Kategória: Výzvy / Oznamy

Možná online registrácia na prvý online turnus vzdelávania v gescii MŠVVaŠ SR v roku 2022

Možná online registrácia na prvý online turnus vzdelávania v gescii MŠVVaŠ SR v roku 2022

Online vzdelávanie pre deti Slovákov zo zahraničia (20. – 24. 6. 2022) je vzhľadom na svoj termín vhodná aj pre skupinové pripojenie žiakov spoločne s ich pedagógom. V roku 2022 bude online vzdelávanie zamerané na povzbudenie účastníkov ku aktívnej a prirodzenej komunikácii v slovenskom jazyku. Základom bude prezentácia odchodu Slovákov do zahraničia v jeho jednotlivých […]

Letné vzdelávacie podujatia Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2022

Letné vzdelávacie podujatia Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2022

Online podujatia sú určené individuálnym záujemcom, ale aj skupinám či celým triedam – pedagógovia online formou pripravujú vzdelávacie aktivity, ktoré budú tento rok zamerané na podporu aktívnej komunikácie v slovenskom jazyku. Pobyty na Donovaloch sú určené pre celkový počet 80 osôb – v tomto počte sú obsiahnutí aj pedagógovia resp. sprevádzajúce osoby. Forma pobytu bude […]

Možnosť účasti na aktivitách v organizácii ÚJOP-u

Možnosť účasti na aktivitách v organizácii ÚJOP-u

Útvar jazykovej a odbornej prípravy Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave aj tento rok ponúka aktivity zamerané na krajanov. 30. 5. – 3. 6. 2022 Virtuálna mobilná učebňa slovenského jazyka: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-krajanov/vzdelavanie/virtualna-mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka/ Dva kurzy pre krajanov z ponuky Letnej univerzity ONLINE: 11. – 22. 7. 2022 https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov/ https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanov-maturantov/ Na kurzy je už možné sa prihlasovať. […]

1. Ročník výtvarne-literáne kreatívnej súťaže Deň včiel: Včielka Medulka

1. Ročník výtvarne-literáne kreatívnej súťaže Deň včiel: Včielka Medulka

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátská republika v spolupráci s ISEIA.eu ( International Slovak Educational Institution and Association) a APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalacije Našice vypisujú medzinárodnú kreatívnu súťaž pri príležitosti Dňa včiel pre deti predškolského a školského veku, ktoré sa učia slovenský jazyk v Chorvátsku alebo v europských a svetových centrách či školách, […]

Informácia o ponuke vzdelávacích aktivít zabezpečovaných v priebehu roka 2022 s finančnou podporou MŠVVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Informácia o ponuke vzdelávacích aktivít zabezpečovaných v priebehu roka 2022 s finančnou podporou MŠVVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, SAS – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v […]

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2022/2023 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2022/2023 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2022/2023. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2022/2023 sú nasledovné: • […]

Výzva na účasť zaznamenávania Medzinárodného dňa materinského jazyka

Výzva na účasť zaznamenávania Medzinárodného dňa materinského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice zaznamenáva Medzinárodný deň materinského jazyka v období 21. – 28. februára. V súlade s epidemiologickou situáciou, otvárame výzvu na ktorej sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl a to online formou. Pozývame vás na utvorenie videopríspevku na tému Prečo milujem slovenčinu. Všetci zainteresovaní žiaci, spolu s učiteľmi, vo videu v […]

Záhrebské posedenie s Martou Součkovou [Pozvánka na online podujatie]

Záhrebské posedenie s Martou Součkovou [Pozvánka na online podujatie]

Informácia o podujatí, ktoré organizuje Peter F. ‘Rius Jílek v rámci lektorátu slovenského jazyka a kultúry pri Univerzite v Záhrebe: V pondelok 17. januára o 17.00 SEČ sa bude konať online beseda s literárnou vedkyňou a profesorkou Prešovskej univerzity – Martou Součkovou. Beseda bude prebiehať cez platformu Microsoft Teams. V priloženom plagátiku nájdete prihlasovacie údaje […]

Scroll to Top