Kategória: Výskumy

Nadnárodné projektové stretnutie partnerov JaSom

Nadnárodné projektové stretnutie partnerov JaSom

V Našiciach sa 13. a 14. 7. 2021 uskutočnilo 3. nadnárodné stretnutie partnerov projektu JaSom – Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie v rámci programu Erasmus +, ktorý realizuje Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Univerzitné centrum pre medzinárodne projekty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dvojdňové stretnutie sa uskutočnilo v […]

Molovanie – remeslo alebo umenie

Molovanie – remeslo alebo umenie

V Slavónii bolo ozdobovanie stien interiéru, ale aj exteriéru rodinných domov valčekmi alebo používaním papierových predlôh v minulosti bežne prítomné. Toto remeslo prevalcovala hlavne v posledných troch desaťročiach doba a nové techniky. V súčasnosti sa tento druh úpravy stien zachoval už len v rurálnom prostredí. Etnologička Múzea Slavónie Tünde Šipošová Živićová v snahe zaznamenať hodnotu […]

Veľkonočné korbáče sváka Vilka

Veľkonočné korbáče sváka Vilka

Ako sa v slovenských dedinách v minulosti blížila Veľká noc, znamenalo to, že treba pliesť korbáče na veľkonočnú šibačku. Obyčaj šibania už v súčasnosti takmer pominul, šibačov stretnete zriedka a šikovných tvorcov korbáčov je každý rok menej. O jednom však vieme. Býva v Jelisavci a 8. marca sme sa vybrali za ním, aby nás poučil […]

Od výskumu k múzejnej pedagogike Výstava/-y textilných nápisových násteniek

Od výskumu k múzejnej pedagogike Výstava/-y textilných nápisových násteniek

V jesenných mesiacoch roku 2017 v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu kultúry Chorvátov v Devínskej Novej Vsi sa pre verejnosť sprístupnila putovná výstava Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, ktorá prezentovala výsledky etnologického výskumu dvoch mladých odborníčok, dr. sc. Sandry Kraljovej Vukšićovej a mag. Tatjany Buhovej, o textilných nápisových nástenkách v prostredí slovenského etnika v Chorvátsku. […]

JaSom v Novom Sade

JaSom v Novom Sade

Aktivitamy v Srbsku bola úspešne ukončená prvá fázu projektu JaSom. Dňoch 19.-23.10.2020 v Novom Sade boli realizované dve aktivity. Školiace podujatie v dňoch 19. – 21.10.2020 bolo realizované so študentmi na pôde Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Nadnárodné stretnutie sa konalo v dňoch 22. a23.10.2020 na ktorom partneri prezentovali doterajšie počiny v […]

Výskum holičského remesla v Jurjevci

Výskum holičského remesla v Jurjevci

Dňa 15. mája zamestnankyne SKC Našice po druhýkrát navštívili dedinku Jurjevec Punitovský, s cieľom nadobudnúť informácie o holičskom remesle medzi Slovákmi v tejto dedine. K výskumu prispel informátor Josip Luka, ktorý výskumníčkam poskytol vzácne a zaujímavé informácie o jeho otcovi, holičovi Viktorovi Lukovi.

Návratový výskum holičského remesla v Iloku

Návratový výskum holičského remesla v Iloku

Rozhovory s ilockými respondentmi, a predovšetkým výpovede o evidovaných predmetoch súvisiacich s holičstvom v muzeálnej zbierke mesta Iloku, len potvrdili, že v rámci výskumu je nevyhnutné preskúmať muzeálne zbierky a literatúru.  S cieľom nadobudnutia údajov o predmetoch, ktoré v minulosti používala mužská časť ilockého obyvateľstva na holenie, sme oslovili Múzeum mesta Ilok, v ktorom nás […]

Terénny výskum holičského remesla medzi Slovákmi v Chorvátsku v Lipovľanoch a Iloku

Terénny výskum holičského remesla medzi Slovákmi v Chorvátsku v Lipovľanoch a Iloku

Vďaka podpore Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Slovenské kultúrne centrum v Našiciach koncom roka 2018 pokračovalo s projektom terénneho výskumu holičského remesla medzi Slovákmi v Chorvátsku. Prvý decembrový výskum sa uskutočnil v spolupráci s Maticou slovenskou v Lipovľanoch 14. decémbra. Účastníci rozhovoru boli dlhoročný predseda MS v Lipovľanoch Branko Vincent a dlhoročný holič v […]

Terénny výskum holičského remesla medzi Slovákmi v Chorvátsku v Jurjevci Punitovskom

Terénny výskum holičského remesla medzi Slovákmi v Chorvátsku v Jurjevci Punitovskom

S cieľom zaznamenať prežitky holičského remesla v spoločnostiach, zvlášť v dedinách, v ktorých žijú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, Slovenské kultúrne centrum Našice pokračovalo s terénnym výskumom 6. augusta v Jurjevci Punitovskom. V spolupráci s Maticou slovenskou v Jurjevci, ktorá poskytla informátorov, zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra Našice úspešne dokumentovali informácie o živote holíčov v […]

Začiatok terénneho výskumu holičského remesla medzi Slovákmi v Chorvátsku v Županji a Soľanoch

Začiatok terénneho výskumu holičského remesla medzi Slovákmi v Chorvátsku v Županji a Soľanoch

Nosenie brady, jej úprava, strihanie a holenie sa menia v priebehu storočí. U jednotlivých národov, spoločenských vrstiev a povolaní sú podmienené normami, obyčajami, ale aj módou a vkusom jednotlivca. Spôsoby jej pestovania alebo holenia sa menili v súlade so spoločenským pokrokom a časom sa utvorili rôzne tradície viazané na holičské remeslo. Holičské remeslo, dávnejšie známe […]

Scroll to Top