Výstava Inšpiratívni matičiari v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Vernisážou putovnej výstavy Inšpiratívni matičiari Veroniky Grznárovej a Tomáša Králika vo výstavnej sieni Slovenského kultúrneho centra Našice 23. mája bol oslávený Medzinárodný deň múzeí.

Putovná výstava Matice slovenskej so sídlom v Martine prostredníctvom súčasného grafického umenia predstavuje dvanásť významných osobností Matice slovenskej, ktoré v najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizni Slovákov a Sloveniek dosiahli vo svojej dobe obrovské úspechy. Ich príbehy a životné dielo nielenže ovplyvnili dejinný vývoj Matice slovenskej a slovenského národa, ale sú stále živým zdrojom inšpirácie pre súčasne generácie spisovateľov, výtvarníkov, fotografov, filmárov, organizátorov kultúry či dokonca politikov, diplomatov a manažérov.

Výstavu najskôr navštívili žiaci 6., 7. a 8. ročníka ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach v sprievode učiteľky Slovenského jazyka a kultúry Any Marošević, ktorých na úvod pozdravila riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić, a priblížila im úlohu a význam múzeí v spoločnosti.

Kustódka Tatjana Seničanin oboznámila návštevníkov s obsahom výstavy, po ktorej žiaci interaktívnym spôsobom hľadali prepojenia jednotlivých matičiarov s ich úspechmi.

Vďaka podpore Rady pre národnostné menšiny, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej so sídlom v Martine návštevníci majú možnosť pozrieť si výstavu v Slovenskom kultúrnom centre Našice do konca júla.

Scroll to Top