Kategória: Výzvy / Oznamy

Online poradňa pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“

Online poradňa pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“

Od januára 2024 štartuje online poradňa pre učiteľov v názve „Poraďte mi, prosím…“, ktorej hlavným poslaním je vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať učiteľov na Slovensku v pedagogickom prístupe zameranom na potreby žiaka, ktorý je aj jedným z nosných pilierov súčasnej kurikulárnej reformy. Táto poradňa bude slúžiť pre učiteľov akýchkoľvek predmetov a typov škôl a bude vysielaná […]

Bezpečná škola-súťaž v kreslení

Bezpečná škola-súťaž v kreslení

Súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám, hlavne žiakom a pedagógom zo všetkých krajín sveta a jej cieľom je zvýšiť povedomie o problémoch šikany a násilia. Je veľmi dôležité, aby sa o šikane a násilí hovorilo viac a aby sa na tieto problémy spoločne hľadali riešenia. Školy z Chorvátska môžu preposielať kresby priamo na emailovú adresu: […]

Cena Ondreja Štefanka 2024 pre osobnosti slovenského zahraničia: navrhnite kandidátov na ocenenie

Cena Ondreja Štefanka 2024 pre osobnosti slovenského zahraničia: navrhnite kandidátov na ocenenie

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2024. Ocenenie sa každoročne udeľuje s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ctení Slováci žijúci v zahraničí a priatelia Slovákov žijúcich v zahraničí, Kultúrna a vedecká spoločnosť […]

Žiacka literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko opäť očakáva bohatú krajanskú účasť

Žiacka literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko opäť očakáva bohatú krajanskú účasť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, vydavateľstvo Albatros Media Slovakia s. r. o., Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 32. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou […]

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné, umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné, umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024

Vážení sledovatelia webovej stránky, dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné, umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2023 do 16:00 hod., pričom pobyty sa […]

Dávame do pozornosti – Súťaž na slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany 2023

Dávame do pozornosti – Súťaž na slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany 2023

Súťažný poriadok Hlavný organizátor: Občianske združenie Beniakove Chynorany Spoluorganizátori: Obec Chynorany Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici Krajská organizácia Únie žien Slovenska Košice Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Miestny odbor Matice slovenskej Chynorany Poslanie festivalu Slovenský festival poézie Beniakove […]

VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine (po novom 4. Lýceum v Užhorode) vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola na tému JAR, […]

Literárno-výtvarná súťaž Knižnice Štefana Homolu 2023

Literárno-výtvarná súťaž Knižnice Štefana Homolu 2023

Milí žiaci – čitatelia, aj v tomto novom školskom Knižnica Štefana Homolu z Báčského Petroca pripravila už tradičnú literárno-výtvarnú súťaž. Keďže máme po dlhých letných prázdninách, počas ktorých Vás určite oslovila nejaká kniha, zahrajte sa na spisovateľov či výtvarníkov. Témou tohtoročnej súťaže je Dobrá kniha nemá koniec. Zúčastniť sa môžu škôlkari, žiaci základných a stredných […]

Informácia o projekte Stretnutie folkloristov

Informácia o projekte Stretnutie folkloristov

Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou MS Josipovec v termíne 6. – 8. október 2023 organizuje trojdňové folklórno-tvorivé dielne pre folkloristov slovenských matíc teda slovenských kultúrno umeleckých spolkov v Chorvátsku so zameraním na autochtonný materiál detského repertoáru a budovanie vzťahu ku slovenským tradíciám vlastného prostredia. Projekt edukačno-umeleckého charakteru prepája detský scénicky prejav s detským ľudovým […]

Scroll to Top