Záverečné stretnutie v rámci projektu JaSom

Od 1. do 3. júna 2022 sa v Banskej Bystrici konalo záverečné stretnutie projektu Erasmus + Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, JaSom (číslo projektu: 2019 – 1 – SK01 – KA201 – 060682).

V rámci projektu sa konali tri aktivity:

Nadnárodné projektové stretnutie projektového tímu počas ktorého sa partneri zo Slovenska, Rumunska, Srbska a Chorvátska zaoberali záverečnými aktivitami a ekonomickou stránkou projektu.

Školenie, ktorého účastníkmi boli pedagógovia zo slovenských škôl a vedúci folklórnych súborov z partnerských krajín.

Konferencia na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. Účastníkmi konferencie boli žiaci troch tried, ktorým bol prezentovaný život slovenskej menšiny z partnerských krajín. Chorvátsko predstavilo vydavateľskú činnosť malou výstavou publikácií Slovákov v Chorvátsku, a zvlášť publikáciu Tradičná kultúra Josipovca – ako nám dobre bolo, ktorú predstavila autorka Anica Popovićová a publikáciu Slovenského kultúrneho centra Našice pod názvom Druhých päť rokov pôsobenia Slovenského kultúrneho centra Našice 2016 – 2020, Druhých päť rokov na jednotku predstavila riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová.

Pre účastníkov projektu bolo organizované predstavenie programu Obrazy z Dolnej zemi – miesto na zemi, ktorého autorom je Mgr. art. Martin Urban, PhD. a interpretom je UFS Mladosť.

Previous slide
Next slide
Scroll to Top