Kategória: Výstavy

Výstava Rod Pejačevićovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Rijeke

Výstava Rod Pejačevićovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Rijeke

Rod Pejačevićovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej 3. decembra v priestoroch Národnej čitárni Rijeky pri príležitosti oslavy 25. výročia MS z Rijeky. Pri príležitosti vernisáže sa prítomným prihovorila riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach dr. sc. Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá […]

Výstava Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Šoproni

Výstava Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Šoproni

Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej v pondelok 4. novembra v Chorvátskom kultúrnom centre burgenlandských Chorvátov v Šoproni. Výstava už bola prezentovaná na Slovensku, a to v Múzeu kultúry Chorvátov v Devínskej Novej Vsi, ako aj v Rakúsku – […]

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Báčskom Petrovci

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Báčskom Petrovci

V minulom roku riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová navštívila Múzeum vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci a zároveň podpísala spolu s riaditeľkou Múzea vojvodinských Slovákov Annou Séčovou-Pintírovou zmluvu o spolupráci. Na základe podpísanej medzinárodnej zmluvy o spolupráci bola dňa 30. októbra realizovaná prvá spoločná aktivita našich inštitúcií. V priestore Galérie Zuzky Medveďovej, […]

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Jurjevci Punitovskom

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Jurjevci Punitovskom

V nedeľu 20. októbra sa v Kultúrnom dome v Jurjevci Punitovskom uskutočnil kultúrno-uumelecký program pod názvom Pod storočnými hlohmi. V rámci programu sa uskutočnila oslava 25. výročia založenia MS v jurjevci. Pri tejto príležitosti Slovenské kultúrne centrum Našice otvorilo výstavu Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek.

O rodine Pejačević a kultúrno-historických vzťahoch Chorvátov a Slovákov

O rodine Pejačević a kultúrno-historických vzťahoch Chorvátov a Slovákov

Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej v piatok 4. 10. v Chorvátskom centre burgenlandských Chorvátov vo Viedni. Výstavy sa zúčastnil potomok našickej vetvy rodu Pejačevićovcov Ladislav Pejačević (78) z Viedne, riaditeľ slovenského inštitútu vo Viedni Igor Skoček a Milina […]

Výstava o nástenných kuchárkach v Međurići

Výstava o nástenných kuchárkach v Međurići

V Matici slovenskej v Međurići sa 21. septembra v Národnom dome konala oslava nepretržitej päťročnej činnosti mužskej speváckej skupiny. V prvej časti oslavy sa uskutočnila vernisáž výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, ktorú nainštalovali pracovníčky Centra riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićova a kustódka Tatjana Seničaninová, pod názvom Nástenné kuchárky – výtvarné prejavy našich babičiek. Výstava prezentuje […]

Nástenné kuchárky na 10. Dňoch Slovákov v Soľanoch

Nástenné kuchárky na 10. Dňoch Slovákov v Soľanoch

V Soľanoch sa 26. – 28. júla v rámci podujatia 10. Dni Slovákov v Soľanoch uskutočnila oslava 30-ročnej spolupráce dvoch solianskych spolkov, Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Ondreja Pekara a Kultúrno-umeleckého spolku Slavonija zo Solian, s Folklórnym súborom Krnčianka z Krnče zo Slovenska. Pri tejto príležitosti SKC v Našiciach pod vedením Sandry Kraljovej Vukšićovej vystavil autorskú výstavu […]

Deň Slovákov pri májovom strome v Radoši – výstava Nástenné kuchárky

Deň Slovákov pri májovom strome v Radoši – výstava Nástenné kuchárky

V organizácii Matice slovenskej v Radoši sa 2. júna 2019 vo večerných hodinách uskutočnil kultúrno-umelecký program pod názvom Deň Slovákov pri májovom strome. Májový strom vo dvore Slovenského domu v Radoši bol postavený v predvečer 30. apríla a 3. júna ho slávnostne zvalili v rámci kultúrneho programu. Tohto roku podujatie začalo otvorením autorskej výstavy Slovenského […]

Vernisáž výstavy Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Devínskej Novej Vsi

Vernisáž výstavy Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Devínskej Novej Vsi

Slovenské kultúrne centrum v Našiciach v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Našiciach pripravilo výstavu pod názvom Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov, ktorá bola otvorená v partnerskej organizácii v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, a to v termíne od 7. marca do 30. apríla 2019. Vernisáž výstavy sa uskutočnila […]