Ceruzky vo svete

Pozývam Vás k prelistovaniu nášho jarného čísla Ceruziek vo svete:  https://issuu.com/slovencinaiseia/docs/binder1o
Na obálke je usmievavá Riya,výherkyňa II. ročníka súťaže  Slovenské rozprávky z celého sveta a šikovná žiačka slovenského vzdelávacieho centra Ceruzky v Kuvajte. Na 75 stranách nájdete reportáže zo slovenských vzdelávacích centier a slovenských škôl, ktoré nám poslali pani učiteľky a slovenské deti z Anglicka, Chorvátska, Francúzska, Islandu, Kuvajtu a Kataru, Nemecka, Poľska, Srbska, Švajčiarska a aj spoza oceánu – z Austrálie, Ameriky a Kanady. V tomto čísle nájdete reportáže o prípravách centier na sviatok Svätého Valentína, Fašiangy – Turíce a aj prípravy na Veľkú noc. ISEIA pripravila pre deti v marci súťaž šiestich projektov Marec – mesiac knihy. Organizátorom prišlo v termíne do 1.4.2021 celkovo 201 súťažných prác z 12 krajín.  V časopise sú ukážky pracovných listov, ktoré pre deti pripravili pani učiteľky z rôznych vzdelávacích centier. V rubrike Maľujeme so Zdenkou na deti čakajú obrázky na vymaľovanie k téme jar. Gratulujeme našim výhercom v súťažiach Adventný rozprávkový kalendár so slovenčinou Zvonček 2020 a Marec – mesiac knihy ISEIA 2021.
Pri čítaní časopisu, pri riešení úloh a počúvaní rozhovorov Vám prajeme veľa zábavy!
Scroll to Top