Kategória: Nekategorizované

27. Slovenčina moja v Jelisavci

27. Slovenčina moja v Jelisavci

Literárno-recitačno-dramatická prehliadka „Slovenčina moja“ tohto roku zaznamenala 27. ročník. Hostiteľom celoštátneho podujatia, v rámci ktorého sa každoročne prezentuje žiacka činnosť v slovenskom jazyku, bola Základná škola Ivana Brníka Slováka v Jelisavci, kým na organizácii sa okrem Slovenského kultúrneho centra Našice podieľala aj Matica slovenská v Jelisavci. Podujatie sa uskutočnilo 12. novembra v Kultúrnom centre Slovákov v […]

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku 2022

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku 2022

Vo výstavnej sieni Slovenského kultúrneho centra Našice sa v piatok 23. septembra uskutočnilo odborné stretnutie s názvom Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku. Stretnutie zorganizovalo SKC Našice s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky s cieľom zachovať materinský jazyk slovenskej komunity v Chorvátsku. Viac v časopise Prameň 10/2022.

Poziv na dostavu ponuda za uslugu stručnog nadzora građevinskih i obrtničkih radova, radova na konstrukciji, na elektroinstalacijama jake i slabe struju te instalacijama plina, grijanja i hlađenja na objektu Slovačkog centra za kulturu Našice

0 – Poziv na dostavu ponuda za uslugu stručnog nadzora građevinskih i obrtničkih radova… 1 – detaljno specificiran troškovnik za radove 2 – obrazac- ponudbeni list 3 – Izjava o dostavi jamstva

Poziv na dostavu ponuda za nabavu i izvođenje građevinskih i obrtničkih radova, radova na konstrukciji, na elektroinstalacijama jake i slabe struju te instalacijama plina, grijanja i hlađenja na objektu Slovačkog centra za kulturu Našice

0 – Poziv na dostavu ponuda za nabavu i izvođenje građevinskih i obrtničkih radova… 1 – detaljno specificiran troškovnik za radove 2 – obrazac- ponudbeni list 3 – Izjava o dostavi jamstva

15. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2022

15. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2022

ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov základných a stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí literárnu súťaž. Obsahom […]

21. februára – Medzinárodný deň materinského jazyka

21. februára – Medzinárodný deň materinského jazyka

Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka všetkým milovníkom slovenskej reči prajeme časté a úspešné používanie materinskej reči v ktorej môžete čítať aj časopis Prameň. https://www.savez-slovaka.hr/hr/casopis-pramen  21. februára sa od roku 2000 sa slávi ako sviatok lásky k svojmu jazyku, keďže tento dátum stanovilo UNESCO v roku 1999 ako Medzinárodný deň materinského jazyka a odvtedy sa […]

Práce deti z Chorvátska postupujúce do ďalšieho kola súťaže IV. ročníka medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

Práce deti z Chorvátska postupujúce do ďalšieho kola súťaže IV. ročníka medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

Hranolky Moje obľúbené jedlo je pizza s hranolkami. Viem, že to nie je zvyčajná kombinácia, aj učiteľka sa ma dvakrát spýtala či naozaj viem čo sú hranolky a či som si hranolky nepoplietla s párkami. Totiž, chorvátske slovo hrenovke, znamená párky a preto si Slováci v Chorvátsku často popletú hranolky s párkami aj keď sa […]

Scroll to Top