Stretnutie so štátnou tajomníčkou

FOTO: Stretnutie na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Záhrebe: poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny Andrija Kuric, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Oľga Nachtmannová, J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe Peter Susko, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra.

Na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe sa uskutočnilo stretnutie krajanov so štátnou tajomníčkou Oľgou Nachtmannovou

V rámci programu polročného predsedníctva Chorvátskej republiky v Rade EÚ sa v Záhrebe v dňoch 3. – 4. februára 2020 konalo „Neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť – Výskum“ (Informal Meeting of ministers responsible for Competitiveness – Research). Delegáciu Slovenskej republiky na uvedenom rokovaní viedla štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Oľga Nachtmannová.

V utorok 4. februára 2020 štátna tajomníčka navštívila aj Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Záhrebe. Pri tejto príležitosti zorganizoval veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku J. E. Peter Susko krátke stretnutie zástupcov krajanov s pani štátnou tajomníčkou Nachtmannovou. Bola to príležitosť prediskutovať témy týkajúce sa školstva a vzdelávania príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, resp. témy z portfólia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zástupcov krajanov na pôde slovenského veľvyslanectva v Záhrebe privítala zástupkyňa veľvyslanca Zuzana Chudá a najmä veľvyslanec Peter Susko.

Na úvod stretnutia poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny Andrija Kuric predstavil základné informácie o stave slovenského školstva v Chorvátsku, informoval o modeli vyučovania, spravovania škôl v rámci školského systému, ale aj o počte základných a stredných škôl, tried, žiakov a pedagógov.

O pokroku v oblasti predškolského vzdelávania Slovákov v Chorvátsku, konkrétne o výstavbe materských škôlok v Jelisavci a Punitovciach, štátnu tajomníčku Nachtmannovu informoval predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra.

Stručnú správu na tému starostlivosť o krajanov v Chorvátsku cez program vládnych štipendií SR, ako aj prezentáciu záujmu o možnosť štúdia slovenského jazyka na Univerzite Josipa Jurja Strossmayera v Osijeku predložila zúčastneným riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić.
Na stretnutí odzneli aj informácie o potrebách základných a stredných škôl, na ktorých sa slovenský jazyk vyučuje, ale aj pochvala spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úradom pre Slovákoch žijúcich v zahraničí a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Záhrebe.

Scroll to Top