24. ročník prehliadky Slovenčina moja v Jelisavci

Literárno-recitačno-dramatická prehliadka „Slovenčina moja“ bola usporiadaná dňa 11. novembra v Jelisavci pod organizačnou taktovkou Slovenského kultúrneho centra v Našiciach. Hostiteľom tohto celoštátneho podujatia, v rámci ktorého sa každoročne prezentuje žiacka činnosť v slovenskom jazyku, bola Základná škola Ivana Brníka Slováka v Jelisavci, kým na organizácii sa okrem SKC v Našiciach podieľala aj Matica slovenská v Jelisavci. Podujatie sa uskutočnilo v športovej hale ZŠ Ivana Brníka Slováka so začiatkom o 11. hodine.

Pred umelecko-recitačným prejavom žiakov a po chorvátskej a slovenskej hymne v predvedení žiakov z jelisavskej školy privítala všetkých hostí, účinkujúcich, žiakov a učiteľov, ako aj všetkých prítomných riaditeľka Základnej školy I. B. Slováka Ljerka Ćorkovićová, ktorá zvlášť pozdravila vzácnych hostí: konzulku veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku Lindu Karašovú, radcu veľvyslanectva Jána Holiča, poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimira Bileka, poradcu pre slovenský jazyk pri Ministerstve školstva a vedy ChR Andriju Kurica, predsedu Zväzu Slovákov Mirka Vavru, podpredsedu Zväzu pre informovanie a školstvo Josipa Krajčiho, tajomníčku Zväzu Branku Baksovú, predsedníčku chorvátsko-česko-slovenského združenia Oko Jadrana Moniku Sunarovú, riaditeľku Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandru Kraljovú Vukšićovú a jeho kustódku Tatjanu Seničaninovú, predsedu Rady slovenskej národnostnej menšiny v Osijecko-baranjskej župe Franja Kanđeru, predsedníčku Rady slovenskej národnostnej menšiny mesta Našice Anu Kanđerovú, podpredsedu Matice slovenskej v Jelisavci Danijela Kubalu, predsedu Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Ivana Brníka Slováka Slavka Hulaka, riaditeľku ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach Vlatku Zahirovićovú, riaditeľku ZŠ Vladimira Nazora v Novej Bukovici Laretu Žubrinićovú, predsedov spolkov v Jelisavci a hostí zo Základnej školy Jána Čajáka z Báčskeho Petrovca.

K prítomným sa príležitostnými slovami prihovorili:
Linda Karašová: „V mene veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku ďakujem žiakom a učiteľom, ktorí prispeli svojou snahou o tento krásny deň. Zároveň som veľmi rada, že sa naša slovenčina, ten krásny jazyk, stále rozvíja tu medzi vami a najmä medzi žiakmi. Ďakujeme učiteľom a organizátorom a držíme palce všetkým.“

Vladimir Bilek: „Milé deti, vážení hostia, som naozaj hrdý, že som dnes tu v miestnosti preplnenej deťmi, ktoré zachovávajú svoju tradíciu, kultúru a materinský jazyk. Dnes sa slovenčina učí na 18 školách. To je dôkazom, že Slováci majú radi svoju kultúru a jazyk, a na ich zachovávaní nerobia iba preto, aby vedeli viac, ale aj preto že nesú slovenčinu v srdci. Za to ďakujem učiteľom, profesorom, riaditeľom a organizáciám Slovákov v Chorvátsku. Kým máme toľko detí, ktoré zachovávajú svoj jazyk, nemusíme sa báť o budúcnosť. Gratulujem a teším sa na dnešný program.“

Mirko Vavra: „Vážené dámy, páni, milí žiaci, pozdravujem vás všetkých v mene Zväzu Slovákov, vo svojom osobnom mene a mene všetkých matíc slovenských v Chorvátsku. Pri tejto príležitosti by som sa poďakoval Základnej škole Ivana Brníka Slováka v Jelisavci za výbornú organizáciu a Slovenskému kultúrnemu centru v Našiciach za starostlivosť o slovenské školstvo. Som rád, že vás dnes vidím v takomto veľkom počte, zvlášť rodičov, ktorí prišli podporiť svoje deti, a ktorí naďalej prenášajú slovenský jazyk na svojich potomkov. Dúfam, milé deti, že jedného dňa, keď budete dospelí, budete aj vy učiť svoje deti slovenčinu. A to aj z dôvodu, že v dnešnej multikultúrnej Európe, keď človek ovláda 2-3 jazyky, sa automaticky stáva bohatším.“

Kultúrno-umeleckú časť programu otvorili jelisavskí tanečníci detskej skupiny Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Ivana Brníka Slováka v sprievode ich hudobnej skupiny tancami pod názvom Hore tým potokom a Veje vietor, veje. Po nich sa početnému obecenstvu predstavilo takmer sto účinkujúcich detí z jedenástich škôl. Žiaci zo ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci pod vedením učiteľky Branky Kandžerovej sa predstavili scénkou Lenky Dedinskej Labutie jazero a básňou Kristy Bendovej Keby mala rozum stonožka. Pod vedením učiteľa Vlatka Miksada vystúpili deti zo ZŠ Julija Benešića Ilok so scénkou Petra Hudáka Nefunguje, deti zo ZŠ Josipa Kozarca Soljani so scénkou Vlatka Miksada Išiel Pán Boh sám do raja, a žiak ZŠ Vladimira Becića v Osijeku s básňou Františka Rojčeka Záhadné písmeno. Žiačky nižších ročníkov ZŠ Julija Benešića pod vedením učiteľky Marije Pejakovej predviedli báseň Kristy Bendovej Prekážka a žiačky 5. triedy scénku Kataríny Dozsovej Čert na hubách. Básňou Martina Braxatorisa Sládkoviča Ja som šuhaj sa predstavil žiak ZŠ Josipa Kozarca v Lipovľanoch, s básňou Na hrade Štefana Moravčíka žiačka zo ZŠ „Mladost“ v Jakšići a žiačky Gymnázia v Požege predviedli scénku Slovensko pod vedením učiteľky Jeleny Dejanovićovej. Učiteľka Ana Maroševićová pripravila žiakov zo ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach, ktorí predviedli recitačné pásmo Farebný svet a scénku Viete čo sú bájky?, kým žiaci pobočkovej školy v Markovci Našickom odrecitovali báseň Sloboda a predviedli scénku Jána Uličiarskeho pod názvom Tik – tak. Žiaci ZŠ Josipa Kozaraca v Josipovci predviedli dve scénky pod názvom Stratený život a Tri zlé princezné pod taktovkou učiteľa Josipa Kvasnovského. Učiteľka Maja Kanđerová nacvičila so žiakmi zo ZŠ Višnjevac scénku Striborov les, žiačka zo ZŠ Ivana Gorana Kovačića v Zdencoch zarecitovala báseň Miroslava Váleka Večer a žiačka zo ZŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica Elena Kolenová zarecitovala svoje autorské básne Pohľad a V mojom svete. Celkom na záver sa predstavili aj dve žiačky zo Základnej školy Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca zo susednej Vojvodiny, ktoré svojim prednesom pozdvihli tohtoročnú Slovenčinu moju na medzinárodnú úroveň. Anabela Myjavcová sa predstavila s básňou Červená čiapočka od Frantička Hrubína a Marcela Gániová predviedla báseň Kristy Bendovej Slohová úloha.

Po žiackych divadelno-literárnych prejavoch bola prezentovaná nová zbierka žiackych prác Kvapky XIII, ktorú predstavili poradca pre slovenský jazyk pri Ministerstve školstva Chorvátskej republiky Andrija Kuric a predseda Aktívu učiteľov slovenčiny v Chorvátsku Josip Kvasnovski.

Josip Kvasnovski: „Ako to býva zvykom, na záver dnešného programu vzdávame hold snahe a pracovitosti detských rúk. Jeden známy spisovateľ napísal: „Slovenčina, kto ti dal toľko nežných krás?“ Áno, krásu dávajú aj naše deti. Nech tá krása odznieva v týchto Kvapkách. Ďakujem ešte raz učiteľom za ich pedagogickú prácu, ako aj našim žiakom, že sme tu. Počuli sme od nich dnes, že sa v domácnostiach viac-menej hovorí po chorvátsky, ale ďakujeme im, že nezabúdajú ani na svoju materinskú reč. Nech Pán Boh daruje moc rozumu našim budúcim generáciám, aby boli tieto Kvapky živé a aby sa slovenská reč šírila aj na budúce generácie.“

Andrija Kuric: „Milí žiaci, milí učitelia, vážení hostia, srdečné vás pozdravujem, a želám našim žiakom, aby aj naďalej písali, aby táto knižočka bola v budúcnosti hrubšia. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tejto publikácii, ktorá je síce skromná ale veľmi vzácna. Ďakujem SKC v Našiciach, Ministerstvu školstva a vedy ChR, Zväzu Slovákov, a všetkým školám, kde sa učí slovenský jazyk. Prial by som si, aby táto knižka aj naďalej bola takáto pekná a aby sme budúceho roku mali 14. krásne a bohatšie vydanie. Sú v nej prekrásne pesničky a básne, ktoré vychádzajú z vášho srdca. Nech Pán Boh požehná vašu prácu, prácu vašich učiteľov, rodičov a všetkých nás. Prajem pani riaditeľke a jej spolupracovníkom, aby aj ďalej takto pracovali. Ďakujem pekne za pohostinnosť a predovšetkým vám, milé deti, za to, že ste tak krásne recitovali a hrali scénky. Pracujte aj naďalej, majte trpezlivosť s vašimi učiteľmi, oni vás chcú naučiť naozaj to najlepšie. Vám, milí kolegovia, zo srdca ďakujem za vašu prácu.“

Prehliadka bola vhodnou príležitosťou na to, aby si zaspomínali na všetkých ocenených žiakov a pedagógov v minulom školskom roku 2016/2017. Za svoju literárnu prácu na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v Nových Zámkoch boli čestným uznaním ocenené žiačky Gracia Hlobiková zo ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach za prózu Slovenský jazyk je môj život a Saňa Kozová zo SŠ v Iloku za prózu Slovensko. Osobitnú cenu predsedu Matice slovenskej dostala Barbara Kaniseková zo ZŠ Josipa Kozarca v Punitovciach za prózu Lipka ma nesie k tebe, Slovensko.

Na medzinárodnej literárnej súťaži Gerbocova literárna Snina na Slovensku boli ocenené žiačky ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach Lucia Komjetanová, Natasia Hanižjarová a Emma Cvjetovićová pod mentorstvom učiteľky Any Maroševićovej. Žiačka ZŠ Vladimira Nazora v Novej Bukovici Elena Kolenová získala prvé miesto na fotografickej súťaži na Slovensku v Banskej Bystrici v kategórii Krajina za svoju fotografiu Na potoku, na riečke. Jej mentorkou bola učiteľka Maja Kanđerová.

Po kultúrnom programe udelila riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Sandra Kraljová Vukšićová ďakovné listy všetkým učiteľom ako aj hostkám z Vojvodiny. Program prehliadky moderovali žiaci ZŠ Ivana Brníka Slováka Valentina Pintarićová a Mateo Kubala. Prehliadka Slovenčina moja sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky, Zväzu Slovákov v Chorvátsku, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a mediálne ho podporili Rádio Našice a denník Glas Slavonije.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top