotlivcov, príslušníkov národnostných menšín na Slovensku, ale aj krajanov zo zahraničia, ich väzby s materskou krajinou, ich rodinné príbehy, súkromné a […]

IV. ročník medzinárodnej súťaže – Slovenské rozprávky z celého sveta

Informujeme Vás, že 4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už IV. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola. Súťaž sa uskutoční v termíne od […]

Informácia o projekte Stretnutie folkloristov

Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou MS Josipovec v termíne 3. – 5. september 2021 organizuje trojdňové folklórno-tvorivé dielne pre folkloristov slovenských matíc teda slovenských kultúrno umeleckých spolkov v Chorvátsku so zameraním na autochtonný materiál a budovanie vzťahu ku slovenským tradíciám vlastného prostredia. Projekt má edukačno-umelecký charakter. Prepája scénicky prejav s ľudovým umeleckým prejavom predkov […]

Výzva na podujatie Tvorí celá rodina

Dovoľte mi osloviť Vás s návrhom zúčastniť sa na 6. detskom festivale Tvorí celá rodina, ktorého je nositeľom Združenie učiteliek materských škôl Sloveniek Vojvodiny, Báčsky Petrovec, Srbsko. Festival financujú: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny, a Obec Báčsky Petrovec. Festival je určený deťom vo veku od […]

Scroll to Top