Pozastavenie vlastivedného pobytu na Slovensku – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Gratulujeme víťazom 27. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v krajanskej kategórii, najmä Mariu Maroševć a Katje Kuricovej.

V súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu ÚSŽZ pozastavuje prípravu všetkých podujatí na Slovensku, ktoré organizuje. Žiaľ, v termíne 20. – 24. mája 2020 sa neuskutoční ani pobyt žiakov – ocenených účastníkov súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko a ich učiteľov slovenčiny, počas ktorého mali stráviť pár dní na Slovensku. Neuskutoční sa ani slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže v Nových Zámkoch.

ÚSŽZ chystá pre ocenených vecné dary vo forme kníh a bude sa snažiť, aby sa na budúci školský rok, v máji 2021, zúčastnili vlastivedného pobytu na Slovensku aj tohtoroční víťazi a ich pani učiteľky a páni učitelia slovenčiny spolu s novou skupinou – budúcoročnými ocenenými. Pozvanie sa týka aj tých, ktorí už nebudú žiakmi terajšej školy.

Vyhodnotenie_sutaze_2020

Scroll to Top