IV. ročník medzinárodnej súťaže – Slovenské rozprávky z celého sveta

Informujeme Vás, že 4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už IV. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola.

Súťaž sa uskutoční v termíne od 01. októbra 2021 do 27. marca 2022.

Súťaž je určená pre školy a vzdelávacie centrá s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí. Cieľom súťaže je prejaviť u detí a žiakov záujem o čítanie a prostredníctvom spoločnej knižnej tvorby, ktorá bude hlavným ocenením súťažiacich, spájať slovenské deti a žiakov po celom svete.

Viac informácii nájdete tu: Slovenské rozprávky z celého sveta – propozície IV. Jedlo

Scroll to Top