Kategória: Školstvo

Výsledký súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta IV.

Výsledký súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta IV.

Štvrtá všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasila v poradí už IV. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostávala z literárneho kola a výtvarného kola. Súťaž bola určená pre školy a vzdelávacie centrá s […]

Možná online registrácia na prvý online turnus vzdelávania v gescii MŠVVaŠ SR v roku 2022

Možná online registrácia na prvý online turnus vzdelávania v gescii MŠVVaŠ SR v roku 2022

Online vzdelávanie pre deti Slovákov zo zahraničia (20. – 24. 6. 2022) je vzhľadom na svoj termín vhodná aj pre skupinové pripojenie žiakov spoločne s ich pedagógom. V roku 2022 bude online vzdelávanie zamerané na povzbudenie účastníkov ku aktívnej a prirodzenej komunikácii v slovenskom jazyku. Základom bude prezentácia odchodu Slovákov do zahraničia v jeho jednotlivých […]

Záverečné stretnutie v rámci projektu JaSom

Záverečné stretnutie v rámci projektu JaSom

Od 1. do 3. júna 2022 sa v Banskej Bystrici konalo záverečné stretnutie projektu Erasmus + Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, JaSom (číslo projektu: 2019 – 1 – SK01 – KA201 – 060682). V rámci projektu sa konali tri aktivity: • Nadnárodné projektové stretnutie projektového tímu počas ktorého sa partneri zo Slovenska, […]

Letné vzdelávacie podujatia Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2022

Letné vzdelávacie podujatia Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2022

Online podujatia sú určené individuálnym záujemcom, ale aj skupinám či celým triedam – pedagógovia online formou pripravujú vzdelávacie aktivity, ktoré budú tento rok zamerané na podporu aktívnej komunikácie v slovenskom jazyku. Pobyty na Donovaloch sú určené pre celkový počet 80 osôb – v tomto počte sú obsiahnutí aj pedagógovia resp. sprevádzajúce osoby. Forma pobytu bude […]

Možnosť účasti na aktivitách v organizácii ÚJOP-u

Možnosť účasti na aktivitách v organizácii ÚJOP-u

Útvar jazykovej a odbornej prípravy Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave aj tento rok ponúka aktivity zamerané na krajanov. 30. 5. – 3. 6. 2022 Virtuálna mobilná učebňa slovenského jazyka: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-krajanov/vzdelavanie/virtualna-mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka/ Dva kurzy pre krajanov z ponuky Letnej univerzity ONLINE: 11. – 22. 7. 2022 https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov/ https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanov-maturantov/ Na kurzy je už možné sa prihlasovať. […]

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice zorganizovalo dňa 22. apríla 2022 pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka. V sídle organizátora sa v dopoludňajších hodinách stretli učitelia Ana Maroševićová, Boženka Dasovićová, Vlatko Miksad, Jelena Dejanovičová, Dora Boškovićová a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová. Po úspešnom prerokovaní programu boli učiteľom rozdané knihy a vzdelávacie pomôcky (hry […]

1. Ročník výtvarne-literáne kreatívnej súťaže Deň včiel: Včielka Medulka

1. Ročník výtvarne-literáne kreatívnej súťaže Deň včiel: Včielka Medulka

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátská republika v spolupráci s ISEIA.eu ( International Slovak Educational Institution and Association) a APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalacije Našice vypisujú medzinárodnú kreatívnu súťaž pri príležitosti Dňa včiel pre deti predškolského a školského veku, ktoré sa učia slovenský jazyk v Chorvátsku alebo v europských a svetových centrách či školách, […]

Informácia o ponuke vzdelávacích aktivít zabezpečovaných v priebehu roka 2022 s finančnou podporou MŠVVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Informácia o ponuke vzdelávacích aktivít zabezpečovaných v priebehu roka 2022 s finančnou podporou MŠVVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, SAS – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v […]

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2021/2022

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2021/2022

Gratulujeme víťazom 30. ročníka súťaže celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2021/2022, najmä žiakom Viane Labakovej a Petrovi Žagarovi, ako aj ocenenej učiteľke Boženke Dasovićovej. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva ocenených žiakov v sprievode ich pedagógov slovenčiny na Slovensko v dňoch 18. – 22. 3. […]

Scroll to Top