Kategória: Nekategorizované

Ukončenie III. ročníka medzinárodnej súťaže pod názvom „Slovenské rozprávky z celého sveta III“

V súvislosti s ukončením III. ročníka medzinárodnej súťaže v literárnej a výtvarnej tvorbe detí a žiakov pod názvom „Slovenské rozprávky z celého sveta III“ si Vás dovoľujeme informovať o vyhodnotení súťaže. Výsledky najdete tu: Konečný zoznam výhercov – literárna tvorba 2021 Konečný zoznam výhercov – výtvarná tvorba 2021

Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2021

Gratulujeme víťazom 29. ročníka súťaže celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2021, najmä Janovi Hvizdakovi a Tihane Hulakovej. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie sa neuskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov v Nových Zámkoch a ÚSŽZ nebude ani tento rok organizovať sprievodné podujatie – poznávací pobyt pre ocenených a ich […]

Ukážky molovania z Jelisavca

Ukážky molovania z Jelisavca

Výskum molovania, ktorý začal v spolupráci Slovenského kultúrneho centra (ďalej iba Centra) a Múzea Slavónie pokračoval 27. mája 2021 v Jelisavci. Po teoretickej časti, ktorú im pani Marija Marenjaková odprezentovala 22. apríla, kedy okrem Jurjevca, Josipovca Punitovského a Markovca Našického navštívili aj Jelisavec zamestnanci Slovenského kultúrneho centra v Našiciach spolu s etnologičkou Múzea Slavónie Tünde […]

Predseda Zväzu Slovákov: Slovensko je môj druhý domov

Predseda Zväzu Slovákov: Slovensko je môj druhý domov

Posledných sedem rokov pôsobí Zväz Slovákov pod vedením predsedu Mirka Vavru. Zároveň je pán Vavra prvým človekom redakcie tohto časopisu, ktorý Zväz Slovákov vydáva od roku 1991. Profesionálne je zamestnancom najväčšej chorvátskej spoločnosti na distribúciu elektrickej energie HEP ELEKTRA s.r.o., čo je v súlade s jeho vysokoškolským vzdelaním na Elektrotechnickej fakulte, kde v roku 1990 […]

Odovzdávanie ceny žiačke ZŠ Stjepana Radića Bibinje a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Odovzdávanie ceny žiačke ZŠ Stjepana Radića Bibinje a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Valentinou Bungurovou zaslanie diplomu a ceny zúčastnenej žiačke prostredníctvom pošty z dôvodu vzdialenosti školy od Slovenského kultúrneho centra v Našiciach. Ocenená žiačka ZŠ Stjepana Radića Bibinje: 2. mieseto – Valeria […]

Knižný dar slovenského veľvyslanectva v Záhrebe krajanom v Chorvátsku

Knižný dar slovenského veľvyslanectva v Záhrebe krajanom v Chorvátsku

V rámci návštevy veľvyslanca Slovenskej republiky v Záhrebe pána Petra Suska, pri príležitosti 10. výročia založenia Slovenského kultúrneho centra Našice, veľvyslanec Susko prejavil záujem do knižnice našej inštitúcie prispieť knižným darom, ktorý bude k dispozícii krajanom žijúcim v Chorvátsku. A tak sa aj v týchto dňoch stalo. Vďačne sme prijali sedem publikácií (Dejiny Slovenska, autor […]

Scroll to Top