Kategória: Školstvo

16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok

16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s partnerom VEDA, vydavateľstvo SAV, v rámci podujatia Dni Milana Hodžu, nad ktorými preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok […]

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2023/2024 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2023/2024 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2023/2024. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2023/2024 sú nasledovné: • […]

2. Výtvarno-literárna a kreatívna súťaž Deň včiel – Včielka Meduľka

2. Výtvarno-literárna a kreatívna súťaž Deň včiel – Včielka Meduľka

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátská republika v spolupráci s ISEIA.eu ( International Slovak Educational Institution and Association) a APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalacije Našicevypisujú medzinárodnú kreatívnu súťaž pri príležitosti Dňa včiel pre deti predškolského a školského veku, ktoré sa učia slovenský jazyk v Chorvátsku a v európskych a svetových centrách či školách, v ktorých […]

Druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

Druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – na tvorbu ilustrácií k literárnym prácam na tému „Škola a život v nej“, uvedeným v prílohe: Slovenské rozprávky […]

Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka v spolupráci so základnými školami v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Dňa 16. februára v priestoroch Centra žiakom zo ZŠ „Josip Kozarac“ z Josipovca Punitovského a z vysunutého pracoviska v Jurjevci Punitovskom v sprievode učiteľky slovenského jazyka Boženky Dasovićovej bol predstavený európsky projekt MY SME a […]

Koordinačná porada v Bratislave 2023

Koordinačná porada v Bratislave 2023

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovala dňa 27. januára v priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR – hotela Bôrik v Bratislave koordinačnú poradu, ktorej cieľom bolo informovať o pripravovaných podujatiach na podporu bilingválneho vzdelávania na školách v zahraničí pre žiakov a pedagógov uskutočňovaných s finančnou podporou ministerstva […]

Stretnutie so žiakmi slovenského jazyka v ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach 9. decembra a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci 15. decembra

Stretnutie so žiakmi slovenského jazyka v ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach 9. decembra a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci 15. decembra

Pracovníčky Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová sa koncom roka stretli so žiakmi ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach (9. decembra) a ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci (15. decembra), ktorí sa učia slovenský jazyk a kultúru, a v duchu vianočných sviatkov ich v prítomnosti učiteliek slovenského jazyka Any […]

Návšteva Lipovlianskej knižnice

Návšteva Lipovlianskej knižnice

V rámci cesty do Rijeky s cieľom nainštalovať a otvoriť výstavu Osobnosti Chorvátov na Slovensku sa pracovníčky Slovenského kultúrneho centra Našice, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová 1. decembra zastavili v Lipovľanoch, kde spomínanú výstavu prevzali, a ktorá bola otvorená v rámci podujatia Dni slovenskej kultúry v Lipovľanoch. Pri preberaní výstavy sa uskutočnilo […]

Príprava na aktivity v roku 2023

Príprava na aktivity v roku 2023

Ako počas pobytu v Našiciach v príležitosti Dňa so slovenským filmom sľúbil veľvyslanec Peter Susko, že osobné zaobstará film na stretnutie so žiakmi na rok 2023, tak sa aj stalo. Pán Susko sľub splnil a zadovážený film nám do rúk odovzdal zástupca veľvyslanca Zdenko Galbavý. Tento čin iste prinesie radosť mnohým žiakom, ktorý navštevujú hodiny […]

Vyhlásenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – 31. ročník

Vyhlásenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – 31. ročník

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 31. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM […]

Scroll to Top