Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

V Chorvátsku v súčasnosti 440 žiakov na základných školách navštevuje hodiny slovenského jazyka a kultúry. S cieľom uvedomiť si dôležitosť materinského jazyka, Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci so školami, na ktorých sa slovenský jazyk vyučuje, a pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, každoročne pripravuje vzdelávacie podujatie.

V tomto roku pracovníčky SKC Našice, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninova, pripravili program na tému Ja som kto?, v rámci ktorého žiakom priblížili obsah a význam medzinárodného projektu, ktorého logo zneje Ja som.

So žiakmi základných škôl v Jelisavci, Markovci, Josipovci Punitovskom, Jurjevci Punitovskom a v Našiciach 17., 19. a 21 februára hľadali odpoveď na otázky: Aký vplyv na nás má materinská reč? V ktorých sférach života používame slovenský jazyk? Či poznáme alebo aj používame slovenské nárečia? Či sme si utvorili vlastne nárečie, keďže od materského etnika žijeme oddelené už vyše storočia? Aké prejavy alebo formy ľudovej slovesnosti poznáme?

Keďže zámerom medzinárodného projektu Ja som (Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie) je výskum nárečia, ľudových piesní a scénického prejavu medzi Slovákmi v Srbsku, Rumunsku a Chorvátsku, žiaci ku každému z uvedených prejavov pripravili ukážky súvisiace so slovenským nárečím ich prostredia, a predviedli sólovú alebo skupinovú interpretáciu niekoľkých ľudových piesní.

V rámci ukážky scénického prejavu účastníci prezentovali svoje jazykové a iné vedomosti v slovenskom materinskom jazyku v podobe prozaického alebo poetického prednesu vlastných literárnych počinov alebo interpretáciou diel známych básnikov a spisovateľov, a to všetko s cieľom povzbudiť záujem o slovenskú materinskú reč.

Previous slide
Next slide
Scroll to Top