Kategória: Výzvy / Oznamy

Záhrebské posedenie s Martou Součkovou [Pozvánka na online podujatie]

Záhrebské posedenie s Martou Součkovou [Pozvánka na online podujatie]

Informácia o podujatí, ktoré organizuje Peter F. ‘Rius Jílek v rámci lektorátu slovenského jazyka a kultúry pri Univerzite v Záhrebe: V pondelok 17. januára o 17.00 SEČ sa bude konať online beseda s literárnou vedkyňou a profesorkou Prešovskej univerzity – Martou Součkovou. Beseda bude prebiehať cez platformu Microsoft Teams. V priloženom plagátiku nájdete prihlasovacie údaje […]

DÁVAME DO POZORNOSTI – Zapojenie žiakov do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Štátny pedagogický ústav organizuje každý rok literárno-výtvarnú súťaž určenú žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti. Bližšie informácie o súťaži nájdete tu. Uzávierka súťažných prác zo Slovenska i zo zahraničia je 15. januára 2022.

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku 2021

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku 2021

Vo výstavnej sieni Slovenského kultúrneho centra Našice sa v piatok 12. novembra uskutočnilo odborné stretnutie s názvom Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku. Stretnutie zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice (SKC Našice) s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky s cieľom zachovať materinský jazyk slovenskej komunity v Chorvátsku. Stretnutie bolo tematicky zamerané na publikačnú činnosť, okrem […]

Dva turnusy online vzdelávania pre deti

Milí priatelia, na mesiac jún pripravujeme 2 turnusy online vzdelávania, do ktorého by sa mohli zapojiť celé triedy, resp. deti vo väčších skupinách – podľa toho, aká je situácia vo Vašich krajinách a školách. Základnou ideou je snaha o pomoc Vašim pedagógom, ktorí si môžu vybrať ten turnus, ktorý im viac časovo vyhovuje. Plán je […]

ÚJOP CĎV UK Bratislava: Aktuálna ponuka online programov (Mobilná učebňa, Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry)

ÚJOP CĎV UK Bratislava: Aktuálna ponuka online programov (Mobilná učebňa, Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry)

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej ponuke online programov ÚJOP CĎV UK Bratislava pre krajanov a maturantov. Programy pre krajanov a krajanských študentov – maturantov sú financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bližšie informácie: Virtuálna mobilná učebňa slovenského jazyka – Cestujeme… https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/virtualna-mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka-cestujeme Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 20. mája 2021. […]

Link a informácie o forme prihlásenia na Didaktický kurz pre pedagógov slovenských škôl v zahraničí

Milí priatelia, milí spolupracovníci, po konzultáciách s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám posielam link a informácie o forme prihlásenia na Didaktický kurz pre pedagógov slovenských škôl v zahraničí, ktorý naše Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v gescii ministerstva v dňoch 24. – 29. 5. 2021. Bude potrebné […]

Ponuka: Didaktický kurz pre pedagógov zo slovenských škôl v zahraničí

Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude MC UMB v roku 2021 realizovať výhradne online formy vzdelávania. V prílohe je ponuka na online formu Didaktického kurzu a termín kurzu je 24.- 29.5.2021. Detailné informácie o jednotlivých témach a prednáškach nájdete v priloženom materiáli. Ak by ste mali akékoľvek doplňujúce otázky kontaktujte […]

Výzva na 14.ročník súťaže Hodžov novinový článok (2021)

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 14. ročník celoslovenskej súťaže […]

Scroll to Top