V Ý Z V A na školiace podujatie z oblasti scénických foriem prezentácie folklóru a divadla

Vážení pedagógovia, umeleckí vedúci, členovia slovenských folklórnych a divadelných súborov,

Slovenské kultúrne centrum Našice spolu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás vyzýva prihlásiť sa na

školiace podujatie z oblasti scénických foriem prezentácie folklóru a divadla.

Školenie sa koná v rámci Erasmus + projektu Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, JaSom (číslo projektu: 2019 – 1 – SK01 – KA201 – 060682)

Termín realizácie:
1. stretnutie 10. augusta od 16:00 do 20:00
2. stretnutie 11. augusta od 16:00 do 20:00
3. stretnutie 12. augusta od 16:00 do 20:00

Miesto realizácie: Slovenské kultúrne centrum Našice, Braće Radića 68, 31 500 Našice

Školenie ponúka možnosť bezplatného získavania vedomosti z oblasti scénického prejavu (tanečného, speváckeho, divadelného), terénneho výskumu a práce s terénnym materiálom a vhodných foriem ich spracovania do scénickej formy.

Školenie bude viesť Mgr. art. Martin Urban, PhD., vysokoškolský pedagóg, choreograf, režisér, lektor na seminároch s dlhoročnou praxou v krajanskom prostredí a Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová, pracovníčka Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB, interpretka slovenských ľudových piesní a odborníčka na terénny výskum nárečia a tradičnej ľudovej kultúry. Príklady z praxe scénického prejavu a spracovania materiálu ľudovej piesne a zvykoslovia z prostredia Slovákov žijúcich v Rumunsku prinesie Mgr. Alexander Mlinarčik.

Priestory na realizáciu projektu, ako aj stravovanie, cestu a odborné služby hradia organizátori.

Prihlášku nájdete tu: prihlaska na skolenie v Chorvatsku
alebo nás kontaktujte na e-mail: tatjana.buha89@gmail.com

Termín podania prihlášky: do 3. 8. 2020.

Scroll to Top