Kategória: Školstvo

Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu

Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu

Dňa 6. mája sa v hoteli Sorea Regia v Bratislave uskutočnilo pravidelné zasadnutie školskej komisie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu. Členovia komisie sa na svojom zasadnutí vzájomne informujú o aktuálnej situácii ohľadom národnostného školstva a riešia špecifické problémy krajanov v oblasti školstva a vzdelávania v jednotlivých domovských […]

Dávame do pozornosti – Letná škola slovenského jazyka

Dávame do pozornosti – Letná škola slovenského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe Letná škola slovenského jazyka. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám. Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk v priebehu júla a augusta 2024 organizuje podujatia pre krajanov. Ide o letné jazykové […]

Dávame do pozornosti – MOBILNÁ UČEBŇA

Dávame do pozornosti – MOBILNÁ UČEBŇA

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe MOBÍLNA UČEBŇA. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám.  Centrum Studia Academica Slovaca organizuje pre krajanov od 15 do 18 rokov 5-dňový program MOBILNÁ UČEBŇA, ktorý sa uskutoční od 24. 6. do 28. 6. 2024 […]

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2023/2024

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2023/2024

Gratulujeme víťazom 32. ročníka súťaže celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2023/2024, najmä žiačke Petre Smješkovej. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva ocenených žiakov v sprievode ich pedagógov slovenčiny na Slovensko v dňoch 5. – 9. júna 2024 na slávnostné vyhlásenie výsledkov a krátky vlastivedný pobyt. […]

Bohatý program pre učiteľov slovenského jazyka v organizácii SKC Našice

Bohatý program pre učiteľov slovenského jazyka v organizácii SKC Našice

V rámci projektu Repozitár jazykov národnostných menšín v Chorvátsku (RENA) navštívili Slovenské kultúrne centrum Našice vedci z Ústavu chorvátskeho jazyka a jazykovedy v Záhrebe. Projektový manažér, Ph.D. Kristian Lewis a spoluvedúci Ph.D. Filip Škiljan 2. apríla uskutočnili rozhovory s učiteľmi slovenského jazyka v Chorvátsku. Na otázky týkajúce sa chápania vlastnej identity, aktivít v rámci kultúrnych […]

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2024/2025 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2024/2025 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (MŠVVM) doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2024/2025. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2024/2025 sú […]

VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine (po novom 4. Lýceum v Užhorode), vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola na tému JAR, […]

Medzinárodný deň materinského jazyka 2024

Medzinárodný deň materinského jazyka 2024

Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka si Slováci v Chorvátsku pripomenuli dôležitosť materinského jazyka. V dňoch 26. a 28. februára tohto roku pripravilo Slovenské kultúrne centrum Našice program pre žiakov slovenského jazyka. Pracovníčka Centra, kustódka Tatjana Seničaninová, si v spolupráci s učiteľkami slovenského jazyka Anou Maroševićovou na Základnej škole kráľa Tomislava v Našiciach a Majou […]

Koordinačná porada v Bratislave

Koordinačná porada v Bratislave

S cieľom informovať o metodických školeniach a materiáloch, táboroch a letných aktivitách pre žiakov a pedagógov na školách v zahraničí sa dňa 26. januára v bratislavských priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR – hotela Bôrik konala koordinačná porada. Na podujatí v organizácii Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR […]

Online poradňa pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“

Online poradňa pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“

Od januára 2024 štartuje online poradňa pre učiteľov v názve „Poraďte mi, prosím…“, ktorej hlavným poslaním je vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať učiteľov na Slovensku v pedagogickom prístupe zameranom na potreby žiaka, ktorý je aj jedným z nosných pilierov súčasnej kurikulárnej reformy. Táto poradňa bude slúžiť pre učiteľov akýchkoľvek predmetov a typov škôl a bude vysielaná […]

Scroll to Top