3. Aktív učiteľov slovenského jazyka v Iloku

Tretí tohtoročný aktív učiteľov slovenského jazyka sa konal 28. augusta v priestoroch Základnej školy Julija Benešića v Iloku. Na stretnutí sa zúčastnili učitelia Boženka Dasovićová, Jelena Dejanovićová, Marija Pejaková, Ana Maroševićová a Vlatko Miksad, poradca pre slovenský jazyk Andrija Kuric, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová a ako hosť poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek. Témy aktívu boli: školský rok 2019/2020 – školské kurikulum, učebnice, semináre učiteľov, Škola v prírode na Slovensku, projekt Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, aktuálne projekty, fi nančná správa za rok 2018/2019, prípravy na literárno-recitačno-dramatickú prehliadku na slovenskom jazyku Slovenčina moja, publikácia Kvapky a ďalšie otázky týkajúce sa slovenského školstva v Chorvátsku.

Scroll to Top