Dávame do pozornosti – Krajanské leto

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe Krajanské leto. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám.

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí na turnusy Krajanského leta v gescii ÚSŽZ pripravilo online spoločnú prihlášku pre všetky krajiny. Kvóty ste už obdržali zo strany ÚSŽZ, resp. kvóty pre tradičné krajiny zostali rovnaké ako minulého roku. Ak by ste mali problém s prihlasovaním, neváhajte kontaktovať Mgr. Jána Chrťana, PhD. na e-mail: jan.hrcan@umb.sk, janchrtan91@gmail.com, mob.: +421 918 514 245.

Link na prihlasovanie nájdete tu: https://forms.office.com/e/RH2AXAfb2q
Prihlasovanie je do 30. júna 2024.
Turnusy Krajanského leta, ktoré bude organizačne zabezpečovať MC UMB sú nasledovné:

* Krajanské leto I. v termíne 13. – 21. júla 2024, penzión Zornička Donovaly (80 účastníkov = 72+8).

* Krajanské leto II. v termíne 17. – 25. august 2024, penzión Zornička Donovaly (80 účastníkov = 72+8).

V počte 80 účastníkov sú započítané deti aj sprevádzajúci dospelí / pedagógovia od Vás. Legislatíva hovorí, že na 10 detí prichádza 1 dospelý a to je aj naša požiadavka pre účasť detí od Vás na našich táboroch.

Program a súčasť Krajanského leta bude poznávanie Slovenska, krajiny, kultúry a jazyka. Zámerom Krajanského leta je podporiť rozvoj komunikácie v slovenskom jazyku u detí zo zahraničia, prehĺbiť ich vzťah ku Slovensku a slovenskej kultúre a podnietiť vzájomné spoznávanie sa so slovenskými deťmi z iných krajín sveta. Cieľom projektu je vytvorenie kreatívneho, pútavého a interaktívneho vzdelávacieho prostredia, ktoré prispeje k užitočnému a kvalitne strávenému času žiakov počas letných prázdnin. Žiaci budú mať možnosť naučiť sa viaceré piesne, tance, skúsiť si remeselné techniky a tomu pod. V programe sme pripravili turistické vychádzky, celodenné výlety a veľmi atraktívny program. Podrobný program pošleme po zaslaní prihlášok.

QR kód na prihlasovanie:

Scroll to Top