Kategória: Výskumy

3. Stretnutie folkloristov v Josipovci Punitovskom

3. Stretnutie folkloristov v Josipovci Punitovskom

Od 6. do 8. októbra 2023 v Josipovci Punitovskom zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Maticou slovenskou v Josipovci trojdňovú tvorivú dielňu pre folkloristov slovenských spolkov a milovníkov slovenského folklóru. Výchovno-umelecký projekt za cieľ ma prepájanie detského javiskového prejavu s detským ľudovým umeleckým prejavom ich predkov a rozvíja kompetencie účastníkov dielne. Dielňa bola […]

Terénna výskumná sonda a workshopy na tému detských hier v rámci projektu MySme

Terénna výskumná sonda a workshopy na tému detských hier v rámci projektu MySme

Partnerom projektu Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí (ďalej MySme) za Chorvátsko je Slovenské kultúrne centrum Našice. Toto pracovisko identifikovalo témy, ktoré by v rámci projektu mali byť spracované do výslednej podoby desiatich krátkych vzdelávacích filmov. Cieľom filmov je zachovanie etnoidentifikačných prvkov v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí, ale […]

Aktivity projektu MySme realizované v Rumunsku

Aktivity projektu MySme realizované v Rumunsku

V rámci projektu MySme sa v dňoch 22. – 25. mája uskutočnilo stretnutie projektových partnerov u krajanov v Rumunsku. V meste Oradea a v obci Bodonoš boli zrealizované dve projektové aktivity, ktoré organizačne zabezpečoval partner z Rumunska – Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka v obci Bodonoš. Cieľom projektu MySme – Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu […]

Prezentovaná nová publikácia o tradičnom odeve Slovákov v Iloku

Prezentovaná nová publikácia o tradičnom odeve Slovákov v Iloku

V priestoroch Múzea mesta Ilok bola v piatok 10. marca prezentovaná publikácia …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku, ktorej autorkou je etnologička Zuzana Drugová z Banskej Bystrice. Kniha vznikla predovšetkým z iniciatívy Vladka Miksáda, profesora slovenského jazyka, ktorý je dlhodobo činný v kultúrnom sektore Slovákov v Iloku. Publikácia dokumentuje tradičný odev […]

Výskum holičského remesla v SKC Našice

Výskum holičského remesla v SKC Našice

Dňa 16. januára v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Našice pracovníčky SKC Našice vykonali výskum s cieľom zbierania informácií o holičskom remesle medzi Slovákmi v Markovci Našickom. Vo výskume sa zúčastnil informátor Željko Jantošik, ktorý výskumníčkam poskytol vzácne a zaujímavé informácie o holičoch Franjovi Hohošovi a Đurovi Knihovi.

Výskum molovania v Iloku a Radoši

Výskum molovania v Iloku a Radoši

Zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra v Našiciach v spolupráci s etnologičkou múzea Slavónie Tünde Šipoš Živić pokračovali v roku 2022 s výskumom molovania – ozdobovania stien interiéru, ale aj exteriéru rodinných domov valčekmi alebo používaním papierových šablón (mustry) – medzi príslušníkmi slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku. Dňa 13. júla odcestovali do Iloku, kde ich vo svojom […]

3. Nadnárodné projektové stretnutie partnerov JaSom

3. Nadnárodné projektové stretnutie partnerov JaSom

V Našiciach sa 13. a 14. 7. 2021 uskutočnilo 3. nadnárodné stretnutie partnerov projektu JaSom – Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie v rámci programu Erasmus +, ktorý realizuje Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Univerzitné centrum pre medzinárodne projekty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dvojdňové stretnutie sa uskutočnilo v […]

Molovanie – remeslo alebo umenie

Molovanie – remeslo alebo umenie

V Slavónii bolo ozdobovanie stien interiéru, ale aj exteriéru rodinných domov valčekmi alebo používaním papierových predlôh v minulosti bežne prítomné. Toto remeslo prevalcovala hlavne v posledných troch desaťročiach doba a nové techniky. V súčasnosti sa tento druh úpravy stien zachoval už len v rurálnom prostredí. Etnologička Múzea Slavónie Tünde Šipošová Živićová v snahe zaznamenať hodnotu […]

Veľkonočné korbáče sváka Vilka

Veľkonočné korbáče sváka Vilka

Ako sa v slovenských dedinách v minulosti blížila Veľká noc, znamenalo to, že treba pliesť korbáče na veľkonočnú šibačku. Obyčaj šibania už v súčasnosti takmer pominul, šibačov stretnete zriedka a šikovných tvorcov korbáčov je každý rok menej. O jednom však vieme. Býva v Jelisavci a 8. marca sme sa vybrali za ním, aby nás poučil […]

Od výskumu k múzejnej pedagogike Výstava/-y textilných nápisových násteniek

Od výskumu k múzejnej pedagogike Výstava/-y textilných nápisových násteniek

V jesenných mesiacoch roku 2017 v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu kultúry Chorvátov v Devínskej Novej Vsi sa pre verejnosť sprístupnila putovná výstava Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, ktorá prezentovala výsledky etnologického výskumu dvoch mladých odborníčok, dr. sc. Sandry Kraljovej Vukšićovej a mag. Tatjany Buhovej, o textilných nápisových nástenkách v prostredí slovenského etnika v Chorvátsku. […]

Scroll to Top