Ďakujeme Slovensko

Rezort školstva každoročne v rámci starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí posiela pomoc krajanom v Chorvátsku, a to v podobe učebníc a učebných pomôcok. Zvyčajne Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripraví ponuku pre krajanov, ktorí si vyberú potrebné a následne zabezpečia dopravu z Bratislavy do svojej krajiny. A keďže v Chorvátsku má slovenské školstvo v kompetencii Slovenské kultúrne centrum v Našiciach, s organizáciou a realizáciou prepravy učebných pomôcok si zamestnanci tejto ustanovizne pravidelne poradili bez problémov.

Avšak pandémia zastavila mnohé aktivity, a tak aj preprave učebných materiálov hrozilo, že sa neuskutoční. Žiaci základných škôl študujúcich slovenský jazyk a kultúru podľa modelu C v Chorvátskej republike, pre ktorých je pomoc určená, by tak nemali k dispozícii slovenskou stranou zabezpečené materiály. Nestalo sa tak vďaka ústretovosti pracovníkov Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe, ktorí veci svojpomocne po častiach prevážali do Záhrebu. Následne dňa 19.10.2021 slovenský konzul Zdenko Galbavý osobne odovzdal zásielku, ktorá zo Záhrebu docestovala do Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, odkiaľ sú učebnice a knihy (šlabikáre, čítanky a pracovné zošity), ako aj didaktické pomôcky (CD nosiče, hry) v celkovom počte 391 kusov, distribuované do jednotlivých škôl.

V mene učiteľov slovenského jazyka a všetkých žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Záhrebe. Ďakujeme Slovensko!

Scroll to Top