Kategória: Spolupráca

Josipovské fašiangové slamené medvede

Josipovské fašiangové slamené medvede

Blížiaci sa koniec fašiangového obdobia v Josipovci znamená, že prišiel čas slamených medveďov a ich obchôdzka dedinou v sprievode cigánok a iných masiek. O uchovanie tejto tradície v pôvodnej forme sa pričinila miestna organizácia MS v Josipovci a Slovenský kultúrno-umelecký spolok bratov Banasovcov. Uvedené dve občianske združenia založené na etnickom princípe združujúc Slovákov na lokálnej […]

Koordinačná porada v Bratislave

Koordinačná porada v Bratislave

S cieľom informovať o metodických školeniach a materiáloch, táboroch a letných aktivitách pre žiakov a pedagógov na školách v zahraničí sa dňa 26. januára v bratislavských priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR – hotela Bôrik konala koordinačná porada. Na podujatí v organizácii Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR […]

Vianočná dielňa v Jelisavci a Lipovľanoch

Vianočná dielňa v Jelisavci a Lipovľanoch

Pracovníčky Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová navštívili 6. decembra žiakov slovenského jazyka 6. a 7. ročníka Základnej školy Ivana Brníka Slováka v Jelisavci. Za prítomnosti učiteľky slovenského jazyka Maje Kanđerovej, riaditeľky Ljerky Ćorkovićovej a pedagogičky Tamary Mazurovej uskutočnili vianočnú interaktívnu dielňu na tému vianočných zvykov, rodinných tradící […]

Výjazdové metodicko-vzdelávacie podujatie v Báčskom Petrovci

Výjazdové metodicko-vzdelávacie podujatie v Báčskom Petrovci

V dňoch 1. a 2. decembra sa v Báčskom Petrovci na Gymnáziu Jána Kollára konalo odborné zdokonaľovanie. Podujatia sa zúčastnilo tridsaťosem učiteľov slovenského jazyka, jazykov s prvkami národnej kultúry a učiteľov 1. stupňa základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Uchádzači semináru boli hlavne krajania zo Srbska, z miest Kovačica, Pivnice, Báčska Palanka, Hložany, […]

Konferencia pri príležitosti 220 rokov Slovákov v Nadlaku

Konferencia pri príležitosti 220 rokov Slovákov v Nadlaku

Pri príležitosti výročia 220 rokov života Slovákov v Nadlaku Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku pripravil medzinárodnú konferenciu. Slováci v Nadlaku žijú už 220 rokov. Pri tejto príležitosti sa uvedení organizátori rozhodli usporiadať medzinárodnú konferenciu, prostredníctvom ktorej sa zhromaždia nové poznatky o Slovákov v Nadlaku, doplnia sa existujúce zachytené v rôznych zborníkoch a iných […]

SKC Našice na výstave kníh a vydavateľstva v jazykoch národnostných menšín vo Vukovare

SKC Našice na výstave kníh a vydavateľstva v jazykoch národnostných menšín vo Vukovare

Výstava kníh a vydavateľstva v jazykoch národnostných menšín vo Vukovarsko-sriemskej župe pod názvom SAKNAM (chorvátska skratka pre Knižný a vydavateľský veľtrh národnostných menšín Vukovarsko-sriemskej župy) sa tohto roku konala v sobotu 21. októbra v kaštieli Eltz mestského múzea vo Vukovare. Tohtoročný v poradí 5. SAKNAM bol organizovaný v spoluorganizácii Zväzu Rusínov Chorvátskej republiky a Rady […]

Deti pre lepší svet – prezentácia Slovenska

Deti pre lepší svet – prezentácia Slovenska

Na pozvanie vedúceho nadácie Deti pre lepší svet Lea Petrova dňa 19. novembra Slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom Našice v meste Samobor priblížili Slovensko v rámci projektu „Objavujeme svet”.  Približne 120 návštevníkov prostredníctvom prezentácie oboznámil so zaujímavosťami Slovenska zástupca veľvyslankyne SR v Chorvátsku Zdenko Galbavý. Kvízom preverili nadobudnuté vedomosti detí […]

Slovenské kultúrne centrum Našice získalo cenu Agitō pro minoricā Slovacā

Slovenské kultúrne centrum Našice získalo cenu Agitō pro minoricā Slovacā

Dňa 17. októbra sa konala oslava 30. výročia vzniku Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Metodické centrum pripravuje pre krajanov vzdelávacie podujatia na ktorých sa zúčastňujú žiaci a učitelia, a ktoré za ten čas 30tých rokov absolvovalo viac ako 13.500 pedagógov i žiakov. Z Chorvátska sa na ich programoch zúčastňujú najmä […]

13. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov

13. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov

Na Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe v Maďarsku sa dňoch 13. a 14. októbra konalo 13. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Aj v tomto roku za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí bola udelená Cena Samuela Tešedíka dvoma učiteľkami zo Srbska a […]

3. Stretnutie folkloristov v Josipovci Punitovskom

3. Stretnutie folkloristov v Josipovci Punitovskom

Od 6. do 8. októbra 2023 v Josipovci Punitovskom zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Maticou slovenskou v Josipovci trojdňovú tvorivú dielňu pre folkloristov slovenských spolkov a milovníkov slovenského folklóru. Výchovno-umelecký projekt za cieľ ma prepájanie detského javiskového prejavu s detským ľudovým umeleckým prejavom ich predkov a rozvíja kompetencie účastníkov dielne. Dielňa bola […]

Scroll to Top