30. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V Nových Zámkoch sa 19. mája konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného 30. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.
Cieľom súťaže je rozvíjať systematický a hlbší záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, o významné udalosti zo života Slovákov, o významných dejateľov slovenského národa, o kultúrne tradície a súčasné dianie formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

Žiaci zo zahraničia súťažia v 4. kategórii, a tohto sa roku súťaže zúčastnili žiaci z Chorvátska, Maďarska, Srbska, Švajčiarska a Ukrajiny. Pokiaľ ide o Chorvátsko, zo ZŠ Višnjevac z Višnjevca bol ocenený žiak Petar Žagar (mentor – učiteľ Jozef Kvasnovský) a zo ZŠ Josipa Kozarca z Josipovca Punitovského, Viana Labaková (mentorka – učiteľka Boženka Dasovićová). Keďže sa žiak z Višnjevca ani jeho učiteľ nemohli zúčastniť na slávnostnom vyhodnotení, na Slovensko odcestovali náhradníci z Chorvátska – žiačka Katja Kuricová, bývalá žiačka ZŠ Josipa Kozarca z Josipovca Punitovského, v tomto čase už stredoškoláčka, ktorá bola ocenená v pandemickom roku 2020 a pre známe dôvody nemohla vlastivedný pobyt vtedy absolvovať, a ako náhradník učiteľa Jozefa Kvasnovského vycestoval školník, Igor Smoljo. Slávnostný program začal na námestí v Nových Zámkoch, pri soche Antona Bernoláka, kde si účinkujúci uctili pamiatku prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny. Po slávnostných príhovoroch a kladení vencov predstaviteľov rozličných významných inštitúcií sa potom presunuli do Cisársko-kráľovskej jazdiarne v Nových Zámkoch, kde sa konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže. Tohto roku ocenenie dostala aj učiteľka slovenčiny z Chorvátska, Boženka Dasovićová. Projekt koordinovala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá sa taktiež zúčastnila slávnostného odovzdávania cien. V piatok 20. mája účastníci navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, následne aj Múzeum Dušana Jurkoviča, autora projektu Mohyly M. R. Štefánika na Bradle, a potom aj monumentálnu stavbu – Mohylu M. R. Štefánika na Bradle. V sobotu 21. mája navštívili ZOO v Bratislave.

Organizátormi súťaže boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zahraničných súťažiacich mali v gescii Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matica slovenská.

Záštitu nad podujatím s 30-ročnou tradíciou prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ministerka kultúry SR Natália Milanová a primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein.

Scroll to Top