Kategória: Výzvy / Oznamy

16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok

16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s partnerom VEDA, vydavateľstvo SAV, v rámci podujatia Dni Milana Hodžu, nad ktorými preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok […]

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2023/2024 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2023/2024 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2023/2024. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2023/2024 sú nasledovné: • […]

2. Výtvarno-literárna a kreatívna súťaž Deň včiel – Včielka Meduľka

2. Výtvarno-literárna a kreatívna súťaž Deň včiel – Včielka Meduľka

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátská republika v spolupráci s ISEIA.eu ( International Slovak Educational Institution and Association) a APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalacije Našicevypisujú medzinárodnú kreatívnu súťaž pri príležitosti Dňa včiel pre deti predškolského a školského veku, ktoré sa učia slovenský jazyk v Chorvátsku a v európskych a svetových centrách či školách, v ktorých […]

Druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

Druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – na tvorbu ilustrácií k literárnym prácam na tému „Škola a život v nej“, uvedeným v prílohe: Slovenské rozprávky […]

POZVÁNKA – Prezentácia knihy Zuzany Drugovej …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku

POZVÁNKA – Prezentácia knihy Zuzany Drugovej …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenské kultúrne centrum Našice, Múzeum mesta Ilok a Matica slovenská v Iloku Vás pozývajú na prezentáciu knihy slovenskej etnologičky Zuzany Drugovej …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku. Kniha vznikla na základe iniciatívy Vlatka Miksada – aktívneho reprezentanta […]

Pozvánka na Medzinárodnú konferenciu Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov

Na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí rozhodla založiť Cenu Ondreja Štefanka, ktorá sa od roku 2009 každoročne udeľuje spravidla dvom žijúcim osobnostiam slovenského sveta. Súčasne s udeľovaním Ceny Ondreja Štefanka sa […]

Vyhlásenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – 31. ročník

Vyhlásenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – 31. ročník

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 31. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM […]

V. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

V. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už V. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola. Súťaž sa uskutoční v termíne od 26. októbra 2022 […]

Scroll to Top