Kategória: Spolupráca

Veľvyslanec Slovenska po prvýkrát navštívil Slovenské kultúrne centrum Našice

Veľvyslanec Slovenska po prvýkrát navštívil Slovenské kultúrne centrum Našice

Slovenské kultúrne centrum Našice po prvýkrát navštívili veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Peter Susko a konzulka Linda Karašová. Keďže sa rekonštrukcia objektu vo vlastníctve Zväzu Slovákov, a ktorý používa Slovenské kultúrne centrum Našice, blíži ku koncu, nastal čas na konkrétnu spoluprácu na vzdelávacích a kultúrnych programoch, čo bolo nosnou témou tohto stretnutia. Hostí z veľvyslanectva […]

Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

V Chorvátsku v súčasnosti 440 žiakov na základných školách navštevuje hodiny slovenského jazyka a kultúry. S cieľom uvedomiť si dôležitosť materinského jazyka, Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci so školami, na ktorých sa slovenský jazyk vyučuje, a pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, každoročne pripravuje vzdelávacie podujatie. V tomto roku pracovníčky SKC Našice, riaditeľka Sandra […]

Stretnutie so štátnou tajomníčkou

Stretnutie so štátnou tajomníčkou

FOTO: Stretnutie na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Záhrebe: poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny Andrija Kuric, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Oľga Nachtmannová, J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe Peter Susko, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra. […]

Prezentácia knihy Priezviská a prezývky v Josipovci Punitovskom

Prezentácia knihy Priezviská a prezývky v Josipovci Punitovskom

V organizácii Matice slovenskej v Josipovci Punitovskom sa 8. decembra v priestoroch Kultúrneho domu v Josipovci Punitovskom uskutočnila prezentácia knihy Priezviská a prezývky v Josipovci Punitovskom. Autormi knihy sú Josipovčania, učiteľ slovenského jazyka Andrija Kuric a učiteľka výtvarnej kultúry na dôchodku Anica Popovićová. Okrem autorov knihu prezentovali riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová […]

Výstava Rod Pejačevićovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Rijeke

Výstava Rod Pejačevićovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Rijeke

Rod Pejačevićovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej 3. decembra v priestoroch Národnej čitárni Rijeky pri príležitosti oslavy 25. výročia MS z Rijeky. Pri príležitosti vernisáže sa prítomným prihovorila riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach dr. sc. Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá […]

Prvé nadnárodné stretnutie k projektu Ja Som v Bánskej Bystrici

Prvé nadnárodné stretnutie k projektu Ja Som v Bánskej Bystrici

Na Rektoráte UMB sa v dňoch 20. – 21. novembra 2019 konalo prvé nadnárodné stretnutie partnerov z Rumunska, Chorvátska, Srbska a Slovenska. Témou rokovania bol projekt Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie (Ja Som), ktorý bol Univerzite Mateja Bela schválený Národnou agentúrou Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vo Výzve 2019. Predstaviteľov Oddelenia […]

Slovenčina moja v Iloku

Slovenčina moja v Iloku

Dňa 16. novembra sa v Iloku konal 26. ročník Literárno-recitačno-dramatickej prehliadky Slovenčina moja pre žiakov, ktorí navštevujú voliteľné hodiny slovenského jazyka na základných a stredných školách v Chorvátsku. Po odznení chorvátskej a slovenskej hymny, prihovoroch hostiteľov a vzácnych hostí nasledoval program, ktorého pripravili žiaci slovenčiny z Našíc, Markovca Našického, Jelisavca, Višnjevca, Osijeku, Iloku, Soľanoch, Lipovľanoch, […]

Výstava Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Šoproni

Výstava Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Šoproni

Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej v pondelok 4. novembra v Chorvátskom kultúrnom centre burgenlandských Chorvátov v Šoproni. Výstava už bola prezentovaná na Slovensku, a to v Múzeu kultúry Chorvátov v Devínskej Novej Vsi, ako aj v Rakúsku – […]