Kategória: Nekategorizované

Dávame do pozornosti – Krajanské leto

Dávame do pozornosti – Krajanské leto

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe Krajanské leto. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám. Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí na turnusy Krajanského leta v gescii ÚSŽZ pripravilo online spoločnú prihlášku pre všetky krajiny. Kvóty ste už obdržali […]

28. Slovenčina moja v Josipovci Punitovskom

28. Slovenčina moja v Josipovci Punitovskom

Literárno-recitačno-dramatická prehliadka „Slovenčina moja“ zaznamenala tohto roku svoj 28. ročník. Hostiteľom celoštátneho podujatia, v rámci ktorého sa každoročne prezentuje žiacka tvorba v slovenskom jazyku, bola Základná škola Josipa Kozarca v Josipovci Punitovskom, kým na organizácii sa okrem Slovenského kultúrneho centra v Našiciach podieľala aj Matica slovenská v Josipovci. Podujatie sa uskutočnilo 11. novembra v Dome […]

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné, umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné, umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024

Vážení sledovatelia webovej stránky, dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné, umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2023 do 16:00 hod., pričom pobyty sa […]

Tradičné oslavy pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí sa aj tento rok uskutočnia v bratislavskom Sade Janka Kráľa v stredu 5. júla 2023 od 10:00. Okrem štátnych predstaviteľov a predstaviteľov úradu sa ceremónie slávnostného kladenia kvetov zúčastnia aj zahraniční Slováci z celého sveta – kanadský folklórny súbor Domovina, predstavitelia Slovenského divadla v Londýne, členovia slovenských […]

Výsledký súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta V.

Výsledký súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta V.

Štvrtá všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasila v poradí už V. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostávala z literárneho kola a výtvarného kola. Súťaž bola určená pre školy a vzdelávacie centrá s […]

Scroll to Top