Odovzdávanie cien žiakom vysunutého pracoviska ZŠ kráľa Tomislava Našice v Markovci Našickom a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Anou Maroševićovou a s riaditeľkou základnej školy kráľa Tomislava Našice Vlatkou Zahirovićovou odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom vysunutého pracoviska uvedenej školy v Markovci.

Dňa 25. marca 2021 v triede školy, za prítomnosti učiteľky, sa riaditeľka SKC-a Našice Sandra Kraljová Vukšićová a kustód Marko Kurtek poďakovali zúčastneným žiakom a ich učiteľom za hojnú účasť na súťaži a odovzdali skromné ocenenia. V rámci odovzdávania cien boli pedagógom predstavené doterajšie výsledky projektu Ja Som (Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie).

V rámci súťaže žiaci vysunutého pracoviska ZŠ kráľa Tomislava Našice v Markovci Našickom získali ocenenia, a to konkrétne:

1. miesto: Zoja Ličinić – 3. ročník
2. miesto: Marija Glavati – 1. ročník
2. miesto: Eleonora Krištofik – 2. ročník
3. miesto: Mark Vida – 4. ročník


Súťaže sa zúčastnili:


1. Roko Kubaček, 1. ročník
2. Noa Kubaček 1. ročník
3. Melissa Komjetan 1. ročník
4. Kristijan Jakovljević 1. ročník
5. Domagoj Komjetan, 2. ročník
6. Ante Dumenčić, 2. ročník
7. Vinko Jelinić, 2. ročník
8. Danijel Mandić, 2. ročník
9. Boško Jančuljak, 2. ročník
10. Gabrijel Lovrenčić, 2. ročník
11. Gabriel Budoš, 2. ročník
12. Petra Fedor, 2. ročník
13. Snjažana Amić, 2. ročník
14. Ivan Jančuljak, 2. ročník
15. David Komjetan, 3. ročník
16. Gabrijela Brizgala, 3. ročník
17. Emily Živkovič, 3. ročník
18. Marta Komjetan, 3. ročník
19. Nadia Batinić, 3. ročník
20. Luka Grahovac, 3 . ročník
21. David Sabljak, 3. ročník
22. Viktorija Tarcal, 3. ročník
23. Eva Komjetan, 4. ročník
24. Ema Hanižjar, 4. ročník
25. Krešimir Kranic, 4. ročník
26. Leona Meter, 4. ročník
27. Modela Ivanek, 4. ročník
28. Borna Bereš, 4. ročník
29. Mato Jančuljak, 4. ročník
30. Marijan Mihalek, 4. ročník
31. Lucija Budoš, 4. ročník
32. Dora Grubač, 4. ročník

Scroll to Top