Kategória: Školstvo

Pozastavenie vlastivedného pobytu na Slovensku – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Gratulujeme víťazom 27. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v krajanskej kategórii, najmä Mariu Maroševć a Katje Kuricovej. V súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu ÚSŽZ pozastavuje prípravu všetkých podujatí na Slovensku, ktoré organizuje. Žiaľ, v termíne 20. – 24. mája 2020 sa neuskutoční ani pobyt žiakov – ocenených účastníkov súťaže Prečo […]

Dielňa v organizácii MVV ChR

Dielňa v organizácii MVV ChR

S cieľom čo najkvalitnejšej prípravy prihlášok a plnenia stanovených kritérií verejných výziev na prihlasovanie programov a projektov 12. marca 2020 Ministerstvo vedy a vzdelávania uskutočnilo dve informačné dielne. Na dielňach pod vedením Darije Skoko, ktoré sa konalo na Ministerstve vedy a vzdelávania v Záhrebe, sa zúčastnili zástupcovia občianskych združení a ustanovizní národnostných menšín, ktoré sa […]

Účasť na prezentácii výsledkov projektu Spolu v rozmanitosti

Účasť na prezentácii výsledkov projektu Spolu v rozmanitosti

Na Základnej škole Josipa Kozarca v Lipovľanoch sa vo štvrtok 27. februára uskutočnila prezentácia výsledkov dvojročného projektu Erasmus + „Spolu v rozmanitosti/Together in diversity“. Jedne z chvályhodných výsledkov projektu pre slovenskú menšinu sú: – zvýšenie počtu žiakov slovenského jazyka a kultúry v dvoch rokoch z 18 na 36 – vypracované učebné pomôcky pre výučbu slovenského […]

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2020/2021 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2020/2021 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2020/2021. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2020/2021 sú nasledovné:• na […]

Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

V Chorvátsku v súčasnosti 440 žiakov na základných školách navštevuje hodiny slovenského jazyka a kultúry. S cieľom uvedomiť si dôležitosť materinského jazyka, Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci so školami, na ktorých sa slovenský jazyk vyučuje, a pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, každoročne pripravuje vzdelávacie podujatie. V tomto roku pracovníčky SKC Našice, riaditeľka Sandra […]

Stretnutie so štátnou tajomníčkou

Stretnutie so štátnou tajomníčkou

FOTO: Stretnutie na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Záhrebe: poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny Andrija Kuric, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Oľga Nachtmannová, J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe Peter Susko, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra. […]

Koordinačná porada v Bratislave 2020

Koordinačná porada v Bratislave 2020

Dňa 31. januára 2020 sa v Bratislave uskutočnila koordinačná porada pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú organizuje Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na stretnutí, ktoré viedol generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky PhDr. […]

Slovenčina moja v Iloku

Slovenčina moja v Iloku

Dňa 16. novembra sa v Iloku konal 26. ročník Literárno-recitačno-dramatickej prehliadky Slovenčina moja pre žiakov, ktorí navštevujú voliteľné hodiny slovenského jazyka na základných a stredných školách v Chorvátsku. Po odznení chorvátskej a slovenskej hymny, prihovoroch hostiteľov a vzácnych hostí nasledoval program, ktorého pripravili žiaci slovenčiny z Našíc, Markovca Našického, Jelisavca, Višnjevca, Osijeku, Iloku, Soľanoch, Lipovľanoch, […]

Účasť žiakov na Medzinárodnom projekte Európsky deň jazykov v Báčskom Petrovci

Účasť žiakov na Medzinárodnom projekte Európsky deň jazykov v Báčskom Petrovci

Žiaci, ktorí sa učia slovenský jazyk a kultúru v troch základných školách v Chorvátsku – ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach, ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci a ZŠ Josipa Kozarca v Josipovci Punitovskom – sa v sprievode svojich učiteliek slovenského jazyka, Any Maroševićovej, Branky Kandžerovej a Boženky Dasovićovej zúčastnili Medzinárodného programu oslavy Európskeho dňa jazykov. […]