Kategória: Spolupráca

SKC Našice na medzinárodnej konferencii v Nadlaku

SKC Našice na medzinárodnej konferencii v Nadlaku

V dňoch 16. až 18. marca sa v rumunskom Nadlaku uskutočnilo odovzdávanie ceny Ondreja Štefanka a dvojdňová medzinárodná konferencia organizovaná Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana Kraska a Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku. Účastníci konferencie – vedeckí a kultúrni pracovníci zo slovenského vysťahovalectva a Slovenska – prezentovali na tému Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie […]

Prezentovaná nová publikácia o tradičnom odeve Slovákov v Iloku

Prezentovaná nová publikácia o tradičnom odeve Slovákov v Iloku

V priestoroch Múzea mesta Ilok bola v piatok 10. marca prezentovaná publikácia …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku, ktorej autorkou je etnologička Zuzana Drugová z Banskej Bystrice. Kniha vznikla predovšetkým z iniciatívy Vladka Miksáda, profesora slovenského jazyka, ktorý je dlhodobo činný v kultúrnom sektore Slovákov v Iloku. Publikácia dokumentuje tradičný odev […]

POZVÁNKA – Prezentácia knihy Zuzany Drugovej …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku

POZVÁNKA – Prezentácia knihy Zuzany Drugovej …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenské kultúrne centrum Našice, Múzeum mesta Ilok a Matica slovenská v Iloku Vás pozývajú na prezentáciu knihy slovenskej etnologičky Zuzany Drugovej …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku. Kniha vznikla na základe iniciatívy Vlatka Miksada – aktívneho reprezentanta […]

Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka v spolupráci so základnými školami v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Dňa 16. februára v priestoroch Centra žiakom zo ZŠ „Josip Kozarac“ z Josipovca Punitovského a z vysunutého pracoviska v Jurjevci Punitovskom v sprievode učiteľky slovenského jazyka Boženky Dasovićovej bol predstavený európsky projekt MY SME a […]

Koordinačná porada v Bratislave 2023

Koordinačná porada v Bratislave 2023

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovala dňa 27. januára v priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR – hotela Bôrik v Bratislave koordinačnú poradu, ktorej cieľom bolo informovať o pripravovaných podujatiach na podporu bilingválneho vzdelávania na školách v zahraničí pre žiakov a pedagógov uskutočňovaných s finančnou podporou ministerstva […]

Výskum holičského remesla v SKC Našice

Výskum holičského remesla v SKC Našice

Dňa 16. januára v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Našice pracovníčky SKC Našice vykonali výskum s cieľom zbierania informácií o holičskom remesle medzi Slovákmi v Markovci Našickom. Vo výskume sa zúčastnil informátor Željko Jantošik, ktorý výskumníčkam poskytol vzácne a zaujímavé informácie o holičoch Franjovi Hohošovi a Đurovi Knihovi.

Gratulácie k 30. jubilejnom vysielaniu Krajanskej redakcie Rádia Slovakia International

Gratulácie k 30. jubilejnom vysielaniu Krajanskej redakcie Rádia Slovakia International

Dnes je to presne 30 rokov, čo sa v rozhlasovom vysielaní objavila zvučka Vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí z produkcie Krajanskej redakcie Rádia Slovakia International. Stalo sa tak 4. januára 1993. Vysielanie určené pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa rozletelo do celého sveta. Už tri dekády sa denne bez prestávky z bratislavskej rozhlasovej pyramídy […]

Stretnutie so žiakmi slovenského jazyka v ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach 9. decembra a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci 15. decembra

Stretnutie so žiakmi slovenského jazyka v ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach 9. decembra a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci 15. decembra

Pracovníčky Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová sa koncom roka stretli so žiakmi ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach (9. decembra) a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci (15. decembra), ktorí sa učia slovenský jazyk a kultúru, a v duchu vianočných sviatkov ich v prítomnosti učiteliek slovenského jazyka Any […]

Návšteva Lipovlianskej knižnice

Návšteva Lipovlianskej knižnice

V rámci cesty do Rijeky s cieľom nainštalovať a otvoriť výstavu Osobnosti Chorvátov na Slovensku sa pracovníčky Slovenského kultúrneho centra Našice, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová 1. decembra zastavili v Lipovľanoch, kde spomínanú výstavu prevzali, a ktorá bola otvorená v rámci podujatia Dni slovenskej kultúry v Lipovľanoch. Pri preberaní výstavy sa uskutočnilo […]

Scroll to Top