Bohatý program pre učiteľov slovenského jazyka v organizácii SKC Našice

V rámci projektu Repozitár jazykov národnostných menšín v Chorvátsku (RENA) navštívili Slovenské kultúrne centrum Našice vedci z Ústavu chorvátskeho jazyka a jazykovedy v Záhrebe. Projektový manažér, Ph.D. Kristian Lewis a spoluvedúci Ph.D. Filip Škiljan 2. apríla uskutočnili rozhovory s učiteľmi slovenského jazyka v Chorvátsku. Na otázky týkajúce sa chápania vlastnej identity, aktivít v rámci kultúrnych spoločností a zachovania slovenského jazyka odpovede podali školská dozorkyňa –poradkyňa pre školy s vyučovaním v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny a učiteľka slovenského jazyka v Lipovľanoch a Banovej Jaruge Jelena Dejanovićová, učiteľ slovenského jazyka v Osijeku Josip Kvasnovski, učiteľka v Jakšići a Míľovciach Dora Boškovićová, učiteľka v Markovci Našickom a Našiciach Ana Maroševićová, učiteľka v Iloku Miluška Fabryová Nemetová a učiteľka v Josipovci Punitovskom a Jurjevci Punitovskom Boženka Dasovićová. Materiál zozbieraný v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom Našice bude použitý na účely tvorby príspevku.

Potom sa uskutočnilo stretnutie učiteľov slovenského jazyka s pracovníčkami Slovenského kultúrneho centra Našice. Riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová predniesla správu o projektoch na vzdelávanie za rok 2024 , ktoré SKC Našice zaslal na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Bratislava) a Ministerstvu vedy a školstva Chorvátskej republiky. Prítomní pokračovali v referovaní o realizovaných aktivitách súvisiacich so vzdelávaním v slovenskom jazyku a diskutovali o aktuálnych výzvach slovenského školstva v Chorvátskej republike.

Na stretnutí učiteľov koodrinátorka pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a autorka učebníc pre slovenský jazyk Svetlana Zolňanová odprezentovala multimediálne dodatky k učebniciam, ktoré vychádzajú v Srbsku, multimediálny šlabikár a webovú stránku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, kde sú zverejnené ukážkové hodiny, didaktický materiál a testy. Na stretnutí s učiteľmi sa hovorilo aj o formách doterajšej spolupráce a o nových možnostiach vzájomnej pomoci medzi žiakmi a učiteľmi zo Srbska a Chorvátska.

Scroll to Top