Kategória: Školstvo

VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine (po novom 4. Lýceum v Užhorode) vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola na tému JAR, […]

Literárno-výtvarná súťaž Knižnice Štefana Homolu 2023

Literárno-výtvarná súťaž Knižnice Štefana Homolu 2023

Milí žiaci – čitatelia, aj v tomto novom školskom Knižnica Štefana Homolu z Báčského Petroca pripravila už tradičnú literárno-výtvarnú súťaž. Keďže máme po dlhých letných prázdninách, počas ktorých Vás určite oslovila nejaká kniha, zahrajte sa na spisovateľov či výtvarníkov. Témou tohtoročnej súťaže je Dobrá kniha nemá koniec. Zúčastniť sa môžu škôlkari, žiaci základných a stredných […]

Letná škola v prírode v Donovaloch 2023

Letná škola v prírode v Donovaloch 2023

Aj tohto roku Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovalo Letnú školu v prírode pre deti zo škôl s vyučovacím slovenským jazykom z Chorvátska a Poľska. Z Chorvátska sa zúčastnili 42 detí zo ZŠ Ivana Brnjika Slovaka Jelisavec, ZŠ kralja Tomislava Našice, ZŠ „Josip Kozarac” Josipovec Punitovský, ZŠ Josipa Kozarca Lipovľany, ZŠ Banova […]

Súťaž Prečo mam rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Súťaž Prečo mam rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V 31. ročníku tejto medzinárodnej literárno-výtvarnej súťaže čestné uznania získali: žiačka piatej triedy zo ZŠ „Josip Kozarac“ z Josipovaca Punitovského Petra Smješková a žiaci zo siedmej triedy ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach Roko Mihovilović Baksa a Marian Kuric. Odborná porota ocenila a udelila cenu aj Základnej škole kráľa Tomislava v Našiciach. Žiačka Petra vo svojej […]

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2022/2023

Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2022/2023

Gratulujeme víťazom 31. ročníka súťaže celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2022/2023, najmä žiakom Petre Smješkovej, Rokovi Mihovilovićovi Baksovi a Marianovi Kuricovi. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva ocenených žiakov v sprievode ich pedagógov slovenčiny na Slovensko v dňoch 24. – 28. mája 2023 na slávnostné […]

16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok

16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s partnerom VEDA, vydavateľstvo SAV, v rámci podujatia Dni Milana Hodžu, nad ktorými preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok […]

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2023/2024 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2023/2024 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2023/2024. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2023/2024 sú nasledovné: • […]

2. Výtvarno-literárna a kreatívna súťaž Deň včiel – Včielka Meduľka

2. Výtvarno-literárna a kreatívna súťaž Deň včiel – Včielka Meduľka

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátská republika v spolupráci s ISEIA.eu ( International Slovak Educational Institution and Association) a APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalacije Našicevypisujú medzinárodnú kreatívnu súťaž pri príležitosti Dňa včiel pre deti predškolského a školského veku, ktoré sa učia slovenský jazyk v Chorvátsku a v európskych a svetových centrách či školách, v ktorých […]

Druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

Druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – na tvorbu ilustrácií k literárnym prácam na tému „Škola a život v nej“, uvedeným v prílohe: Slovenské rozprávky […]

Scroll to Top