Kategória: Spolupráca

Žiaci zo ZŠ Vladimira Nazora z Novej Bukovice navštívili centrum Slovákov v Chorvátsku

Žiaci zo ZŠ Vladimira Nazora z Novej Bukovice navštívili centrum Slovákov v Chorvátsku

Žiaci zo Základnej školy Vladimira Nazora z Novej Bukovice využili posledné hodiny Slovenského jazyka a kultúry na návštevu Slovenského kultúrneho centra Našice a Zväzu Slovákov. Aby zaznamenali úspešne ukončenie školského roku, žiaci Slovenského jazyka a kultúry z Novej Bukovice a vysunutého oddelenia z Míľoviec pod vedením ich učiteľa slovenčiny Dominika Rajačića a riaditeľky školy Larety […]

Obnovené Memorandum o spolupráci medzi Slovenským národným múzeom – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku a Slovenským kultúrnym centrom Našice

Obnovené Memorandum o spolupráci medzi Slovenským národným múzeom – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku a Slovenským kultúrnym centrom Našice

Výstava Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Významní Chorváti na Slovensku, ktorá je v Slovenskom kultúrnom centre Našice sprístupnená milovníkom kultúry a histórie pri príležitosti 30. výročia založenia Zväzu Slovákov, obohatí letnú kultúrnu ponuku mesta Našice. Úvod výstavy sa niesol v znamení obnovenia Memoranda o spolupráci medzi Slovenským národným múzeom – Múzeom […]

Informácia o ponuke vzdelávacích aktivít zabezpečovaných v priebehu roka 2022 s finančnou podporou MŠVVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Informácia o ponuke vzdelávacích aktivít zabezpečovaných v priebehu roka 2022 s finančnou podporou MŠVVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, SAS – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v […]

Medzinárodný deň materinského jazyka v roku 2022

Medzinárodný deň materinského jazyka v roku 2022

Aktivitu, ktorú Slovenské kultúrne centrum Našice už tradične zaraďuje do svojho programu činnosti v rámci školstva je zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka. Pre žiakov základných škôl, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, už niekoľko rokov pri tejto príležitosti je pripravený rôznorodý program so slovenskou tematikou: návšteva výstav, rôzne dielne, prezentácie a kvízy na tému slovenského […]

Otvorené druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – tvorba ilustrácií

Otvorené druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – tvorba ilustrácií

4. všeobecno-vzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka, I. – III. stupňa v Užhorode na Ukrajine s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR otvára druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – na tvorbu ilustrácií k literárnym prácam na tému „Moje najobľúbenejšie jedlo“, uvedeným v prílohe. Výtvarné kolo bude prebiehať […]

Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroka, čaroslováci spoločnými silami vydali 15. číslo internetového Čaroslovu https://caroslov.rs/caroslov-15/. V najnovšom čísle Čaroslovu môžete si prečítať o rôznych podujatiach z Dolnej zeme, zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku, Rumunsku a v Chorvátsku. O najnovšie číslo internetového Čaroslovu sa aj tentoraz postarala dvojica: autorka a koordinátorka […]

Slováci z Chorvátska prispeli do Slovenského svetového kalendára 2022

Slováci z Chorvátska prispeli do Slovenského svetového kalendára 2022

Slováci z Chorvátska svojimi príspevkami obohatili obsah 6. ročníka Slovenského svetového kalendára na obyčajný rok 2022. Ich prínos, ako aj prínos iných zahraničných Slovákov, si môžete prečítať na nasledujúcom linku: https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2022.pdf

Vinšovníci zo ZŠ kráľa Tomislava Našice v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Vinšovníci zo ZŠ kráľa Tomislava Našice v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Do Slovenského kultúrneho centra Našice a Zväzu Slovákov 22. decembra 2021 zavítali žiaci a učiteľka slovenského jazyka zo ZŠ kráľa Tomislava Našice a vysunutého pracoviska v Markovci Našickom.Na úvode riaditeľka Centra Sandra Kraljová Vukšićová privítala žiakov v mene domácich, zamestnankýň Centra a Zväzu Slovákov.Žiaci sa predstavili vinšami, hrou na syntetizátore a vianočnými piesňami v hudobnom […]

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku 2021

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku 2021

Vo výstavnej sieni Slovenského kultúrneho centra Našice sa v piatok 12. novembra uskutočnilo odborné stretnutie s názvom Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku. Stretnutie zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice (SKC Našice) s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky s cieľom zachovať materinský jazyk slovenskej komunity v Chorvátsku. Stretnutie bolo tematicky zamerané na publikačnú činnosť, okrem […]

R E F L E X I A Josipa Brandisa

R E F L E X I A Josipa Brandisa

Po niekoľkých úspešných spoluprácach Slovenského kultúrneho centra Našice a skupiny Kontrast (skupinové výstavy v Našiciach 2015, v Bratislave, Slovensko 2018), kam patrí aj Josip Brandis, a potom po jeho samostatných výstavách v galérii Kazamat v Osijeku (2016) a Waldingerovej galérii (2020), Josip Brandis konečne vystavuje v Slovenskom kultúrnom centre Našice. V termíne od 22. októbra […]

Scroll to Top