Veľvyslanec Slovenska po prvýkrát navštívil Slovenské kultúrne centrum Našice

Slovenské kultúrne centrum Našice po prvýkrát navštívili veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Peter Susko a konzulka Linda Karašová.

Keďže sa rekonštrukcia objektu vo vlastníctve Zväzu Slovákov, a ktorý používa Slovenské kultúrne centrum Našice, blíži ku koncu, nastal čas na konkrétnu spoluprácu na vzdelávacích a kultúrnych programoch, čo bolo nosnou témou tohto stretnutia.

Hostí z veľvyslanectva privítali 25. februára zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra Našice, a stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia Zväzu Slovákov, zakladatelia Slovenského kultúrneho centra Našice. V rozhovore bola dohodnutá konkrétna pomoc a podpora veľvyslanectva na projektoch, z ktorých niektoré budú realizované už v nadchádzajúcich týždňoch. Spolupráca sa bude rozvíjať v oblasti výstavnej činnosti, ale aj zábavno-edukačných programov pre žiakov slovenského jazyka.
Pri tejto príležitosti veľvyslanec Susko predložil niekoľko návrhov v súvislosti s úsilím vrátiť slovenský jazyk na osijeckú univerzitu, a realizácia ktorých si vyžaduje synergiu kompetentných inštitúcií zo Slovenska a z Chorvátska.

Podporu Slovenskému kultúrnemu centru Našice, ako aj ostatným slovenským organizáciám ktoré pôsobia v Chorvátsku, slovenská vláda poskytuje nie len cez veľvyslanectvo v Záhrebe, ale aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prostredníctvom ktorého pred desiatimi rokmi bola zabezpečená časť finančných prostriedkov určených na kúpu sídla Zväzu Slovákov, ako aj finančná podpora projektov Slovenského kultúrneho centra Našice od jeho založenia do dnes.

Previous slide
Next slide
Scroll to Top