Nakrúcanie v Jurjevci, Markovci a Iloku

V máji pokračovalo Slovenské kultúrne centrum v Našiciach v nakrúcaní tém, ktoré v rámci projektu Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí (MySme) budú zaradené do krátkych vzdelávacích filmov zameraných na cieľovú skupinu detí, ktoré slovenčinu používajú predovšetkým v hovorovej forme.

Prvé májové natáčanie v spolupráci s Element Media j.s.r.o. sa uskutočnilo v Jurjevci Punitovskom, kde sa nakrúcali scénky na tému Detské hry kedysi a dnes. Udelené herecké role šikovne zahrali a zabudnuté detské hry, ktoré sa hrali naši predkovia znázornili bratia Franjo a Matija Drgovci a žiaci ZŠ Josipa Kozarca Petra Smješková a Daniel Hmura, ktorých pre túto príležitosť pripravila učiteľka slovenského jazyka a kultúry Boženka Dasovićová. Pre túto príležitosť členky MS v Jurjevci Punitovskom pripravili rekvizity na nakrúcanie.

Ďalšou destináciou, kde sa natáčala téma Môj obyčajný deň, boli Našice, resp. Markovec Našický. Úlohu chlapca, ktorý rozpráva o svojich aktivitách, šikovne zvládol siedmak Borna Bereš, ktorého na túto príležitosť pripravila učiteľka slovenského jazyka a kultúry Ana Maroševićová. Za spoluprácu treba poďakovať Základnej škole kráľa Tomislava v Našiciach, ako aj rodine mladého herca Berešovcov, ktorí nás srdečne pohostili a poskytli nám na túto príležitosť priestor svojho domova.

Posledná májová nahrávka bola urobená pri príležitosti kultúrneho programu v rámci podujatia Váľanie májového stromu, ktorý organizovala Matica slovenská v Iloku a Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra. Hercov Saru Lamošovú, Valentinu Pongracovú a Kristinu Lamošovú na tému Vystúpenie súboru pripravila Jarmilka Mudrohová. Vďaka spolupráci ilockých Slovákov táto téma prezentuje prípravu na vystúpenie, ale aj honosné ilocké kroje, tanec a spev.

Scenáre vznikli v spolupráci s odborníčkou Mgr. art. Katarínou Mišíkovou Hitzingerovou, ArtD.
Slovenské kultúrne centrum v Našiciach ďakuje všetkým za spoluprácu a usilovnosť pri realizácii tejto nie ľahkej, no pre zachovanie jazykovej identity dôležitej činnosti.

Scroll to Top