Kategória: Školstvo

Koordinačná porada v Bratislave

Koordinačná porada v Bratislave

S cieľom informovať o metodických školeniach a materiáloch, táboroch a letných aktivitách pre žiakov a pedagógov na školách v zahraničí sa dňa 26. januára v bratislavských priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR – hotela Bôrik konala koordinačná porada. Na podujatí v organizácii Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR […]

Online poradňa pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“

Online poradňa pre učiteľov „Poraďte mi, prosím…“

Od januára 2024 štartuje online poradňa pre učiteľov v názve „Poraďte mi, prosím…“, ktorej hlavným poslaním je vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať učiteľov na Slovensku v pedagogickom prístupe zameranom na potreby žiaka, ktorý je aj jedným z nosných pilierov súčasnej kurikulárnej reformy. Táto poradňa bude slúžiť pre učiteľov akýchkoľvek predmetov a typov škôl a bude vysielaná […]

Bezpečná škola-súťaž v kreslení

Bezpečná škola-súťaž v kreslení

Súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám, hlavne žiakom a pedagógom zo všetkých krajín sveta a jej cieľom je zvýšiť povedomie o problémoch šikany a násilia. Je veľmi dôležité, aby sa o šikane a násilí hovorilo viac a aby sa na tieto problémy spoločne hľadali riešenia. Školy z Chorvátska môžu preposielať kresby priamo na emailovú adresu: […]

Vianočná dielňa v Jelisavci a Lipovľanoch

Vianočná dielňa v Jelisavci a Lipovľanoch

Pracovníčky Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová navštívili 6. decembra žiakov slovenského jazyka 6. a 7. ročníka Základnej školy Ivana Brníka Slováka v Jelisavci. Za prítomnosti učiteľky slovenského jazyka Maje Kanđerovej, riaditeľky Ljerky Ćorkovićovej a pedagogičky Tamary Mazurovej uskutočnili vianočnú interaktívnu dielňu na tému vianočných zvykov, rodinných tradící […]

Výjazdové metodicko-vzdelávacie podujatie v Báčskom Petrovci

Výjazdové metodicko-vzdelávacie podujatie v Báčskom Petrovci

V dňoch 1. a 2. decembra sa v Báčskom Petrovci na Gymnáziu Jána Kollára konalo odborné zdokonaľovanie. Podujatia sa zúčastnilo tridsaťosem učiteľov slovenského jazyka, jazykov s prvkami národnej kultúry a učiteľov 1. stupňa základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Uchádzači semináru boli hlavne krajania zo Srbska, z miest Kovačica, Pivnice, Báčska Palanka, Hložany, […]

Konferencia pri príležitosti 220 rokov Slovákov v Nadlaku

Konferencia pri príležitosti 220 rokov Slovákov v Nadlaku

Pri príležitosti výročia 220 rokov života Slovákov v Nadlaku Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku pripravil medzinárodnú konferenciu. Slováci v Nadlaku žijú už 220 rokov. Pri tejto príležitosti sa uvedení organizátori rozhodli usporiadať medzinárodnú konferenciu, prostredníctvom ktorej sa zhromaždia nové poznatky o Slovákov v Nadlaku, doplnia sa existujúce zachytené v rôznych zborníkoch a iných […]

Žiacka literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko opäť očakáva bohatú krajanskú účasť

Žiacka literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko opäť očakáva bohatú krajanskú účasť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, vydavateľstvo Albatros Media Slovakia s. r. o., Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 32. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou […]

Slovenské kultúrne centrum Našice získalo cenu Agitō pro minoricā Slovacā

Slovenské kultúrne centrum Našice získalo cenu Agitō pro minoricā Slovacā

Dňa 17. októbra sa konala oslava 30. výročia vzniku Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Metodické centrum pripravuje pre krajanov vzdelávacie podujatia na ktorých sa zúčastňujú žiaci a učitelia, a ktoré za ten čas 30tých rokov absolvovalo viac ako 13.500 pedagógov i žiakov. Z Chorvátska sa na ich programoch zúčastňujú najmä […]

13. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov

13. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov

Na Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe v Maďarsku sa dňoch 13. a 14. októbra konalo 13. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Aj v tomto roku za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí bola udelená Cena Samuela Tešedíka dvoma učiteľkami zo Srbska a […]

Scroll to Top