Informácia o projekte Stretnutie folkloristov

Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou MS Josipovec v termíne 6. – 8. október 2023 organizuje trojdňové folklórno-tvorivé dielne pre folkloristov slovenských matíc teda slovenských kultúrno umeleckých spolkov v Chorvátsku so zameraním na autochtonný materiál detského repertoáru a budovanie vzťahu ku slovenským tradíciám vlastného prostredia. Projekt edukačno-umeleckého charakteru prepája detský scénicky prejav s detským ľudovým umeleckým prejavom predkov a rozvíja kompetencie účastníkov dielni.

Dielní sa budú môcť zúčastniť 2 – 4 folkloristi z každého slovenského spolku v Chorvátsku a budú prebiehať v priestoroch kultúrneho domu v Josipovci Punitovskom, kde účastníci budú počas uvedených dňoch ubytovaní, teda ideálne bude, ak účastníci po dielni nebudú cestovať domov, ale zostanú v Josipovci od piatka do nedele večer.

Odborný lektor projektu je Mgr. art. Martin Urban, PhD., odborník s dlhoročnou skúsenosťou so prácou s krajanskými spolkami v oblasti folklóru a scénickej umeleckej tvorby.

Prosíme Vás, aby ste už vopred plánovali účasť na tomto projekte, informovali o tejto možnosti svoje členstvo a určili účastníkov za vašu organizáciu.

vyzva Stretnutie folkloristov

prihlaska Stretnutie folkloristov

Scroll to Top