Kategória: Spolupráca

Otvorené druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – tvorba ilustrácií

Otvorené druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – tvorba ilustrácií

4. všeobecno-vzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka, I. – III. stupňa v Užhorode na Ukrajine s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR otvára druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – na tvorbu ilustrácií k literárnym prácam na tému „Moje najobľúbenejšie jedlo“, uvedeným v prílohe. Výtvarné kolo bude prebiehať […]

Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroka, čaroslováci spoločnými silami vydali 15. číslo internetového Čaroslovu https://caroslov.rs/caroslov-15/. V najnovšom čísle Čaroslovu môžete si prečítať o rôznych podujatiach z Dolnej zeme, zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku, Rumunsku a v Chorvátsku. O najnovšie číslo internetového Čaroslovu sa aj tentoraz postarala dvojica: autorka a koordinátorka […]

Slováci z Chorvátska prispeli do Slovenského svetového kalendára 2022

Slováci z Chorvátska prispeli do Slovenského svetového kalendára 2022

Slováci z Chorvátska svojimi príspevkami obohatili obsah 6. ročníka Slovenského svetového kalendára na obyčajný rok 2022. Ich prínos, ako aj prínos iných zahraničných Slovákov, si môžete prečítať na nasledujúcom linku: https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2022.pdf

Vinšovníci zo ZŠ kráľa Tomislava Našice v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Vinšovníci zo ZŠ kráľa Tomislava Našice v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Do Slovenského kultúrneho centra Našice a Zväzu Slovákov 22. decembra 2021 zavítali žiaci a učiteľka slovenského jazyka zo ZŠ kráľa Tomislava Našice a vysunutého pracoviska v Markovci Našickom.Na úvode riaditeľka Centra Sandra Kraljová Vukšićová privítala žiakov v mene domácich, zamestnankýň Centra a Zväzu Slovákov.Žiaci sa predstavili vinšami, hrou na syntetizátore a vianočnými piesňami v hudobnom […]

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku 2021

Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku 2021

Vo výstavnej sieni Slovenského kultúrneho centra Našice sa v piatok 12. novembra uskutočnilo odborné stretnutie s názvom Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku. Stretnutie zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice (SKC Našice) s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky s cieľom zachovať materinský jazyk slovenskej komunity v Chorvátsku. Stretnutie bolo tematicky zamerané na publikačnú činnosť, okrem […]

R E F L E X I A Josipa Brandisa

R E F L E X I A Josipa Brandisa

Po niekoľkých úspešných spoluprácach Slovenského kultúrneho centra Našice a skupiny Kontrast (skupinové výstavy v Našiciach 2015, v Bratislave, Slovensko 2018), kam patrí aj Josip Brandis, a potom po jeho samostatných výstavách v galérii Kazamat v Osijeku (2016) a Waldingerovej galérii (2020), Josip Brandis konečne vystavuje v Slovenskom kultúrnom centre Našice. V termíne od 22. októbra […]

Ďakujeme Slovensko

Ďakujeme Slovensko

Rezort školstva každoročne v rámci starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí posiela pomoc krajanom v Chorvátsku, a to v podobe učebníc a učebných pomôcok. Zvyčajne Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripraví ponuku pre krajanov, ktorí si vyberú […]

Stretnutie v rámci 27. Dni macedónskej kultúry

Stretnutie v rámci 27. Dni macedónskej kultúry

Slovenské kultúrne centrum v rámci 27. Dni macedónskej kultúry, v piatok 1. októbra navštívili vážení hostia zo Severného Macedónska, riaditeľ Agentúry pre vysťahovalectvo Republiky Severného Macedónska Slobodan Bliznakovski a manažérka Agentúry Biljana Kostová. Z Chorvátska sa na stretnutí zúčastnili predseda Macedónskeho kultúrneho spolku „Bratia Miladinovci“ z Osijeku Boris Trajanovski a predstaviteľ macedónskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej […]

Medzinárodná konferencia – Úloha slovenských strednych škôl v živote dolnozemských Slovákov

Medzinárodná konferencia – Úloha slovenských strednych škôl v živote dolnozemských Slovákov

V organizácii Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku sa v termine 09. – 11. septémber 2021 konala Medzinárodná konferencia pod názvom Úloha slovenských strednych škôl v živote dolnozemských Slovákov. Na konferencii sa zúčastnilo 35 odbornikov zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Rumunska a Chorvátska. Celkovo odznielo 29 prispevkov, z […]

Scroll to Top