Otvorené druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – tvorba ilustrácií

4. všeobecno-vzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka, I. – III. stupňa v Užhorode na Ukrajine s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR otvára druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – na tvorbu ilustrácií k literárnym prácam na tému „Moje najobľúbenejšie jedlo“, uvedeným v prílohe.

Výtvarné kolo bude prebiehať v termíne do 27. 03. 2022 podľa propozícií súťaže uvedených v prílohe: Slovenské rozprávky z celého sveta – propozície IV. Jedlo

Do výtvarného kola sa môžu prihlásiť aj kolektívy a deti z materských škôl.

Súťaž je určená pre školy a vzdelávacie centrá s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí.
Cieľom súťaže je vzbudiť u detí a žiakov záujem o čítanie a prostredníctvom spoločnej knižnej tvorby spájať slovenské deti a žiakov po celom svete.

Scroll to Top