Práce z postupujucého kola 3. ročníka medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta a nová súťaž

Dávame do pozornosti postupujúce literárne práce 3. ročníka medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho a výtvarného kola.
Otvorene je druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – na tvorbu ilustrácií k literárnym prácam na tému Doprava – dopravné prostriedky, uvedeným v prílohe.

Výtvarné kolo bude prebiehať v termíne do 31. 03. 2021 (upravený termín) podľa propozícií súťaže uvedených v prílohe. Do výtvarného kola sa môžu opäť prihlásiť aj kolektívy a deti z materských škôl.

Súťaž je určená pre školy a vzdelávacie centrá s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí. Cieľom súťaže je vzbudiť u detí a žiakov záujem o čítanie a prostredníctvom spoločnej knižnej tvorby spájať slovenské deti a žiakov po celom svete.

Slovenské rozprávky z celého sveta – propozície III. Doprava

Slovenské rozprávky z celého sveta III. – literárne kolo

Scroll to Top