Slovensko – partnerská krajina na 26. medzinárodnom festivale čipky v Lepoglave

V dňoch 9. až 11. septembra sa v Lepoglave konal 26. Medzinárodný festival čipky Lepoglava 2022. Tohtoročný festival s témou “Čipka a umenie“ bol hostiteľom početných chorvátskych čipkárskych združení, škôl ako aj združení z ôsmich krajín: Maďarska, Slovinska, Belgicka, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Malty, Talianska a Slovenska, ktoré malo tento rok osobitné miesto a zastúpenie ako partnerská krajina.

Festival otvoril osobitný poradca pre kultúru prezidenta Chorvátskej republiky Zorana Milanovića Zdravko Zima, za prítomnosti vyslanca predsedu vlády Chorvátskej republiky Andreja Plenkovića varaždinského župana Anđelka Strička a zástupcov početných ministerstiev a parlamentných poslancov. Hostiteľovi primátorovi Marijanovi Škvarićovi a prítomným sa v mene partnerskej krajiny prihovoril Zdenko Galbavý, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Záhrebe.

Celkovo 11 čipkárskych spolkov prezentovalo čipkárske umenie z celého Slovenska. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe priblížilo krásy a výdobytky Slovenska návštevníkom festivalu prostredníctvom výstavy This is Slovakia (Ovo je Slovačka), ako aj možnosť ochutnávky slovenských vín spojených s prezentáciou tradičných slovenských a lepoglavských jedál.

Vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave sa členovia Univerzitného folklórneho spolku Mladosť z Banskej Bystrice zúčastnili prezentácie Slovenskej republiky výborným, zaujímavým a osobitným scénickým vystúpením. Program Miesto na zemi – obrazy z Dolnej zeme, v scénickej a tanečnej gescii umeleckého vedúceho a choreografa Dr. Martina Urbana, stvárňuje stáročnú slovenskú históriu vysťahovalectva a boj o prežitie Slovákov vysťahovaných na Dolnú zem, teda aj do Chorvátska. Na tanečno-hudobnom programe sa po prvýkrát zúčastnili členky Slovenského kultúrno-umeleckého spolku bratov Banasovcov z Josipovca Punitovského s prezentáciou časti svadobného obradu čepčenia mladuchy. Úspešná a pozoruhodná scénická prezentácia partnerskej krajiny na 26. Medzinárodnom festivale čipky v Lepoglave vyvrcholila prednesom piesne Chodila dievčina venovanej všetkým, nielen prítomným čipkárom.

Na tohtoročnom medzinárodnom festivale čipiek mala zastúpenie aj slovenská národnostná menšina v Chorvátsku, ktorá sa zúčastnila festivalu v organizácií Slovenského kultúrneho centra Našicice. Počas dielní ručných prác predstavili svoje diela členky troch slovenských matíc. Kristína Mudrochová, Adriana Mudrochová a Vierka Zajacová z Matice slovenskej v Iloku prezentovali umenie práce s vlnou, Zrinka Pajesková, Štefanija Kaniseková a Katica Kuricová z Matice slovenskej v Josipovci vo svojom stánku vystavovali vyšívané obrusy a utierky, háčkované ručné práce a predmety zdobené špagátom, kým Vera Majdišová, Marija Kristeková a Željka Kolariková z Matice slovenskej v Jurjevci Punitovskom prezentovali prevažne dekoratívne predmety zo šúpolia.

Výstava v gescii Slovenského kultúrneho centra Našice Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek vďaka finančnej podpore Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky našla svoje miesto v Pavlínskom kláštore mesta Lepoglavy, kde bola prezentovaná popri už spomínanej výstave This is Slovakia. Čipka sa totiž tradične používala na zdobenie obruby textilných kuchynských utierok s nápismi a poučeniami, a zaujímavosťou je, že lemovanie jednej z Lipovlian bol zdobený práve paličkovanou čipkou, ktorá je charakteristická pre Lepoglavu, ale aj rôzne oblasti Slovenska.

Z festivalu, ktorý sa konal pod vysokou záštitou prezidenta Chorvátskej republiky Zorana Milanovića a pod záštitou ministerstiev kultúry a médií, turizmu a športu a poľnohospodárstva, Chorvátskej komisie pre UNESCO, Chorvátskeho turistického spolku, Varaždínskej župy a Mesta Lepoglava, účastníci odišli bohatší o nové priateľstvá ktoré, v prípade, že sa plány a predpoklady splnia, prerastú do nových medzinárodných projektov a prepájania rodinných príbehov a osudov nielen Slovákov, s hľadaním ich domoviny prostredníctvom vysťahovalectva.

.
Previous slide
Next slide
Scroll to Top