Výsledký súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta IV.

Štvrtá všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasila v poradí už IV. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostávala z literárneho kola a výtvarného kola.

Súťaž bola určená pre školy a vzdelávacie centrá s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí.
Tento rok sa do súťaže zapojilo spolu 29 škôl a centier z 13. krajín sveta.
Cieľom súťaže bolo prejaviť u detí a žiakov záujem o čítanie a prostredníctvom spoločnej knižnej tvorby spájať slovenské deti a žiakov po celom svete.

Prinášame menný zoznam víťazov jednotlivých kategórií:

Vyhodnotenie výtvarného kola -Slovenské rozprávky z celého sveta IV.

Vyhodnotenie literárneho kola – Slovenské rozprávky z celého sveta IV.

Scroll to Top