28. Slovenčina moja v Josipovci Punitovskom

Literárno-recitačno-dramatická prehliadka „Slovenčina moja“ zaznamenala tohto roku svoj 28. ročník. Hostiteľom celoštátneho podujatia, v rámci ktorého sa každoročne prezentuje žiacka tvorba v slovenskom jazyku, bola Základná škola Josipa Kozarca v Josipovci Punitovskom, kým na organizácii sa okrem Slovenského kultúrneho centra v Našiciach podieľala aj Matica slovenská v Josipovci. Podujatie sa uskutočnilo 11. novembra v Dome kultúry Josipovci Punitovskom.

Pred umelecko-recitačným prejavom žiakov a po chorvátskej a slovenskej hymne privítala všetkých hostí, účinkujúcich, žiakov a učiteľov, ako aj všetkých prítomných riaditeľka ZŠ Josipa Kozarca Sanja Kaniseková Kuricová, ktorá zvlášť pozdravila vzácnych hostí: veľvyslankyňu Slovenskej republiky v Záhrebe Hanu Kováčovú, poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimira Bileka, predsedu Zväzu Slovákov Mirka Vavru, zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, riaditeľku Sandru Kraljovú Vukšićovú a kustódku Tatjanu Seničaninovú, zástupcu predsedníčky Rady slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župy Dalibora Funjaka a predsedov matíc slovenských v Chorvátsku v Josipovci Punitovskom, Markovci Našickom, Jurjevci Punitovskom a Osijeku. K prítomným sa príležitostnými slovami prihovorili predseda Zväzu Mirko Vavra, poslanec Vladimir Bilek a veľvyslankyňa Hana Kováčová, ktorá prehliadku otvorila.

V rámci programu bola predstavená Ročenka SKC v Našiciach za rok 2022, ktorú predstavila riaditeľka Centra Sandra Kraljová Vukšićová, ako aj nová zbierka žiackych prác Kvapky XVIII, ktorú predstavila kustódka Tatjana Seničaninová, a ktorá prítomných oboznámila aj so žiackymi úspechmi na súťažiach v Chorvátsku a zahraničí v školskom roku 2022/2023.

V programe sa predstavili žiaci zo šiestich základných škôl a dvoch vysunutých oddelení v Chorvátsku: ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach a VO v Markovci Našickom pod vedením učiteľky Any Maroševićovej, ZŠ Josipa Kozarca v Josipovci Punitovskom a VO v Jurjevci Punitovskom pod vedením učiteľky Boženky Dasovićovej, ZŠ Julija Benešića v Iloku pod vedením učiteliek Marije Pejakovej a Milušky Farbyovej Nemetovej, ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci pod vedením učiteľky Maje Kanđerovej, ZŠ Josipa Kozarca v Lipovľanoch pod vedením učiteľky Jeleny Dejanovićovej a ZŠ vo Višnjevci pod vedením učiteľa Josipa Kvasnovského. Medzinárodnú úroveň tomuto sviatku slovenského jazyka dala účasť žiakov ZŠ Mladých pokolení a Gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice.

Na konci programu účinkujúcim školám ďakovné listy udelili riaditeľka SKC v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová a učiteľka z Josipovca Punitovského Boženka Dasovićová. Prehliadka Slovenčina moja sa aj tento rok konala pod záštitou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky a Zväzu Slovákov v Chorvátsku.

 

Scroll to Top