10. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

V Békešskej Čabe sa dňa 12. októbra konal 10. ročník stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov. Z Chorvátska sa ho zúčastnili poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny Andrija Kuric, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Králjová Vukšićová a učiteľka Ana Maroševićová, ktorá sa stretnutia aktívne zúčastnila s príspevkom Slovenské národnostné školstvo, spojenie tradície a moderny. Na stretnutí odznelo celkovo desať príspevkov na tému Tradícia a modernizácia, zmeny vo výchovnovzdelávacom procese spôsobené globalizáciou a požiadavky, ktoré z nich vyplývajú pre slovenské národnostné školstvo v zahraničí. Úvodnú prednášku mal doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. Následne predstavili slovenskí dolnozemskí učitelia skúsenosti v praxi a situáciu vo svojich krajinách – Maďarsku, Srbsku a Rumunsku. Naše predsavzatie z minulého stretnutia v Bekešskej Čabe v roku 2016, aby sa na ňom aktívne zúčastnilo aj Chorvátsko, tak bolo splnené.

Článok učiteľky Ani Maroševićovej:

Slovenčinár 2019 _ Ana Marošević_ članok_compressed (1)

Scroll to Top