22. Slovenčina moja

V sobotu 16. mája sa v novom kultúrnom dome v Josipovci uskutočnila ešte jedna literárno-recitačno-dramatická prehliadka pod názvom Slovenčina moja, organizovaná v spolupráci Slovenského kultúrneho centra Našice, Zväzu Slovákov v Chorvátsku, Základnej školy „Josip Kozarac“ a Matice slovenskej v Josipovci Punitovskom. Prehliadka bola vhodným priestorom aj na prezentáciu zbierky básní a próz detských prác Kvapky XI. Na začiatku riaditeľ Základnej školy „Josip Kozarac“ Darko Ocvirk privítal interpretov, učiteľov aj vzácnych hostí: zástupcu pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátsku pána Vladimíra Bileka a jeho tajomníčku Lidiju Horvatovú, predsedu Zväzu Slovákov Mirka Vavru, tajomníčku Zväzu a členku Rady pre národnostné menšiny Branku Baksovú, predsedníču MS Josipovec Rozaliju Kukučkovú, riaditeľku SKC-a Našice Sandru Kralj Vukšićovu a jej spolupracovníčku Tatjanu Buhovú, poradcu pre slovenský jazyk a kultúru Andreja Kurica, vedúcu Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku Ružicu Vinčakovú, zástupcu obce Punitovec Pavla Kvasnovského, ako aj prítomných riaditeľov z Novej Bukovice a Iloku. Na prehliadke boli prítomné aj členky Chorvátsko-česko-slovenského priateľstva „Oko Jadrana“ zo Zadaru. Podujatie otvorila konzulka Veľvyslanectva Slovenskej Republiky v Chorvátsku pani Iveta Mesiariková, ktorá po ukončení programu vyjadrila nadšenie programom, ktorý predviedli účinkujúci žiaci.

Na začiatku sa predstavila detská tanečná skupina SKUS-u Bratia Baňas krátkym programom a potom sa začala literárno-recitačno-dramatická časť programu. Prostredníctvom divadelnej hry, recitáciami diel známych slovenských spisovateľov, ale aj vlastnými literárnymi prácami sa predstavili deti zo základných škôl Julija Benešića Ilok, „Mladost“ Jakšić, Ivan Brnjik Slovak Jelisavec, Josip Kozarac Josipovec Punitovský, Josipa Kozarca Lipovľany, kráľa Tomislava Našice a obvodnej školy kráľa Tomislava v Našickom Markovci, Vladimira Nazora Nova Bukovica, Vladimira Becića Osijek, Josip Kozarac Soľany, Višnjevac Osijek, Ivan Goran Kovačić Zdenci a zo strednej školy z Iloku. Ďakujeme učiteľom (Vlatko Miksad, Branka Kanđerová, Josip Kvasnovski, Ana Maroševićová, Maja Kanđerová, Jelena Dejanovićová, Boženka Dasovićová a Marija Pejaková) za trpezlivú a usilovnú prácu s deťmi a žiakom za pekný a
zaujímavý program.

Scroll to Top