Kategória: Nekategorizované

IV. ročník medzinárodnej súťaže – Slovenské rozprávky z celého sveta.

Informujeme Vás, že 4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už IV. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola. Súťaž sa uskutoční v termíne od […]

Dedovizeň – príbeh Anice Popovićovej

Od 3. mája 2021 vysiela verejnoprávna televízia RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska) na programe Jednotky každý deň od pondelka do piatku v čase okolo 14. hodiny polhodinovú reláciu Dedovizeň. Relácia slovenskému divákovi približuje príbehy jednotlivcov, príslušníkov národnostných menšín na Slovensku, ale aj krajanov zo zahraničia, ich väzby s materskou krajinou, ich rodinné príbehy, súkromné a […]

Informácia o projekte Stretnutie folkloristov

Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou MS Josipovec v termíne 3. – 5. september 2021 organizuje trojdňové folklórno-tvorivé dielne pre folkloristov slovenských matíc teda slovenských kultúrno umeleckých spolkov v Chorvátsku so zameraním na autochtonný materiál a budovanie vzťahu ku slovenským tradíciám vlastného prostredia. Projekt má edukačno-umelecký charakter. Prepája scénicky prejav s ľudovým umeleckým prejavom predkov […]

Výzva na podujatie Tvorí celá rodina

Dovoľte mi osloviť Vás s návrhom zúčastniť sa na 6. detskom festivale Tvorí celá rodina, ktorého je nositeľom Združenie učiteliek materských škôl Sloveniek Vojvodiny, Báčsky Petrovec, Srbsko. Festival financujú: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny, a Obec Báčsky Petrovec. Festival je určený deťom vo veku od […]

Ukončenie III. ročníka medzinárodnej súťaže pod názvom „Slovenské rozprávky z celého sveta III“

V súvislosti s ukončením III. ročníka medzinárodnej súťaže v literárnej a výtvarnej tvorbe detí a žiakov pod názvom „Slovenské rozprávky z celého sveta III“ si Vás dovoľujeme informovať o vyhodnotení súťaže. Výsledky najdete tu: Konečný zoznam výhercov – literárna tvorba 2021 Konečný zoznam výhercov – výtvarná tvorba 2021

Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2021

Gratulujeme víťazom 29. ročníka súťaže celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2021, najmä Janovi Hvizdakovi a Tihane Hulakovej. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie sa neuskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov v Nových Zámkoch a ÚSŽZ nebude ani tento rok organizovať sprievodné podujatie – poznávací pobyt pre ocenených a ich […]

Ukážky molovania z Jelisavca

Ukážky molovania z Jelisavca

Výskum molovania, ktorý začal v spolupráci Slovenského kultúrneho centra (ďalej iba Centra) a Múzea Slavónie pokračoval 27. mája 2021 v Jelisavci. Po teoretickej časti, ktorú im pani Marija Marenjaková odprezentovala 22. apríla, kedy okrem Jurjevca, Josipovca Punitovského a Markovca Našického navštívili aj Jelisavec zamestnanci Slovenského kultúrneho centra v Našiciach spolu s etnologičkou Múzea Slavónie Tünde […]

Scroll to Top