Tradícia netradičným spôsobom

Vianočné stretnutia organizované Radou slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župy sa stali tradíciou, na ktorú je pravidelne pozývané Slovenské kultúrne centrum Našice. Keďže z dôvodu epidemických opatrení nie je možné tento rok stretnutie uskutočniť ako v minulosti, pre zachovanie tejto tradície predsedníčka Rady slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župy Ana Kanđera osobne navštívila mnoho spolupracovníkov, a tak dňa 28.12. 2020 aj Slovenské kultúrne centrum Našice.


Pri tejto príležitosti sme predstavili niektoré z myšlienok o možnostiach spolupráce s ostatnými národnostnými menšinami Osijecko-baranjskej župy v oblasti výstavnej činnosti v nasledujúcom roku, čomu, ako povedala predsedníčka Ana Kanđera, Rada slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župy ochotne poskytne podporu.

Scroll to Top