Kategória: Výzvy / Oznamy

Tradícia netradičným spôsobom

Tradícia netradičným spôsobom

Vianočné stretnutia organizované Radou slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župy sa stali tradíciou, na ktorú je pravidelne pozývané Slovenské kultúrne centrum Našice. Keďže z dôvodu epidemických opatrení nie je možné tento rok stretnutie uskutočniť ako v minulosti, pre zachovanie tejto tradície predsedníčka Rady slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župy Ana Kanđera osobne navštívila mnoho spolupracovníkov, a tak […]

Návšteva parlamentného poslanca Vladimira Bileka

Návšteva parlamentného poslanca Vladimira Bileka

Slovenské kultúrne centrum Našice dňa 14.12.2020 navštívil poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek. V rámci návštevy odovzdal 83 kníh z knižnice Franta Buriana České besedy zo sídlom v Daruvare. Touto cestou ďakujeme za darované knihy, ktoré si našli miesto na našich poličkách.

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 29. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, […]

Spolupráca s Maticou slovenskou z Lipovľan

Dňa 24.10.2020 sa po prvýkrát v Lipovľanoch konali Dni slovenskej kultúry. Súčasťou programu tohto podujatia bola i prezentácia Slovenského kultúrneho centra Našice na tému Hlaholika zabudnuté dedičstvo, čo predstavuje nielen prínos pre tento projekt, ale hlavne je ďalším krokom v kontinuite spolupráce s touto Maticou slovenskou. http://www.ms-lipovljani.hr/prvi-puta-dani-slovacke-kulture-u-lipovljanima-24-10-2020/  

Slovenské rozprávky z celého sveta

Slovenské rozprávky z celého sveta

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že 4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR III. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola. Súťaž sa uskutoční v termíne […]

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe na príležitostnej návšteve Slovenského kultúrneho centra Našice

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe na príležitostnej návšteve Slovenského kultúrneho centra Našice

V pondelok 5. októbra pri príležitosti 10. výročia jeho založenia navštívil Slovenské kultúrne centrum v Našiciach a Zväz Slovákov veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe J. E. Peter Susko a konzulka Linda Karašová. V súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami sa stretnutia zúčastnili aj poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek a […]

Návšteva predsedu vlády Andreja Plenkovića a ministerky kultúry a médií Nine Obuljenovej Koržinekovej

Návšteva predsedu vlády Andreja Plenkovića a ministerky kultúry a médií Nine Obuljenovej Koržinekovej

Dňa 5. októbra navštívili Slovenské kultúrne centrum v Našiciach a Zväz Slovákov predseda vlády Andrej Plenković a ministerka kultúry a médií Nina Obuljenová Koržineková. Privítal ich predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra, ktorý sa v mene slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku poďakoval za podporu celej chorvátskej vláde, a v neposlednom rade aj poslancovi pre […]

SÚŤAŽ NA NÁVRH – Textilné nástenky dnešných gazdín

SÚŤAŽ NA NÁVRH – Textilné nástenky dnešných gazdín

Vlastivedné múzeum v Galante vyhlasuje súťaž v súvislosti s výstavou Textilné nápisové nástenky na návrh nástenky dnešných moderných gazdiniek. Oceňovaný bude nielen samotný design ale aj dôvtipnosť hesla. Viac o propozíciach na: https://www.muzeumgalanta.sk/kontakt/oznamy/sutaz-na-navrh-textilne-nastenky-dnesnych-gazdin-178sk.html 

Scroll to Top