Kategória: Školstvo

Odovzdávanie cien žiakom vysunutého pracoviska ZŠ Banova Jaruga v Međurići a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Odovzdávanie cien žiakom vysunutého pracoviska ZŠ Banova Jaruga v Međurići a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Jelenou Dejanovićovou a s riaditeľkou základnej školy Banova Jaruga Sanjou Marčecovou odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom vysunutého pracoviska uvedenej školy v Međurići. Dňa 31. marca 2021 na […]

Odovzdávanie cien žiakom ZŠ Josipa Kozarca Lipovliani a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Odovzdávanie cien žiakom ZŠ Josipa Kozarca Lipovliani a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Jelenou Dejanovićovou a s riaditeľkou základnej školy Josipa Kozarca Lipovliani Mirjanou Faltisovou odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom vysunutého pracoviska uvedenej školy v Lipovlian. Dňa 31. marca 2021 […]

Odovzdávanie cien žiakom vysunutého pracoviska ZŠ Vladimira Nazora v Miljovciach a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Odovzdávanie cien žiakom vysunutého pracoviska ZŠ Vladimira Nazora v Miljovciach a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľom slovenského jazyka Dominikom Rajačićom a s riaditeľkou základnej školy Vladimira Nazora v Novej Bukovice Laretou Žubrinićovou odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom vysunutého pracoviska uvedenej školy v Miljovciach. Dňa 31. […]

Odovzdávanie cien žiakom ZŠ Josip Kozarac Josipovec Punitovský a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Odovzdávanie cien žiakom ZŠ Josip Kozarac Josipovec Punitovský a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Boženkou Dasovićovou a s riaditeľom základnej školy Josip Kozarac Josipovec Punitovský Darkom Ocvirkom odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom uvedenej školy v Josipovci Punitovskom. Dňa 30. marca 2021 […]

Odovzdávanie cien žiakom ZŠ kráľa Tomislava Našice a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Odovzdávanie cien žiakom ZŠ kráľa Tomislava Našice a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Anou Maroševićovou a s riaditeľkou základnej školy kráľa Tomislava Našice Vlatkou Zahirovićovou odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom uvedenej školy v Našiciach. Dňa 30. marca 2021 na nádvoriu […]

Odovzdávanie cien žiakom ZŠ Ivana Brníka Slováka Jelisavec a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Odovzdávanie cien žiakom ZŠ Ivana Brníka Slováka Jelisavec a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Brankou Kandžerovou a s riaditeľkou základnej školy Ivana Brníka Slováka Jelisavec Ljerkou Ćorkovićovou odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom uvedenej školy v Jelisavci. Dňa 30. marca 2021 v […]

Odovzdávanie cien žiakom ZŠ Julija Benešića Ilok a vysunutého pracoviska na Radoši a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Odovzdávanie cien žiakom ZŠ Julija Benešića Ilok a vysunutého pracoviska na Radoši a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Marijou Pejakovou a s riaditeľom základnej školy Julija Benešića Ilok Miroslavom Bošnjakom odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom uvedenej školy v Iloku a Radoši. Dňa 26. marca 2021 […]

Odovzdávanie cien žiakom vysunutého pracoviska ZŠ Josip Kozarac Josipovec Punitovský v Jurjevci a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Odovzdávanie cien žiakom vysunutého pracoviska ZŠ Josip Kozarac Josipovec Punitovský v Jurjevci a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Boženkou Dasovićovou a s riaditeľom základnej školy Josip Kozarac Josipovec Punitovský Darkom Ocvirkom odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom vysunutého pracoviska uvedenej školy v Jurjevci. Dňa 26. marca […]

Odovzdávanie cien žiakom vysunutého pracoviska ZŠ kráľa Tomislava Našice v Markovci Našickom a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Odovzdávanie cien žiakom vysunutého pracoviska ZŠ kráľa Tomislava Našice v Markovci Našickom a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Anou Maroševićovou a s riaditeľkou základnej školy kráľa Tomislava Našice Vlatkou Zahirovićovou odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom vysunutého pracoviska uvedenej školy v Markovci. Dňa 25. marca 2021 […]

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému Medzinárodný deň materinského jazyka

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému Medzinárodný deň materinského jazyka

15. 3. 2021 odborná porota v zložení dr.sc. Sandra Kralj Vukšić – Slovenské kultúrne centrum, predsedníčka, Mgr. Marko Kurtek – Slovenské kultúrne centrum Našice, člen a Antonela Topolovec –  Zväz Slovákov, člen, pristúpila k vyhodnoteniu výtvarnej súťaže na tému Medzinárodný deň materinského jazyka, vyhlásenú dňa 11. 2. 2021. Výsledky si pozrite tu: vysledky sutaze MDMJ

Scroll to Top