Kategória: Výstavy

Výkonný vybor MS Jurjevac na vystave v SKC Našice

Výkonný vybor MS Jurjevac na vystave v SKC Našice

Výkonní vybor MS Jurjevac a starostka obce Punitovce Jasna Matkovićova navštívili 14. 10. 2020 Slovenské kultúrne centrum Našice a pozreli si výstavu Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov, pre verejnosť sprístupnenu vo výstavnej miestnosti SKC-a Našice. Pri tejto príležitosti riaditeľka SKC-a Našice odovzdala ďakovný list predsedovi MS Jurjevac a to za výrazný prínos […]

Vernisáž výstavy Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov

Vernisáž výstavy Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov

Pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku Slovenské kultúrne centrum Našice pre Vás pripravilo online vernisáž výstavy Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov, ktorá sa uskutočnila dňa 2. októbra 2020  so začiatkom o 10:30 na www.skc.hr. Výstava potrvá do 23. októbra 2020 a bude sprístupnená v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Našice na adrese Braće Radića 68 od pondelka […]

Slovenské kultúrne centrum Našice vystavuje vo Vlastivednom múzeu v Galante

Slovenské kultúrne centrum Našice vystavuje vo Vlastivednom múzeu v Galante

V priestoroch múzea na Hlavnej ul. 976/8 v Galante bola 6. augusta 2020 otvorená národopisná výstava textilných násteniek, ktorá sa tematicky viaže k tradičnému ľudovému, ale aj mestskému interiéru v 20. storočí. Výstava obsahuje bohatú kolekciu vyšívaných a tlačených násteniek, ktoré sú predstavené jednak v rámci putovnej výstavy pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné […]

Výstava Rod Pejačevićovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Rijeke

Výstava Rod Pejačevićovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Rijeke

Rod Pejačevićovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej 3. decembra v priestoroch Národnej čitárni Rijeky pri príležitosti oslavy 25. výročia MS z Rijeky. Pri príležitosti vernisáže sa prítomným prihovorila riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach dr. sc. Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá […]

Výstava Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Šoproni

Výstava Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Šoproni

Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej v pondelok 4. novembra v Chorvátskom kultúrnom centre burgenlandských Chorvátov v Šoproni. Výstava už bola prezentovaná na Slovensku, a to v Múzeu kultúry Chorvátov v Devínskej Novej Vsi, ako aj v Rakúsku – […]

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Báčskom Petrovci

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Báčskom Petrovci

V minulom roku riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová navštívila Múzeum vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci a zároveň podpísala spolu s riaditeľkou Múzea vojvodinských Slovákov Annou Séčovou-Pintírovou zmluvu o spolupráci. Na základe podpísanej medzinárodnej zmluvy o spolupráci bola dňa 30. októbra realizovaná prvá spoločná aktivita našich inštitúcií. V priestore Galérie Zuzky Medveďovej, […]

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Jurjevci Punitovskom

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Jurjevci Punitovskom

V nedeľu 20. októbra sa v Kultúrnom dome v Jurjevci Punitovskom uskutočnil kultúrno-uumelecký program pod názvom Pod storočnými hlohmi. V rámci programu sa uskutočnila oslava 25. výročia založenia MS v jurjevci. Pri tejto príležitosti Slovenské kultúrne centrum Našice otvorilo výstavu Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek.

O rodine Pejačević a kultúrno-historických vzťahoch Chorvátov a Slovákov

O rodine Pejačević a kultúrno-historických vzťahoch Chorvátov a Slovákov

Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej v piatok 4. 10. v Chorvátskom centre burgenlandských Chorvátov vo Viedni. Výstavy sa zúčastnil potomok našickej vetvy rodu Pejačevićovcov Ladislav Pejačević (78) z Viedne, riaditeľ slovenského inštitútu vo Viedni Igor Skoček a Milina […]

Scroll to Top