Možnosť účasti na aktivitách v organizácii ÚJOP-u

Útvar jazykovej a odbornej prípravy Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave aj tento rok ponúka aktivity zamerané na krajanov.

30. 5. – 3. 6. 2022 Virtuálna mobilná učebňa slovenského jazyka:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-krajanov/vzdelavanie/virtualna-mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka/

Dva kurzy pre krajanov z ponuky Letnej univerzity ONLINE: 11. – 22. 7. 2022
https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov/
https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanov-maturantov/

Na kurzy je už možné sa prihlasovať.

 

Scroll to Top