15. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2022

ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov základných a stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí literárnu súťaž.
Obsahom 15.ročníka celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2022 je téma:

Ako nás neviditeľné putá spájajú s domovom
Motto: „Prečo sa vlastne ľudia z cudziny radi vracajú? …Nielen preto, že sa chcú vrátiť do svojej vlasti, rodného kraja, ale hlavne preto, že cudzou rečou sa nedá povedať to, čo sa dá povedať v rodnej reči.“

Jozef Mistrík, slovenský jazykovedec

Podmienky súťaže:

 1. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–16 rokov (základné a stredné školy na Slovensku a v zahraničí).
 2. Súťažná práca musí byť napísaná v slovenčine.
 3. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu v MS Word na adresu: sutaz@zsmh.sk.
 4. Do predmetu správy/mailu uveďte: „Súťaž-HNČ-PRIEZVISKO a MENO“ a do textu správy úplné údaje o žiakoch (meno a priezvisko, vek, trieda, úplná adresa školy, meno a kontakt na učiteľa) Samotný text súťažnej práce uložte vo formáte .doc/.docx v tvare „HNC_PRIEZVISKO MENO“ (nie PDF)
 5. Termín doručenia prác: najneskôr do 15.5.2022
 6. Vyhodnotenie: koncom júna na stránke školy (www.zsmh.sk) a odovzdanie ocenení v Pállfyho paláci v Bratislave (s prihliadnutím na epidemické opatrenia) – predpokladaný termín 21.6.2022
 7. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov
 8. Maximálny počet prác z jednej školy: 5
 9. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.
 10. V textovom súbore so zaslanou prácou prosíme uviesť :
   • meno a priezvisko súťažiaceho
   • vek a navštevovaný ročník
   • presný názov a úplnú adresu navštevovanej školy
   • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy/učiteľa
   • meno učiteľa

Hodnotiaca porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, zástupcu Vydavateľstva SAV Veda a učiteľov zo ZŠ s MŠ M. Hodžu.
Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme, ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže.
Zoznam ocenených účastníkov bude uverejnený aj na internetovej stránke www.zsmh.sk.

Scroll to Top