Odovzdávanie ceny žiačke ZŠ Stjepana Radića Bibinje a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Valentinou Bungurovou zaslanie diplomu a ceny zúčastnenej žiačke prostredníctvom pošty z dôvodu vzdialenosti školy od Slovenského kultúrneho centra v Našiciach. Ocenená žiačka ZŠ Stjepana Radića Bibinje: 2. mieseto – Valeria Čumbelić – 4. ročník
Scroll to Top