4. Výstava kníh a vydavateľstva národnostných menšín SAKNAM vo Vukovare

V sobotu 15. októbra v priestoroch rodného domu Lavoslava Ružičku vo Vukovare sa konala Výstava kníh a vydavateľstva v jazykoch národnostných menšín vo Vukovarsko-sriemskej župe (VSŽ) pod názvom SAKNAM (chorvátska skratka pre Knižný a vydavateľský veľtrh národnostných menšín VSŽ). V poradí 4. SAKNAM organizoval Zväz Rusínov Chorvátskej republiky a Rada rusínskej národnostnej menšiny vo VSŽ s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky. Vydavateľskú činnosť pripravili a prezentovali župné Rady a predstavitelia rusínskej, bosniackej, maďarskej, nemeckej, slovenskej, srbskej a ukrajinskej národnostnej menšiny vo VSŽ.

Na začiatku programu prítomných privítala predsedníčka Zväzu Rusínov v Chorvátsku Dubravka Rašljaninová, a príležitostne sa prihovorili aj predseda Koordinácie župných rád národnostných menšín VSŽ Svetislav Mikerević, viceprimátor mesta Vukovar Filip Sušac a zástupca župana VSŽ Srđan Jeremić, ktorý slávnostne otvoril podujatie. V mene slovenskej národnostnej menšiny prítomných pozdravil predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny VSŽ Milan Pucovský. 

Vydavateľskú činnosť slovenskej menšiny v Chorvátsku za posledné dva roky prezentovala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová. Boli to diela: Markovec a Vlastenecká vojna – 30. výročie školy vo vyhnanstve autorky Branky Baksovej, Dvadsiate piate výročie Matice slovenskej v Záhrebe autorky Aleny Baliovej, Druhých päť rokov pôsobenia Slovenského kultúrneho centra v Našiciach 2016 – 2022 – Druhých päť rokov na jednotku autoriek Sandry Kraljovej Vukšićovej a Tatjany Seničaninovej, Slovensko domovina mojich predkov a Slovenskí kňazi, šíritelia osvety a kultúry v Chorvátsku autora Andriju Kurica, zbierka piesní so zvukovým nosičom pod názvom Dievča, dievča, biela ruža vo vydaní MS v Jurjevci Punitovskom, Príbehy za oponou 2 autora Vlatka Miksada, Tradičná kultúra Josipovca – ako nám dobre bolo autorky Anice Popovićovej, zbierka literárnych prác žiakov slovenského jazyka v Chorvátsku Kvapky XVII a kultúrno spoločenský časopis Slovákov v Chorvátsku Prameň.

Scroll to Top