Kategória: Výzvy / Oznamy

Dávame do pozornosti – Letná súborová škola

Dávame do pozornosti – Letná súborová škola

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe Letná súborová škola. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám. Spúšťame prihlášky na Letnú súborovú školu, ktorú organizuje Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Charakteristiku […]

Dávame do pozornosti – Letná škola slovenského jazyka

Dávame do pozornosti – Letná škola slovenského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe Letná škola slovenského jazyka. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám. Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk v priebehu júla a augusta 2024 organizuje podujatia pre krajanov. Ide o letné jazykové […]

Dávame do pozornosti – MOBILNÁ UČEBŇA

Dávame do pozornosti – MOBILNÁ UČEBŇA

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe MOBÍLNA UČEBŇA. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám.  Centrum Studia Academica Slovaca organizuje pre krajanov od 15 do 18 rokov 5-dňový program MOBILNÁ UČEBŇA, ktorý sa uskutoční od 24. 6. do 28. 6. 2024 […]

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2023/2024

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2023/2024

Gratulujeme víťazom 32. ročníka súťaže celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2023/2024, najmä žiačke Petre Smješkovej. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva ocenených žiakov v sprievode ich pedagógov slovenčiny na Slovensko v dňoch 5. – 9. júna 2024 na slávnostné vyhlásenie výsledkov a krátky vlastivedný pobyt. […]

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2024/2025 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2024/2025 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (MŠVVM) doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2024/2025. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2024/2025 sú […]

VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine (po novom 4. Lýceum v Užhorode), vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola na tému JAR, […]

Online poradňa pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“

Online poradňa pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“

Od januára 2024 štartuje online poradňa pre učiteľov v názve „Poraďte mi, prosím…“, ktorej hlavným poslaním je vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať učiteľov na Slovensku v pedagogickom prístupe zameranom na potreby žiaka, ktorý je aj jedným z nosných pilierov súčasnej kurikulárnej reformy. Táto poradňa bude slúžiť pre učiteľov akýchkoľvek predmetov a typov škôl a bude vysielaná […]

Bezpečná škola-súťaž v kreslení

Bezpečná škola-súťaž v kreslení

Súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám, hlavne žiakom a pedagógom zo všetkých krajín sveta a jej cieľom je zvýšiť povedomie o problémoch šikany a násilia. Je veľmi dôležité, aby sa o šikane a násilí hovorilo viac a aby sa na tieto problémy spoločne hľadali riešenia. Školy z Chorvátska môžu preposielať kresby priamo na emailovú adresu: […]

Cena Ondreja Štefanka 2024 pre osobnosti slovenského zahraničia: navrhnite kandidátov na ocenenie

Cena Ondreja Štefanka 2024 pre osobnosti slovenského zahraničia: navrhnite kandidátov na ocenenie

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2024. Ocenenie sa každoročne udeľuje s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ctení Slováci žijúci v zahraničí a priatelia Slovákov žijúcich v zahraničí, Kultúrna a vedecká spoločnosť […]

Scroll to Top