O rodine Pejačević a kultúrno-historických vzťahoch Chorvátov a Slovákov

Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej v piatok 4. 10. v Chorvátskom centre burgenlandských Chorvátov vo Viedni.

Výstavy sa zúčastnil potomok našickej vetvy rodu Pejačevićovcov Ladislav Pejačević (78) z Viedne, riaditeľ slovenského inštitútu vo Viedni Igor Skoček a Milina Sklabinská z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave.

Podujatie otvorila veľvyslankyňa Chorvátskej republiky v Rakúsku dr. Vesna Cvjetkovićová, ktorá zdôraznila význam novej spolupráce dvoch národnostných menšín – Slovákov v Chorvátsku s burgenlandskými Chorvátmi v Rakúsku a inde.

Slováci v Chorvátsku sú jednou z 22 uznaných národnostných menšín, ktoré zušľachťujú a obohacujú krajinu, v ktorej žijú, povedala veľvyslankyňa Chorvátska, a doplnila, že národnostné menšiny sú „mostom väzby“ Chorvátska s ich materskými krajinami.

Zdôraznila, že sa Chorváti a Slováci, tak v Chorvátsku, ako aj na Slovensku, vnímajú ako priatelia. Poukázala aj na význam skladateľky Dory Pejačevićovej, ktorej viaceré diela boli uvedené vo Viedni v rámci Roku kultúry Rakúsko – Chorvátsko 2017, pre chorvátsku a európsku kultúru.

Prítomným sa prihovorila aj riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach dr. sc. Sandra Kraljová Vukšićová. Poďakovala sa hlavnej tajomníčke Chorvátskeho centra Gabrijele Novak-Karall za prvú spoluprácu s burgenlandskými Chorvátmi v Rakúsku, a zdôraznila, že je presvedčená o jej pokračovaní, lebo obe národnostné menšiny majú ten istý cieľ: rozvíjať a ochraňovať svoj jazyk, kultúru a identitu vo svojej novej vlasti.

Dr. sc. Kraljová Vukšićová zdôraznila, že šľachtický rod Pejačevićovcov mal významnú úlohu v politickom, spoločenskom, hospodárskom a kultúrnom živote Chorvátska počas 18., 19. a začiatkom 20. storočia, a zvlášť sa zaslúžil o rozvoj Našíc a našického kraja, ako aj celej Slavónie. Dodala, že z nej vzišlo niekoľko významných osôb, medzi ktorými sú aj dvaja báni – Ladislav a Teodor.

Táto rodina spája kultúru a históriu na území trojuholníka Rakúsko-Chorvátsko-Slovensko, dodala na záver dr. Kraljová Vukšićová.

O výstave kustódky a riaditeľky Vlastivedného múzea v Našiciach Silvije Lučevnjakovej hovorila kustódka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Tatjana Seničaninová. Zdôraznila, že výstava na 16 paneloch sprostredkováva kultúrno-historický a politický kontext vysťahovania Slovákov do našického kraja a podporu ich presídľovania sa do tejto časti Slavónska zo strany rodu Pejačevićovcov. Dodala, že výstava zaujímavým spôsobom a z vlastnej perspektívy približuje fenomén vysťahovania Slovákov do našického kraja, jeho dôvody a načasovanie. Vyzdvihla, že je výstava doplnená aj príležitostným katalógom v chorvátskom, slovenskom a nemeckom jazyku.

 

V mene hostiteľa prejavila Gabrijela Novak-Karall spokojnosť s nadviazanou spoluprácou burgenlandských Chorvátov so Slovákmi z Chorvátska, zdôrazniac, že určite budú pokračovať v spolupráci, keďže tieto dve menšiny majú veľa spoločných tém a styčných bodov.

Hudobným sprievodom výstavy prispela skvelým stvárnením diel skladateľky Dory Pejačevićovej a ďalších autorov mladá chorvátska huslistka Karla Križová v sprievode svojho otca, pianistu a hudobného pedagóga Venca Križa.

Výstava vo Viedni, ktorú podporili Ministerstvo kultúry Chorvátskej republiky, Rada pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Zväz Slovákov, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, Osijecko-baranjská župa, mesto Našice a HEP d.o.o., potrvá do 20. októbra 2019.

Scroll to Top