Kategória: Školstvo

Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Prečítajte si 15. číslo Čaroslova a v ňom príspevky našich žiakov

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroka, čaroslováci spoločnými silami vydali 15. číslo internetového Čaroslovu https://caroslov.rs/caroslov-15/. V najnovšom čísle Čaroslovu môžete si prečítať o rôznych podujatiach z Dolnej zeme, zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku, Rumunsku a v Chorvátsku. O najnovšie číslo internetového Čaroslovu sa aj tentoraz postarala dvojica: autorka a koordinátorka […]

Vinšovníci zo ZŠ kráľa Tomislava Našice v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Vinšovníci zo ZŠ kráľa Tomislava Našice v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Do Slovenského kultúrneho centra Našice a Zväzu Slovákov 22. decembra 2021 zavítali žiaci a učiteľka slovenského jazyka zo ZŠ kráľa Tomislava Našice a vysunutého pracoviska v Markovci Našickom.Na úvode riaditeľka Centra Sandra Kraljová Vukšićová privítala žiakov v mene domácich, zamestnankýň Centra a Zväzu Slovákov.Žiaci sa predstavili vinšami, hrou na syntetizátore a vianočnými piesňami v hudobnom […]

DÁVAME DO POZORNOSTI – Zapojenie žiakov do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Štátny pedagogický ústav organizuje každý rok literárno-výtvarnú súťaž určenú žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti. Bližšie informácie o súťaži nájdete tu. Uzávierka súťažných prác zo Slovenska i zo zahraničia je 15. januára 2022.

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Prvé pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka v roku 2021 sa uskutočnilo vo štvrtok 4. novembra a to online, v súlade so snahou čeliť pandémií Kovidu 19. Stretnutie zorganizovala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová prostredníctvom zoom aplikácie, ktorej technické úskalia úspešne prekonali všetci účastníci stretnutia – učitelia slovenského jazyka, ktorí pôsobia v […]

Ďakujeme Slovensko

Ďakujeme Slovensko

Rezort školstva každoročne v rámci starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí posiela pomoc krajanom v Chorvátsku, a to v podobe učebníc a učebných pomôcok. Zvyčajne Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripraví ponuku pre krajanov, ktorí si vyberú […]

Medzinárodná konferencia – Úloha slovenských strednych škôl v živote dolnozemských Slovákov

Medzinárodná konferencia – Úloha slovenských strednych škôl v živote dolnozemských Slovákov

V organizácii Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku sa v termine 09. – 11. septémber 2021 konala Medzinárodná konferencia pod názvom Úloha slovenských strednych škôl v živote dolnozemských Slovákov. Na konferencii sa zúčastnilo 35 odbornikov zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Rumunska a Chorvátska. Celkovo odznielo 29 prispevkov, z […]

Na návšteve v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach

Na návšteve v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach

Žiaci šiestej a ôsmej triedy ZŠ kráľa Tomislava so svojou učiteľkou slovenčinárkou navštívili Slovenské kultúrne centrum a Zväz Slovákov v Našiciach. V SKC ich srdečne privítali riaditeľka Sandra Kralj Vukšić a pracovník centra Marko Kurtek, ktorí deťom povedali zopar slóv o výstave v ich priestoroch, na ktorú sa deti prišli aj pozrieť. Riaditeľka zdôraznila, ako […]

Žiaci na tvorivej dielni „Kuchtík – umelec“

Žiaci na tvorivej dielni „Kuchtík – umelec“ iaci 3. a 4. ročníka vysunutého pracoviska Základnej školy Josip Kozarac Josipovec Punitovsky v Jurjevci na dielni

Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pod vedením odbornej lektorky Moniky Necpálovej zo Slovenska zorganizovalo pre žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka v termíne 1. a 2. júna tvorivú dielňu pod názvom „Kuchtík – umelec“. Celkovo bolo v rámci projektu zrealizovaných osem dielní, pre osem skupín žiakov: […]

Štátne odborné stretnutie pre pedagógov vzdelávacích inštitúcií v jazyku a písme národnostných menšín na území Chorvátskej republiky

Agentúra pre vzdelávanie, pobočka v Rijeke, zorganizovala 20. a 21. mája 2021 Štátne odborné stretnutie pre pedagógov vzdelávacích inštitúcií v jazyku a písme národnostných menšín na území Chorvátskej republiky. Témou stretnutia boli Kľúčové vlastnosti aplikácie kurikula materinských jazykov národnostných menšín v závislosti od modelu vzdelávania v jazyku a písme národnostných menšín (model A, B a […]

Dva turnusy online vzdelávania pre deti

Milí priatelia, na mesiac jún pripravujeme 2 turnusy online vzdelávania, do ktorého by sa mohli zapojiť celé triedy, resp. deti vo väčších skupinách – podľa toho, aká je situácia vo Vašich krajinách a školách. Základnou ideou je snaha o pomoc Vašim pedagógom, ktorí si môžu vybrať ten turnus, ktorý im viac časovo vyhovuje. Plán je […]

Scroll to Top