Prihlaška do registra slovenských vedcov a výskumných pracovníkov pôsobiacich v členských štátoch EÚ a zahraničí

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spustilo iniciatívu ALUMNI databázy. Jedná sa o register slovenských vedcov a výskumných pracovníkov pôsobiacich v členských štátoch EÚ a zahraničí.

Hlavným cieľom ALUMNI databázy je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce. Register vedcov pôsobiacich v zahraničí má slúžiť ako zdroj kontaktov pre (honorovaný) mentoring domácich riešiteľov projektov v rámcovom programe Horizont 2020 / Horizon Europe. Zároveň sa týmto spôsobom vytvorí databáza potenciálnych rečníkov aj na odborné podujatia v Slovenskej republike, z ktorého budú môcť čerpať ostatné verejné výskumné inštitúcie, univerzity i odborná verejnosť. CVTI SR už oslovila univerzitné kontaktné body pôsobiace na Slovensku, ako aj digitálne platformy. So súhlasom zúčastnených strán bude CVTI SR uchovávať kontaktné údaje vo svojej internej databáze.

Bližšie informácie o iniciatíve: http://eraportal.sk/eraportal/otvoreny-pracovny-trh-pre-vyskumnikov/#tabs_desc_1085_5

Scroll to Top