Kategória: Výzvy / Oznamy

V Ý Z V A na školiace podujatie z oblasti scénických foriem prezentácie folklóru a divadla

V Ý Z V A na školiace podujatie z oblasti scénických foriem prezentácie folklóru a divadla

Vážení pedagógovia, umeleckí vedúci, členovia slovenských folklórnych a divadelných súborov, Slovenské kultúrne centrum Našice spolu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás vyzýva prihlásiť sa na školiace podujatie z oblasti scénických foriem prezentácie folklóru a divadla. Školenie sa koná v rámci Erasmus + projektu Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, JaSom (číslo […]

Ponuka na vzdelávacie podujatie pre učiteľov slovenského jazyka

Ponuka na vzdelávacie podujatie pre učiteľov slovenského jazyka

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk – pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje v dňoch 3. až 14. augusta 2020 odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenského jazyka pôsobiacich na školách v zahraničí. Tento ročník sa však vzhľadom na okolnosti súvisiace s epidémiou Covid-19 tento rok uskutoční online formou. Viac […]

Výzva na zasielanie príspevkov

Výzva na zasielanie príspevkov

Vážení spolupracovníci Slovenského svetového kalendára, obyvatelia Slovenska, podobne ako aj Slováci na Dolnej zemi, v Taliansku, Nemecku, Anglicku, Poľsku, Kanade, Austrálii, či v iných kútoch sveta sa v roku 2020 ocitli v ťažkej situácii. Všetci veľmi podobne prežívame novovzniknutú situáciu s pandémiou korona vírusu, snažíme sa chrániť predovšetkým seba a svojich blízkych tak, že zostávame […]

Informácia pre samoplatcov – možnosť vzdelávania

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou účasti na Jazykovej a odbornej príprave na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku, ktorú inštitúcia Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave organizuje pre zahraničných študentov alebo absolventov zahraničných stredných škôl s maturitou. Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov poskytuje komplexnú prípravu na prijímacie pohovory a následné vysokoškolské štúdium. […]

VÝZVA

VÝZVA

Vážení pedagógovia, umeleckí vedúci, členovia slovenských folklórnych a divadelných súborov, Slovenské kultúrne centrum Našice spolu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás vyzýva prihlásiť sa na školiace podujatie z oblasti scénických foriem prezentácie folklóru a divadla. Školenie sa koná v rámci Erasmus + projektu Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, JaSom (číslo […]

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2020/2021 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2020/2021 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2020/2021. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2020/2021 sú nasledovné:• na […]

Súťaž Slovenské rozprávky z celého sveta

Súťaž Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 2. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola. Súťaž sa uskutoční v termíne od 5. septembra 2019 do 29. marca […]