Slovenské rozprávky z celého sveta

Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás informovať, že 4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR III. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola. Súťaž sa uskutoční v termíne od 15. októbra 2020 do 21. marca 2021, propozície súťaže zasielame v prílohe.
Súťaž je určená pre školy a vzdelávacie centrá s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí. Cieľom súťaže je prejaviť u detí a žiakov záujem o čítanie a prostredníctvom spoločnej knižnej tvorby, ktorá bude hlavným ocenením súťažiacich, spájať slovenské deti a žiakov po celom svete.
Veríme, že aj v tejto všeobecne nepriaznivej situácii Vás aj deti bude motivovať možnosť spolupráce na spoločnej knihe a opätovne sa zapojíte do III. ročníka súťaže.
Tešíme sa na krásne práce a prajeme všetko dobré.
Propozicie najdete tu
Scroll to Top