Kategória: Výzvy / Oznamy

VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine (po novom 4. Lýceum v Užhorode) vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola na tému JAR, […]

Literárno-výtvarná súťaž Knižnice Štefana Homolu 2023

Literárno-výtvarná súťaž Knižnice Štefana Homolu 2023

Milí žiaci – čitatelia, aj v tomto novom školskom Knižnica Štefana Homolu z Báčského Petroca pripravila už tradičnú literárno-výtvarnú súťaž. Keďže máme po dlhých letných prázdninách, počas ktorých Vás určite oslovila nejaká kniha, zahrajte sa na spisovateľov či výtvarníkov. Témou tohtoročnej súťaže je Dobrá kniha nemá koniec. Zúčastniť sa môžu škôlkari, žiaci základných a stredných […]

Informácia o projekte Stretnutie folkloristov

Informácia o projekte Stretnutie folkloristov

Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou MS Josipovec v termíne 6. – 8. október 2023 organizuje trojdňové folklórno-tvorivé dielne pre folkloristov slovenských matíc teda slovenských kultúrno umeleckých spolkov v Chorvátsku so zameraním na autochtonný materiál detského repertoáru a budovanie vzťahu ku slovenským tradíciám vlastného prostredia. Projekt edukačno-umeleckého charakteru prepája detský scénicky prejav s detským ľudovým […]

12. ročník semináru tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem!

12. ročník semináru tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem!

Vážení krajania, Organizátori semináru Píšeš? Píšem a Kolektív kreatívnych amatérov (KOKRAM) z Kovačice Vás pozýva zapojiť sa do 12. ročníka semináru tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem!, ktorý sa uskutoční od 20. – 27.8.2023 v Kovačici, Vojvodina, Srbsko. Seminár každoročne prináša nový impulz k motivácii dolnozemských autorov a vzájomné prepojenie slovenských lokalít na Dolnej zemi prostredníctvom […]

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2022/2023

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2022/2023

Gratulujeme víťazom 31. ročníka súťaže celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2022/2023, najmä žiakom Petre Smješkovej, Rokovi Mihovilovićovi Baksovi a Marianovi Kuricovi. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva ocenených žiakov v sprievode ich pedagógov slovenčiny na Slovensko v dňoch 24. – 28. mája 2023 na slávnostné […]

16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok

16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s partnerom VEDA, vydavateľstvo SAV, v rámci podujatia Dni Milana Hodžu, nad ktorými preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok […]

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2023/2024 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2023/2024 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2023/2024. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2023/2024 sú nasledovné: • […]

Scroll to Top