Štátne odborné stretnutie pre pedagógov vzdelávacích inštitúcií v jazyku a písme národnostných menšín na území Chorvátskej republiky

Agentúra pre vzdelávanie, pobočka v Rijeke, zorganizovala 20. a 21. mája 2021 Štátne odborné stretnutie pre pedagógov vzdelávacích inštitúcií v jazyku a písme národnostných menšín na území Chorvátskej republiky. Témou stretnutia boli Kľúčové vlastnosti aplikácie kurikula materinských jazykov národnostných menšín v závislosti od modelu vzdelávania v jazyku a písme národnostných menšín (model A, B a C vzdelávania).

Počas stretnutia sa uskutočnili dve plenárne prednášky. Na tému Vzdelávanie v chorvátskom modeli ochrany národnostných menšín hovoril prof. sc. Siniša Tatalović z Fakulty politických vied Záhrebskej univerzity, pričom prednášku Národnostné menšiny v Chorvátsku – história a výskum predniesol dr. sc. Filip Škiljan z Inštitútu pre migrácie a národnosti.

V rámci programu prvého dňa konferencie boli predstavené hlavné črty vzdelávania v jazyku a písme určitých národnostných menšín. Slovenské školstvo v Chorvátsku predstavila Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice, ktoré koordinuje slovenské školstvo v Chorvátsku.

Počas druhého dňa konferencie, po plenárnej prednáške na tému Vedomé používanie slov ako prostriedku medzikultúrnej komunikácie od Andree Salesa, profesora psychoterapie z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity v Padove, nasledovali prezentácie jednotlivých predstaviteľov národnostných menšín. Táto časť programu sa konala pod spoločným názvom Jazyková, literárna a kultúrna tradícia národnostných menšín. Slovenskú menšinu zastupovala Ana Maroševć, profesorka slovenského jazyka a literatúry, zamestnaná na Základnej škole kráľa Tomislava Našice, ako aj na vysunutom pracovisku v Markovci Našickom, s prezentáciou na tému Dielne v rámci výučby slovenského jazyka a kultúry v súvislosti so slovenskými zvykmi.

Podľa koordinátorky stretnutia Patrizie Pitacco, hlavnej poradkyne pre taliansku národnostnú menšinu, „bolo v roku 2010 zorganizované posledné štátne stretnutie pre národnostné menšiny a odvtedy sa nám len teraz podarilo stretnutie opäť zorganizovať. Tento rok boli napriek pandémii a všetkým ťažkostiam, ktoré so sebou priniesla a nesie, vytvorené priaznivé podmienky na uskutočnenie tejto myšlienky. Účastníci pozitívne hodnotili možnosť účasti na takomto zhromaždení. Zdieľanie skúseností a spoznávanie ďalších národnostných menšín je veľkou pomocou a prínosom pre ďalší rozvoj systému.

Na záver prinášame záverečné posolstvo konferencie: „… do organizácie tejto konferencie bolo investovaných veľa úsilia, vedomostí, zručností a emócií. Chceli sme sa navzájom spoznať a ukázať, aké sú naše špecifiká a rozdiely. Ukázali sme tiež to, čo máme spoločné: láska k materinskému jazyku, oddanosť tradíciám a ich koreňom, úcta k ich pôvodu a túžba po tom, aby ich širšie spoločenstvo uznávalo a rešpektovalo. Uvedomili sme si, že práve túto hodnotu je potrebné vyčítať z kurikúl materinských jazykov národnostných menšín. “

 

Scroll to Top