Ponuka: Didaktický kurz pre pedagógov zo slovenských škôl v zahraničí

Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude MC UMB v roku 2021 realizovať výhradne online formy vzdelávania. V prílohe je ponuka na online formu Didaktického kurzu a termín kurzu je 24.- 29.5.2021. Detailné informácie o jednotlivých témach a prednáškach nájdete v priloženom materiáli. Ak by ste mali akékoľvek doplňujúce otázky kontaktujte Zuzanu Drugovu.
Zoznamy účastníkov online formy vzdelávania orgaizátor potrebuje mať k dispozícii najneskôr v pondelok 17.5.2020. Následne vam budú zaslane technické zadania pre online formu účasti. O požiadavkách možnej online prihlášky na stránke MŠVVaŠ SR Vás budeme informovať na základe odpovede z ministerstva.

Priloha: Didaktický kurz UMB online 2021 03

 

Scroll to Top