Kategória: Spolupráca

Výstava Inšpiratívni matičiari v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Výstava Inšpiratívni matičiari v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Vernisážou putovnej výstavy Inšpiratívni matičiari Veroniky Grznárovej a Tomáša Králika vo výstavnej sieni Slovenského kultúrneho centra Našice 23. mája bol oslávený Medzinárodný deň múzeí. Putovná výstava Matice slovenskej so sídlom v Martine prostredníctvom súčasného grafického umenia predstavuje dvanásť významných osobností Matice slovenskej, ktoré v najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizni Slovákov a Sloveniek dosiahli vo […]

Dielne zdobenia tradičných slovenských medovníkov

Dielne zdobenia tradičných slovenských medovníkov

V dňoch 12. až 14. apríla zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou Matice slovenskej v Jurjevci Punitovskom už po druhýkrát dielne zdobenia medovníkov s cieľom povzbudiť a rozšíriť špecifické tradičné techniky výroby a zdobenia medovníkov medzi Slovákmi v Chorvátsku. Dielne, ktoré sa konali každý deň v priestore kultúrneho domu v Jurjevci Punitovskom, viedla Alena […]

Bohatý program pre učiteľov slovenského jazyka v organizácii SKC Našice

Bohatý program pre učiteľov slovenského jazyka v organizácii SKC Našice

V rámci projektu Repozitár jazykov národnostných menšín v Chorvátsku (RENA) navštívili Slovenské kultúrne centrum Našice vedci z Ústavu chorvátskeho jazyka a jazykovedy v Záhrebe. Projektový manažér, Ph.D. Kristian Lewis a spoluvedúci Ph.D. Filip Škiljan 2. apríla uskutočnili rozhovory s učiteľmi slovenského jazyka v Chorvátsku. Na otázky týkajúce sa chápania vlastnej identity, aktivít v rámci kultúrnych […]

Slovenské kultúrne centrum Našice na stretnutí projektových partnerov v Paríži

Slovenské kultúrne centrum Našice na stretnutí projektových partnerov v Paríži

V rámci projektu MySme sa v dňoch 14. až 16. marca vo Francúzsku uskutočnilo stretnutie projektových partnerov. Trojdňové pracovné stretnutie sa konalo v Paríži a zorganizovali ho partneri z Francúzska – Slovenská víkendová škola, škôlka a folklórny spolok Margarétka v Paríži. Cieľom projektu MySme – Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v […]

VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine (po novom 4. Lýceum v Užhorode), vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola na tému JAR, […]

Medzinárodný deň materinského jazyka 2024

Medzinárodný deň materinského jazyka 2024

Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka si Slováci v Chorvátsku pripomenuli dôležitosť materinského jazyka. V dňoch 26. a 28. februára tohto roku pripravilo Slovenské kultúrne centrum Našice program pre žiakov slovenského jazyka. Pracovníčka Centra, kustódka Tatjana Seničaninová, si v spolupráci s učiteľkami slovenského jazyka Anou Maroševićovou na Základnej škole kráľa Tomislava v Našiciach a Majou […]

Josipovské fašiangové slamené medvede

Josipovské fašiangové slamené medvede

Blížiaci sa koniec fašiangového obdobia v Josipovci znamená, že prišiel čas slamených medveďov a ich obchôdzka dedinou v sprievode cigánok a iných masiek. O uchovanie tejto tradície v pôvodnej forme sa pričinila miestna organizácia MS v Josipovci a Slovenský kultúrno-umelecký spolok bratov Banasovcov. Uvedené dve občianske združenia založené na etnickom princípe združujúc Slovákov na lokálnej […]

Koordinačná porada v Bratislave

Koordinačná porada v Bratislave

S cieľom informovať o metodických školeniach a materiáloch, táboroch a letných aktivitách pre žiakov a pedagógov na školách v zahraničí sa dňa 26. januára v bratislavských priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR – hotela Bôrik konala koordinačná porada. Na podujatí v organizácii Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR […]

Vianočná dielňa v Jelisavci a Lipovľanoch

Vianočná dielňa v Jelisavci a Lipovľanoch

Pracovníčky Slovenského kultúrneho centra Našice, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová v rámci projektu MySme navštívili 6. decembra žiakov slovenského jazyka 6. a 7. ročníka Základnej školy Ivana Brníka Slováka v Jelisavci. Za prítomnosti učiteľky slovenského jazyka Maje Kanđerovej, riaditeľky Ljerky Ćorkovićovej a pedagogičky Tamary Mazurovej predstavili deťom uvedení projekt a potom uskutočnili […]

Výjazdové metodicko-vzdelávacie podujatie v Báčskom Petrovci

Výjazdové metodicko-vzdelávacie podujatie v Báčskom Petrovci

V dňoch 1. a 2. decembra sa v Báčskom Petrovci na Gymnáziu Jána Kollára konalo odborné zdokonaľovanie. Podujatia sa zúčastnilo tridsaťosem učiteľov slovenského jazyka, jazykov s prvkami národnej kultúry a učiteľov 1. stupňa základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Uchádzači semináru boli hlavne krajania zo Srbska, z miest Kovačica, Pivnice, Báčska Palanka, Hložany, […]

Scroll to Top