SKC Našice na výstave kníh a vydavateľstva v jazykoch národnostných menšín vo Vukovare

Výstava kníh a vydavateľstva v jazykoch národnostných menšín vo Vukovarsko-sriemskej župe pod názvom SAKNAM (chorvátska skratka pre Knižný a vydavateľský veľtrh národnostných menšín Vukovarsko-sriemskej župy) sa tohto roku konala v sobotu 21. októbra v kaštieli Eltz mestského múzea vo Vukovare.

Tohtoročný v poradí 5. SAKNAM bol organizovaný v spoluorganizácii Zväzu Rusínov Chorvátskej republiky a Rady rusínskej národnostnej menšiny vo Vukovarsko-sriemskej župe a pod patronátom Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky. Okrem rusínskej národnostnej menšiny vydavateľskú činnosť prezentovala aj bosniacka, maďarská, nemecká, slovenská, srbská a ukrajinská národnostná menšina.

Na začiatku programu prítomných privítala predsedníčka Zväzu Rusínov v Chorvátsku Dubravka Rašljaninová, ktorá zdôraznila, že toto podujatie má za cieľ priblížiť menšinové vydavateľstvo a aktivity menšín majoritnému obyvateľstvu a však aj spoznať sa vzájomne.

V mene Rady pre slovenskú národnostnú menšinu Vukovarsko-sriemskej župy bohatú vydavateľskú činnosť slovenskej menšiny v Chorvátsku za posledný rok prezentovala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová. Boli to diela:

Dielňa ručných prác Matice slovenskej Osijek autorov Marije Belajovej, Nevenky Dorčakovej, Roziky Hohošovej, Slavka Hohoša, Andriju Kurica a Roberta Zgrablića,
25 rokov Matice slovenskej Lipovľany 1996 – 2021 autora Josipa Krajčiho,
Pôvod slovenský, domovina Chorvátsko autora Andriju Kurica,
Priezviska a prímenia v slovenskej osade Jurjevac Punitovački autorov Very Majdiš a Andriju Kurica,
• Zborník prác z okrúhleho stola pod názvom Slováci v Chorvátsku a Slovensko,
• Ročenky Slovenského kultúrneho centra Našice za rok 2021 a 2022,
Slovenský etno dom s pohľadom do minulosti (chorvátska a slovenská jazyková mutácia) autorky Slavice Moslavac,
• Zbierka básní a próz žiakov základných a stredných škôl slovenských tried v Chorvátsku Kvapky 17,
• kultúrno-spoločenský časopis Slovákov v Chorvátsku Prameň.

Scroll to Top