27. Slovenčina moja v Jelisavci

Literárno-recitačno-dramatická prehliadka „Slovenčina moja“ tohto roku zaznamenala 27. ročník.
Hostiteľom celoštátneho podujatia, v rámci ktorého sa každoročne prezentuje žiacka činnosť v slovenskom jazyku, bola Základná škola Ivana Brníka Slováka v Jelisavci, kým na organizácii sa okrem Slovenského kultúrneho centra Našice podieľala aj Matica slovenská v Jelisavci. Podujatie sa uskutočnilo 12. novembra v Kultúrnom centre Slovákov v Jelisavci, so začiatkom o 11. hodine.

Pred umelecko-recitačným prejavom žiakov a po chorvátskej a slovenskej hymne privítala všetkých hostí, účinkujúcich, žiakov a učiteľov, ako aj všetkých prítomných riaditeľka Základnej školy Ivana Brníka Slováka Ljerka Ćorkovićová, ktorá zvlášť pozdravila vzácnych hostí: primátora mesta Našice Krešimira Kašubu, predsedu Zväzu Slovákov Mirka Vavru, predsedníčku Rady slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župy Anu Legčevićovú, riaditeľku ZŠ kráľa Tomislava Našice Vlatku Zahirovićovú, predsedu Matice slovenskej v Jelisavci Danijela Kubalu, a predsedu Matice slovenskej v Jurjevci Punitovskom Franju Drgu, učiteľov slovenského jazyka v dôchodku Branku Kandžerovú a Josipa Kvasnovského a zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra Našice, riaditeľku Sandru Kraljovú Vukšićovú a kustódku Tatjanu Seničaninovú.

K prítomným sa príležitostnými slovami prihovorili primátor Krešimir Kašuba a predseda Zväzu Mirko Vavra, ktorý prehliadku otvoril. V rámci programu bola predstavená Ročenka SKC Našice za rok 2021, ktorú predstavila riaditeľka Centra Sandra Kraljová Vukšićová, ako aj nová zbierka žiackych prác Kvapky XVII, ktorú predstavila kustódka Tatjana Seničaninová, a ktorá prítomných oboznámila aj so žiackymi dosahmi na súťažiach v Chorvátsku a zahraničí v školských rokoch 2020/2021 a 2021/2022.

Previous slide
Next slide

V programe sa predstavili žiaci zo 6 základných školách a 3 vysunutých oddelení: ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach a VO v Markovci Našickom, ZŠ „Josip Kozarac“ v Josipovci Punitovskom a VO v Jurjevci Punitovskom, ZŠ Julija Benešića v Iloku, ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci, ZŠ Vladimira Nazora v Novej Bukovici – VO v Míľovciach, ZŠ Josipa Kozarca v Lipovľanoch a ZŠ v Banovej Jaruge.

Pri tejto príležitosti udelilo SKC Našice učiteľom slovenského jazyka, ktorí za posledných dvoch rokoch odišli do dôchodku, ocenenie za výrazný prínos k rozvoji slovenského školstva, zveľaďovanie slovenského jazyka a vytváranie trvalých hodnôt Slovákov v Chorvátsku. Sú to učitelia Branka Kandžerová, Vlatko Miksad a Josip Kvasnovski, ako aj bývalý poradca pre slovenský jazyk pri Ministerstve školstva a vedy Chorvátskej republiky Andrija Kuric.

Prehliadka Slovenčina moja sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky, Zväzu Slovákov v Chorvátsku, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s podporou Ivana Komaka.

Previous slide
Next slide
Scroll to Top